Проект № BGCULTURE-1.001-0008

През 2022 година Регионален исторически музей – Пазарджик спечели проект с наименование: „Ревитализиране на пространството и обновяване на експозицията в зала „Археология“ на Регионален исторически музей – Пазарджик“ по Програма РА 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ съгласно Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021 г.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за едно проектно предложение възлизаше на 400 000 евро, от които Регионален исторически музей – Пазарджик, бенефициент по проекта, спечели финансиране на стойност 399 713, 29 евро или 781 771, 24 лв. Нашият проект беше класиран на престижното трето място от получилите финансиране общо 14 проекта.
Проектното предложение е написано от служител на музея, като този факт говори за солиден административен потенциал на институцията.
Проектът предвижда създаването на нова експозиция в зала „Археология“ на Регионален исторически музей – Пазарджик на площ от 350 кв. м, съобразено с всички стандарти и изисквания за представяне на културното наследство пред публика.
С полученото 100% финансиране за сметка на държавите-донори – Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн, ще изпълним амбициозните си намерения – да експонираме едни от най-ценните и интересни археологически артефакти от фонда на музея, да привлечем нова и многообразна публика, на която да предоставим едно различно преживяване, естетическа наслада и усещане, удовлетворяващо всяка образователна и духовна потребност при срещата с археологическото наследство.
Стремежът ни е експозицията да се нареди сред най-добрите музейни експозиции в Европа.
Максималният срок за изпълнение на проект № BGCULTURE-1.001-0008 с наименование „Ревитализиране на пространството и обновяване на експозицията в зала „Археология“ на Регионален исторически музей – Пазарджик“ по Програма РА 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ е 21 месеца, като дейностите ще бъдат приключени най-късно до 30.04.2024 г.
Необходимостта от създаване на нова експозиция в зала „Археология“, освен че настоящата е морално и физически остаряла, е провокирана от новата роля на музеите през 21-ви век, които се превръщат в културни обекти, търсещи активна провокация на мисълта и внедряване на интерактивни технологии, чрез които ще се изгради силно емоционална и вълнуваща среда, пресъздавайки реалистични обекти, събития и ситуации.
Хармоничният и балансиран дизайн с добра функционалност и подчертана изразителност, включващ високотехнологични методи за представянето на културните ценности, изцяло съобразен с тематико-експозиционния план и спецификите на експозиционното пространство, ще превърне археологическата експозиция на Регионален исторически музей – Пазарджик в атрактивно и предпочитано пространство.
Предстои официално представяне на проекта на информационна среща в края на месец септември 2022 г.

837total visits,1visits today