Дейност 20 – Дейност, свързана с отпечатване на двуезичен рекламен каталог, персонализирани аудиогид карти Nubart и изработване на графични пана

Обратно към съдържанието на Проект № BGCULTURE-1.001-0008

Организация отговорна за изпълнението на дейността
Регионален исторически музей – Пазарджик

Описание на Дейност 20 – Дейност, свързана с отпечатване на двуезичен рекламен каталог, персонализирани аудиогид карти Nubart и изработване на графични пана

За популяризиране на културните ценности, които ще бъдат експонирани в обновената изложба, ще бъде отпечатан двуезичен каталог с текст и илюстрации.
Ще бъдат изработени графични пана, които ще представят информация за експонираните културни ценности, част от обновената експозиция.
Ще бъдат изработени персонализирани аудиогид карти, които са уникален продукт, без аналог на пазара, и предоставя аудиогид, без да са необходими устройства или скъпи мобилни приложения. Уникалните кодове отпечатани върху всяка карта, предоставят на притежателя им ексклузивен достъп до цялото дигитално съдържание. За да достъпи съдържанието, посетителят сканира QR кода или въвежда буквено-цифровия код в полето, намиращо се на сайта на обекта.
Атрактивна персонализирана карта с уникален код е „вратата“ за всеки посетител към множеството разкази експонираните в обновената експозиция културни ценности.
Посетителите слушат аудиозаписите директно на своя смартфон. Аудиогидовете дават възможност да се получи информация за посетителите и техните отзиви чрез безплатна статистика, която съдържа много анонимна информация за посетители и тяхното поведение. Nubart е разработен, чрез уникална комбинация от транзакционни бисквитки и вградена система, наречена LOCP (чакаща патент), за да не може съдържанието да се прехвърля от устройство на устройство. Благодарение на системата LOCP, притежателят на картата може да включва аудиогида толкова пъти, колкото пожелае от своя смартфон, компютър или други устройства – дори месеци или години по-късно, но картата не може да бъде използвана от никой друг. По този начин се гарантира, че картите имат комерсиална стойност и високо качество на анонимно събираните данни за посетителите на обекта. Колкото повече карти се използват, толкова повече информация и отзиви ще се събере за посетителите на обекта и/или изложбата. Достъпната цена на аудиогида дава възможност на бенефициента да ги предоставя безплатно, с цел привличане на повече посетители (в определени дни), като част от рекламна кампания или като част от цената на билета. Да продават картите на цена, която да покрие инвестицията. Картите могат да се продават с цел печалба.
Иновативните аудиогидове са на достъпна цена и могат да бъдат инструмент за акумулиране на приходи.
Персонализираните аудиогид карти са достъпни за хора с увреждания. Както буквено-цифровият код, така и QR кодът, отпечатани върху картата, са релефни, така че хората с увредено зрение могат да ги локализират, посредством допир и да ги сканират с техните смартфони. Системата за управление на съдържанието е универсална и достъпна за хората с увредено зрение.
Традиционните устройства за аудиогидове консумират ценни ресурси. Те трябва да се ремонтират, зареждат и почистват. Аудиогидовете на Nubart са материални, като нормалните устройства, но не се нуждаят от поддръжка. Те работят като ключ към съдържание на множество езици с контролиран достъп, директно от смартфона на посетителя. Те са атрактивни и посетителите могат да ги запазят като сувенир.

Месец за стартиране на дейността: 12

Продължителност на дейността (месеци): 6

Стойност: 28 924,00 лв.

Забележка: Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на Регионален исторически музей – Пазарджик и Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

52total visits,1visits today