Дейност 18 – Дейности, свързани с изграждане на капацитет и споделяне на компетенции

Обратно към съдържанието на Проект № BGCULTURE-1.001-0008

Организация отговорна за изпълнението на дейността
Østfoldmuseene

Описание на Дейност 18 – Дейности, свързани с изграждане на капацитет и споделяне на компетенции

• Участие на експерти от партньорската организация в онлайн срещи и семинари, организирани от Кандидата в България.
• Участие на четирима служители на партньора от Норвегия в откриващото информационно събитие – информационна среща, пресконференция за стартиране на Проекта в България.
• Партньорът ще организира уъркшоп за разработването на съдържанието на софтуерните проекти и изграждане на капацитет, в Норвегия, в който ще участват двама членове на екипа по управление на проекта и двама служители – от страна на бенефициента, както и още шест служителя на партньора от Норвегия.

Месец за стартиране на дейността: 1

Продължителност на дейността (месеци): 2

Стойност: 14 399,03 лв.

Забележка: Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на Регионален исторически музей – Пазарджик и Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

55total visits,1visits today