Дейност 13 – Дейности за представяне и комуникация на дигитално наследство

Обратно към съдържанието на Проект № BGCULTURE-1.001-0008

Организация отговорна за изпълнението на дейността
Фондация „Балканско наследство“

Описание на Дейност 13 – Дейности за представяне и комуникация на дигитално наследство

Дейността ще се изпълни от Фондация „Балканско наследство“ – партньор на кандидата по проекта. Екип от експерти на Фондацията в областта на дигиталното наследство ще вземе участие в разработката на задания, мониторинг и оценка на проектните дейности по разработване на софтуерни продукти за комуникация и представяне на културното наследство в зала „Археология“. Партньорът ще консултира софтуерните и музейните специалисти за атрактивни и ефективни форми и похвати в тази посока с цел да се достигне до възможно най-широк диапазон от посетители.

Месец за стартиране на дейността: 6

Продължителност на дейността (месеци): 13

Стойност: 1 198,74 лв.

Забележка: Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на Регионален исторически музей – Пазарджик и Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

118total visits,1visits today