Дейност 3 – Дейности по информираност и публичност

Обратно към съдържанието на Проект № BGCULTURE-1.001-0008

Организация отговорна за изпълнението на дейността
Сдружение „Съвет за младежка политика“

Описание на Дейност 3 – Дейности по информираност и публичност

Дейностите по информация и публичност ще бъдат в съответствие с Ръководството за комуникация и дизайн на Финансов механизъм на ЕИО и Норвегия за периода 2014 –2021 г. Предвидените мероприятия ще бъдат съобразени със задължителните изисквания за комуникационните дейности, които са разписани в регламентите за изпълнение на Финансовия механизъм на ЕИП и НФМ за периода 2014–2021 г., които са, както следва: видимост, информация и комуникация и изискванията относно информация и комуникация. Всички информационни и комуникационни материали ще отговарят на изискванията, описани в Ръководството. С прилагане на принципите на информация и комуникация ще се постигне информираност на населението (обществеността) относно целите и резултатите на проекта, както и подчертаване ролята на ЕИП и НФМ за реализацията на проекта и обществените ползи от него, постигане на прозрачност и публичност при реализиране на проекта. Мерките за информация и публичност ще се изпълняват съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и дизайн. С оглед популяризиране на проекта и в съответствие с изискванията на Насоките за кандидатстване ще бъдат:
– проведени начална и заключителна пресконференция за представяне на проекта;
– информационни събития, посветени на проекта;
– разработване на интернет страница на български и на английски език и регулярно попълване на информация;
– разработване и разпространение на печатни информационни материали – флаери и плакати; рекламни материали – папки, химикали и други;
– външна реклама – рекламни пана за билборд, банери и информационна табела.

Месец за стартиране на дейността – 1

Продължителност на дейността (месеци) – 21

Стойност: 27 557,13

Забележка: Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на Регионален исторически музей – Пазарджик и Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

166total visits,1visits today