Дейност 4 – Създаване на работни места

Обратно към съдържанието на Проект № BGCULTURE-1.001-0008

Организация отговорна за изпълнението на дейността
Регионален исторически музей – Пазарджик

Описание на Дейност 4 – Създаване на работни места

Ще бъдат назначени двама специалисти, които да подпомогнат работата на културния институт в разработването на съвременни решения и политики и привличането на нови публики. Работните места ще бъдат постоянни, на пълно работно време. Тези работни места ще бъдат създадени в периода от 1.05.2023 до 30.04.2024 г. за срок от 12 месеца, като специалистите ще изпълняват конкретна, определена роля по проекта. Експерт за разработване и прилагане на маркетингови планове и комуникационна стратегия в онлайн среда. Дигиталният маркетинг мениджър ще отговаря за цялата комуникация и позициониране на музея в дигиталната среда, позиционирането и развитието му в дигитални медии, социални мрежи, видеореклама, развитие на собствените канали – сайт и фейсбук страница, Instagram, Youtube.
Музеен педагог, който ще разработва и осъществява образователни програми, ще предлага нови способи за усвояване на културата и познанието, които ще бъдат почерпени от музейната среда и експонати. Специалистът-педагог ще допринася за повишаване на интереса на посетителите към експонираните в експозициите на музея артефакти. Да се формират знания за културно-ценностните аспекти на обучаващата и възпитаваща музейна комуникация. Музейно-образователните програми, под различни форми, ще запознаят посетителите с нашето културно наследство, с миналото и традициите на родния ни край. Стремежът е да се разшири взаимодействието между музея и публиката, да се приобщят младите към българската история и култура и да се формира у тях емоционално отношение към културното наследство. Музейно-образователните програми са насочени към деца от различни възрастови групи – детски градини, начален, прогимназиален и гимназиален етап, деца със СОП, както и деца, чийто майчин език е различен от българския език.
След приключване на проекта, музеят е готов да остави като постоянно действащи двете новооткрити длъжности, за да създаде устойчивост на идеите и ролята, която са изпълнявали двамата, назначени по проекта специалисти.

Месец за стартиране на дейността: 10

Продължителност на дейността (месеци): 12

Стойност: 26 112,24 лв.

Забележка: Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на Регионален исторически музей – Пазарджик и Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

124total visits,2visits today