Дейност 19 – Дейност, свързана със застраховане на придобитото оборудване/актив

Обратно към съдържанието на Проект № BGCULTURE-1.001-0008

Организация отговорна за изпълнението на дейността
Регионален исторически музей – Пазарджик

Описание на Дейност 19 – Дейност, свързана със застраховане на придобитото оборудване/актив

Бенефициентът ще застрахова придобитото оборудване/актив срещу обичайните застрахователни рискове (като кражба, пожар и др.) по време на изпълнението на проекта.

Месец за стартиране на дейността: 1

Продължителност на дейността (месеци): 21

Стойност: 5 059,20 лв.

Забележка: Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на Регионален исторически музей – Пазарджик и Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

51total visits,1visits today