Отчет за 2015

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙПАЗАРДЖИК
през 2 0 1 5 година

1. В областта на материално-техническата база и техническото обезпечаване:
– Оборудван директорския кабинет с бюро, секции, гардероб, заседателна маса, столове, дивани и фотьойли.
– Извършен основен ремонт на кабинет „Административна служба” – шпакловка, боядисване, дограма за прозорци, ламиниран паркет, бюро, мивка, шкафче за мивка, помощни плотове, пергули за радиатор.
– Извършен основен ремонт на покрива на къща музей „К.Величков” и административната постройка към къщата.
– Извършен основен ремонт и доставено ново оборудване в кабинет „Археология” – шпакловка, боядисване, дограма за прозорци, ламиниран паркет, три бюра, столове, секции, гардероби, картотечни шкафове, мивка с шкаф, пергули за радиатори и две врати.
– Извършен ремонт на археологическата база до обект „Селищна могила Юнаците”.
– Закупен служебен автомобил на музея.
– Закупена и монтирана нова телефонна централа в музея.
– Закупени и монтирани стелажи, метални чекмеджета и кутии за новото фондохранилище.
– Осигурени технически пособия: преносими компютри – 3 броя /дарение/, телефонни апарати – 6 броя /дарение/, преносим компютър /дарение/, машини за рязане на хартия – 2 броя, климатик, преносим компютър, мултимедия, екран, влагоуловител, мултифункционални устройства – 2 броя, двойни врати за зала, преносим харддиск, лазерна рулетка, касов апарат, цветен лазерен принтер, метална каса за фонд „Нумизматика”, компютърна конфигурация.
Обща стойност на ремонти, технически пособия и оборудване – 63 726 лв.

2. В областта на събирателската и фондовата дейност:
– Извършена инвентаризация по репрезентативния метод.
– Извършена инвентаризация на предметите от благородни метали и скъпоценни камъни.
– Извършена инвентаризация на библиотечния книжен фонд.
– Извършена научно-техническа обработка на предмети, снимки, документи.
– Извършена идентификация на предмети на физически лица.
– Извършена идентификация на дарени на музея предмети и на предложени за откупуване.
– Извършена идентификация на предмети от археологически проучвания.
– Инвентиране на предмети, снимки, документи.
– Водене на регистър на движимите културни ценности съгласно Наредба №Н-3 от 2009г.
– Постъпили дарения на снимки, документи и предмети от граждани, организации и фирми в отделите „Археология”, „Етнография“, „История на България XV-XІX век“, „Нова история“ и „Най-нова история“.
– Постъпили в музея движими културни ценности, предадени от органите на МВР или след постановления на съда и прокуратурата.
– Обработка и дешифриране на събран теренен материал от етнографски експедиции.
– Дигитално заснемане на 6000 движими културни ценности от фонда на отделите „Археология”, „Етнография”, „История на България XV-XIX век”, „Нова история”, „Най-нова история”.
– Заснета могилата до с. Юнаците и ландшафта с хексакоптер.
– Изготвяне на съдебно-археологически експертизи.
– Извършвани ежемесечни проверки за състоянието на експозициите в трите обекта на музея.
– Реставрирани и консервирани 13 движими културни ценности от основния фонд на музея.
– Извършени откупки на етнографски предмети и богослужебни книги.
– Прегледани движими културни ценности от специалисти – реставратори и получени експертни становища относно състоянието и съхранението на тъкани и старопечатни книги от фонда на музея.
– Обеззаразяване, проветряване, пакетиране, транспортиране и подреждане на предметите от фондохранилища в „Генова къща”, къща музей „К. Величков” и етнографска експозиция в новото и модерно фондохранилище в централната сграда на музея, 19 май – 17 юли.

3. В областта на експозиционната дейност:

– Изложби:

* в Централната сграда:
1. „Мила Родино” – гостува БАН 25 февруари – 31 март 2015
2. „70 години от победата на 9 май” 20 април – 11 май 2015
3. „Лесичовското съкровище” 15 май – 10 юни 2015
4. „Пазарджик, Съединението и неговата защита” 4 септември – 15 октомври 2015
* в Етнографската експозиция:
5. „Гергьовден в стария Пазарджик” 5 май -18 септември 2015
* в къща музей „К.Величков”:
6. „Учениците имат должност”, гостува НМО март – април 2015
7. „Морал в живота и политиката”, гостува НЛМ октомври 2015
* гостуване на музея извън Пазарджик:
8. „Лесичовското съкровище”, в РИМ – Шумен 10 март – 10 май 2015
9. „Надка Караджова”, в ИМ – Стрелча 19 септември – 2 октомври 2015
10. „Средновековната крепост Цепина”, в ТИЦ – Цепина цялата година
* съвместни изложби с други музеи и институции:
11. „40 години Зимни музикални вечери”, в Община Пазарджик януари 2015
12. „Българска археология 2015”- Девета национална археологическа изложба /участие с фотоси и предмети от Селищна могила Юнаците/, в НАИМ 14 февруари – 31 март 2015
13. „Съхранената памет за Съединението от 1885 г. в българските музеи, архиви, библиотеки и частни колекции”, в РИМ – Пловдив 6 септември 2015 – 6 март 2016
14. „Мерки и теглилки през вековете” – из страната през годината
* други прояви на музея и в музея:
а/ Проведена среща на Маргарита Попова, вицепрезидент на Република България, и Васил Василев, председател на Национален комитет „Васил Левски”, с граждани и институции от Пазарджик. Учреден клуб „Млад възрожденец” – зала Археология, РИМ-Пазарджик – 12 февруари.
б/ Представяне на документалния сборник „Освобождението на Пазарджик (1877-1878). Документи, спомени и проучвания” – 27 февруари.
в/ Представяне книгата на Румен Стоичков „Из стръмнините на България”- 14 април.
г/ Величкови дни – 11-15 май.
д/ Фотоизложба на РИМ-Пазарджик и Никола Колев „Пазарджик в миналото и сега” – в рамките на Фестивала на изкуствата „Арт идея-арт алея”, остров „Свобода” – 15 май.
е/ Уъркшоп „Архитектурни елементи от Пазарджик” в рамките на Фестивала на изкуствата „Арт идея-арт алея”, „Синагогата”- 15 май.
ж/ Артинсталация „Преинсталация” в рамките на Фестивала на изкуствата „Арт идея-арт алея”, Лапидариума, 15 май.
з/ Нощ на музеите – 16 май:
– Музикален пърформанс с Nana&TheGang.
– Концерт на група Acustic Corporation.
и/ представена книгата на Виолета Дулчева „Размисли” в рамките на Фестивала на изкуствата „Арт идея – арт алея” – 21 май.
й/ „Лято с музея” занимания с деца по специална програма в Централната сграда, етнографската експозиция и къща музей „К. Величков”– 22 юни – 22 юли.
к/ Проведени археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците” съгласно сключен договор с фондация „Балканско наследство” за осигуряване на доброволци /юли/.
л/ Проведени археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците” съгласно сключен договор с Министерство на културата за финансиране на обекта /август – септември/.
м/ Официално откриване на учебната година на Образователен център „Логос” –Пазарджик и връчване на сертификати на отличилите се ученици от представител на Университета в Кеймбридж – 10 септември.
н/ „Бабо, какво е това?” – интерактивна игра за деца, организирана съвместно от РИМ-Пазарджик и НЧ „Зора 1903” – Радилово, Етнографската експозиция, 26-30 октомври.
о/ Представена от доц. Милен Куманов книгата на Костадин Пампов „Легенда при Върха” – зала „Археология”, 12 ноември.
п/ Представен от проф. Иля Прокопов издадения от музея каталог „Нумизматичната колекция на Регионален исторически музей – Пазарджик”, зала „Археология”– 19 ноември.
р/ Открита документална изложба, посветена на историята на пазарджишката адвокатура и официално отбелязване на 90 години Адвокатска колегия в Пазарджик, в долното фоайе на музея – 20 ноември.
с/ Сватбени ритуали в Етнографската експозиция – през цялата година.
ОБЩ БРОЙ ПОСЕТИТЕЛИ за 2015 г. – 22 661 души. Увеличение спрямо 2014 г. с 3.56%.

4. В областта на научно-изследователската дейност:
– Издаден сборникът „Град и памет” с доклади от Втората национална научна конференция със същото наименование, състояла се на 5 и 6 юни 2014 г. в Пазарджик.
– Издаден Годишник на РИМ-Пазарджик – том шести.
– Издаден каталогът „Нумизматичната колекция на Регионален исторически музей – Пазарджик”.
– Участие на РИМ-Пазарджик с текстове и снимки в изработването на дипляна, посветена на 210 г. от рождението на х. Найден Йованович и 80 г. от създаването на читалище в с. Юнаците.
– Проведени археологически проучвания с участието на археолози от музея на обект „Селищна могила Юнаците”, на обект „Емпорион Пистирос” – Септември, по трасето на АМ „Хемус” в отсечката Ябланица – разклона Ловеч-Плевен, на обект „Чавдарова чешма” – Симеоновград, археологическо наблюдение при ремонта на жп отсечката Пазарджик-Пловдив, по трасето на международна газова връзка в отсечката София – Калотина.
– Участие в Национални и международни научни конференции, срещи, кръгли маси, годишнини, практически семинари, откриване на изложби в АЕК „Етър” – Габрово, на Национална работна среща – семинар „Добри практики: Съхранение на движимите културни ценности. Модернизиране на музейните фондохранилища” – Ямбол, на Третата национална среща „Съхраняването на националната идентичност и музеите в България като част от устойчивото развитие“ – Плевен, както и участие във форуми в Пазарджик, Пловдив, София, Перник, Панагюрище, Хасково, Сопот.
– Участие и ръководене на заседания на Управителни съвети на Сдружение „Български музеи”.
– -Участие в обсъждане на предложения на ЗИД на ЗЗРК и финансиране на музеите. Предложените промени са одобрени от Сдружението, както и новият принцип на финансиране на националните музеи, София, Министерство на културата.
– Участие в учредителното събрание на избраната към посолството на САЩ в Република България българо – американската комисия за опазване на културното наследство, София, 4 ноември.
– Участие в Музеен обществено-експертен съвет към Министъра на културата.
– Участие и ръководене на Общо събрание на Сдружение „Български музеи”, проведено в АЕК „Етър” на 26.11.2015 г., изготвен и прочетен отчетен доклад за 2014 г., отчетен доклад за периода 1.01-25.11.2015 г., изготвени и прочетени финансов отчет за 2014 г. и такъв за периода 1.01-25.11.2015 г.
– Проведени разговори с народни представители, министри, кметове, синдикати относно проблемите на музеите.
– Предадени за публикуване или публикувани през 2015 г. статии на служители от музея в различни специализирани издания и медии – Годишник на РИМ-Пазарджик, том шести, „Град и памет” – сборник с доклади от Втората национална научна конференция, проведена в Пазарджик през м. юни 2014 г. „Съединението. 130 години по-късно” – сборник с доклади от Националната научна конференция, проведена в Пловдив през м. юни 2015 г., „Съхраняването на националната идентичност и музеите в България като част от устойчивото развитие” – сборник от Втора национална среща за устойчиво развитие, проведена през октомври 2014 г., „Добри практики: Иновативни технологии и практики в опазването и социализацията на културното наследство. Възможности и механизми за финансиране” – сборник с доклади от Националната работна среща-семинар, проведена през м. септември 2014 г. в Перник, сп. „История”, АОР София, в. „Знаме”, „Па медия” и др.
– Подготвени презентации за личности и събития.
– Обучения на музейни служители по фотография.
– Обучения на музейни служители в сферата на нормативната база.
– Обучение на музейни служители по мениджмънт и лидерство.
– Обучение на музейни служители по здравословни и безопасни условия на труд.
– Обучения на музейни служители за електронно управление в публични институции.
– Обучение по WORDPRESS.

5. В областта на рекламната дейност:
– Поддържане сайта на музея.
– Периодично публикуване на информация във фейсбук за престоящи събития и изложби, на съобщения и новини; създаване на албуми със снимки от събития, проведени в РИМ-Пазарджик или участието на музея в такива; отбелязване на национални и международни празници; създаване на албум за Константин Величков по повод 160 г. от рождението му и периодично попълване на албума през годината, създаване на албум „Лято с музея“ и попълването му през целия период на програмата.
– Информация за институцията може да се види в специализирани сайтове и печатни издания като в. „Труд”, в. „24 часа”, в. „Знаме”, в. „Пазарджишка Марица”, „Пз-инфо”, „Виделина”, „Па медия”, „Па-1”, Радио „Фокус”, Агенция „Фокус”, „Информатор”, „Каталог БГ”, карта на Пазарджик, „Туризъм и бизнес” /12 сайта/, сп. „Тамплиер” и др.
– Дадени интервюта в централни и местни медии, в специализирани сайтове и печатни издания – БНТ, БНТ 2, БНР – програми „Хоризонт” и „Христо Ботев”, „Телекабел”, „Форти” ТВ, Радио „Фокус”, Агенция „Фокус”, „България днес”, „Дон Балон”, „Инвестор БГ” и др.
– Представена работата и постиженията на музея при провеждане на срещи с представители на Министерство на културата, Областна и Общинска администрации – Пазарджик, при посещение на различни форуми в цялата страна, при гостуване в училища, музеи, галерии, асоциации, клубове и други институции.
– Изработване на керамични предмети с търговско предназначение, картички с магнити с изображения на обекти на музея и културни ценности, Новогодишни картички и други рекламни материали.
– Изработени служебни карти на служителите на РИМ-Пазарджик.
– Раздадени на нумизмати от целия свят екземпляри от „Нумизматичната колекция на РИМ-Пазарджик” на състоялия се в периода 20-25.09.2015 г. XV Международен нумизматичен конгрес в град Таормина – Сицилия от проф. Иля Прокопов.

6. В областта на финансирането:
– Регионален исторически музей-Пазарджик привлече допълнителни финансови средства от спечелени проекти, получени дарения, дофинансиране от Община Пазарджик, средства от Министерство на финансите и Министерство на културата, Фондация „Балканско наследство“, Агенция за хората с увреждания, продажби на входни билети, сувенири, рекламни материали и книги в размер на 158 906 лв.

7. В областта на проектната дейност:
– ПРОЕКТ по приоритетна ос 1 на ОПРР „Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.1. „Социална инфраструктура”; схема 1.1.3. „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития.
Наименование на проекта: „Регионален фестивал на изкуствата – Пазарджик”
Стойност на проекта: 416 337 лв.
Бенефициент: Община Пазарджик.
Основни участници: Регионален исторически музей-Пазарджик, ХГ „Ст. Доспевски“, Регионална библиотека „Н. Фурнаджиев“, Младежки дом, АНПТ „Пазарджик“.
Четвъртото издание на фестивал бе проведено в периода 15-24.05.2015 и музеят взе участие с 3 изложби, представяне на книга, концерти.

– ПРОЕКТ №9-ОР/11.05.2015г. с наименование: „Оптимизиране на работно място за лице с уврежданe в Регионален исторически музей – Пазарджик, съответстващо на характера на неговото заболяване“, финансиран от Агенция за хората с увреждания.
Стойност на проекта: 8 200 лв.
Бенефициент: Регионален исторически музей-Пазарджик.
Проектът е реализиран в рамките на 2015 година, като чрез него беше ремонтиран, обзаведен и оборудван с техника кабинет „Археология” в Централната сграда на музея.

– ПРОЕКТ за съвместна работа между Регионален исторически музей-Пазарджик и Фондация „Балканско наследство” за осигуряване на доброволци от цял свят за участие в археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците”.
През 2015 година в археологическите проучвания на обект „Селищна могила Юнаците” взеха участие 6 доброволци от САЩ и Канада.
Проучванията са финансирани в размер на 5 575 лв.

– БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА на Министерство на културата за финансиране на теренни археологически проучвания и теренна консервация.
Обща стойност на договора за финансиране на теренни археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците”: 10 000 лв.
Бенефициент – Регионален исторически музей-Пазарджик.
Теренните археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците” са проведени в периода 17 август – 6 септември 2015 г.

8. В областта на научно-популяризаторската и културно-информационната дейност:
а/ Централна сграда на музея:
– Работа с Никола Колев по проекта „Пазарджик в миналото и сега“.
– Работа по филм за възстановяването на Старата часовникова кула в Пазарджик, по заявка на Ротари клуб – Пазарджик
– Изготвена биографична справка на проф. Величко Минеков във връзка с предложението на РИМ – Пазарджик за удостояването му с Национална награда „Константин Величков”.
– Изготвени исторически справки (за ген. Гурко Мархолев и 27-и Чепински пех. полк), с цел избиране имена на нови улици в града.
– Празник на І ОУ „Св. Кл. Охридски” – Пазарджик, Лапидариум.
– Проведени занимания с деца по програмата „Лято с музея” – обзорна обиколка на експозициите, реставрация и консервация – демонстрации, в света на приказките, грънчарство, демонстрации на грънчарско колело, запознаване с фотографията.
– Оказана методическа помощ на читалище „Просвета 1919” в гр. Костандово за създаване на тематична фотоизложба в читалището.
– Работа по проекта „Потомци на достойни българи“ по темата „Апостола през детските очи“ с ученици от ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Пазарджик.
– Участие в поредния общински кръг на състезанието „Народните будители и Аз“ – подготовка на тематични материали; методическа помощ на учители и ученици; журиране. Участие в областния кръг на състезанието и журиране на представилите се отбори.
– Методическа и професионална консултация на Стоян Караджов във връзка с подготовката на видеоклип, посветен на Трети март.
– – Участие в заснемане на филм за Пазарджик от телевизионен екип на ТВ студио „БГ днес”.
– Подготовката на материали за книгата на д-р Р. Радкова „Духът на Хвърковатата чета” – илюстрации, статия, текст. Книгата излезе от печат, в съдържанието й са включени разработените и предоставени текстове.
– Подготовка и отпечатване на дипляна, посветена на 210 г. от рождението на х. Найден Йованович и 80 г. от създаването на читалище в с. Юнаците.
– Тематични и обзорни беседи в зали „Археология“, „Възраждане”, „Нова история” и Селищна могила Юнаците пред ученици от началните и средните училища.
– Устни и писмени справки на ученици, граждани и институции.
б/ Етнографска експозиция:
– Специализирано участие в конкурс на Кукерския фестивал в с. Попинци;
– Участие в експертна селекционна комисия за регионалния етап на ХІ-ти Национален събор на българското народно творчество в Копривщица на 7-9 август 2015 г.
– Фотодокументиране на кукерските празници в селищата Динката, Ивайло и Попинци.
– Проведено тържество, посветено на народното творчество „От извора” с ученици от І ОУ „Св. Кл. Охридски” – Пазарджик.
– Проведено тържество на ПУИ „Иван Вазов” – Пазарджик по повод 65 години от основаването на училището.
– Провеждане на занимания-възстановки на традиционни обичаи – Лазаровден, Цветница.
– Домакинство на етнографската експозиция при заснемането на филми, участие с етнографски материали в тяхната подготовка.
– Урок – драматизация по български език и литература на ученици от гимназия „Ив. С. Аксаков” на тема „Българи от старо време”.
– „Мартенска работилница” – занимания с ученици за изработване на мартеници.
– „Великденска работилница” – занимания с ученици за писане на яйца с восък.
– „Коледна работилница” – занимания с ученици за изработване на сурвачки.
– Образователна дейност с ученици, студенти и учители в следните форми: изнасяне на специализирани беседи; съдействие при подготовка на тържества, уроци, викторини; оказване на методическа помощ при подготовка на дипломни работи, реферати, справки.
– Работа с деца по програма „Лято с музея” – плъстене на вълна, запознаване с билки и приложението им в традиционната медицина, приготвяне на еньовденски китки, изработване на игленици, изработване на кукерски маски, изработване и декориране на обредни хлябове, българска бродерия, изработване на плетива на две игли.
в/ къща музей „К. Величков“:
– Организирани и проведени петдневни „Величкови дни” със специална програма.
– Организирано тържество в музея на ученици от 45 ОУ „К. Величков” София, посветено на 160 години от рождението на патрона и Деня на народните будители.
– Организиран открит урок с ученици от Гимназия „Ив. С. Аксаков” на тема „Любовната лирика на Яворов”.
– Оказана методическа помощ на ученици от ОУ „Климент Охридски за участие в общинско състезание „Народните будители и аз” с патрон на отбора Константин Величков.
– Участие в открит урок „Моят роден край” на ученици от 3 клас в ОУ „Ив. Батаклиев”.
– Участие в тържество на СОУ „Георги Бенковски”, посветено на Константин Величков и просветители от пазарджишкия край.
– Изнесени 7 лекции в градските клубове по повод национални празници и кръгли годишнини.
– Проведени поетични вечери.
– Проведени тържества на целодневни детски градини, посветени на народните будители.
– Представяне на книги, честване на рождени дни, часове по родолюбие.
– Работа с деца по програма „Лято с музея” – посещение на църквата „Успение на Света Богородица”, пленер – рисуване на църквата, обзорна беседа за живота на Константин Величков, пленер – рисуване на къщата на бележития ни съгражданин.

ВАЖНИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПАЗАРДЖИК ПРЕЗ 2015 г.

1.Директорът на музея е номиниран и избран за втори пореден път за мениджър на годината в конкурса на Издателска къща „Марица”, 22 януари.
2.Директорът на музея е избран за член на на Областен обществен съвет по култура към Областния управител на Пазарджишка област, 3 април.
3.Директорът на музея е назначен от кмета на Община Пазарджик в комисия по определяне на носителя на Национална награда „Константин Величков”, 5 май.
4.Директорът на музея е избран от Н. Пр. Марси Райс – посланик на САЩ в Република България, за член на българо-американска комисия към посолството на САЩ в България за опазване на културното ни наследство – 25 юни
5.Регионален исторически музей – Пазарджик получава сертификат от кмета на Община Смолян за участие в Първия национален преглед на музейния плакат, Смолян, 25 септември.
6.Регионален исторически музей – Пазарджик, представляван от своя директор, е избран за втори пореден мандат за председател на Управителния съвет на Сдружение „Български музеи” на проведеното в АЕК „Етър” – Габрово Общо събрание на Сдружението, 26 ноември.
7.Изградено и оборудвано ново модерно фондохранилище в централната сграда на музея.

ДАРИТЕЛИ НА МУЗЕЯ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

1. Сдружение „Български музеи” – Пазарджик
2. Стоян Караджов – Пазарджик
3. Васил Първанов – с. Паталеница
4. Петър Желязков – Батак
5. Недельо Топузов – Пазарджик
6. Проф. Димитър Драганов – Русе
7. Васил Панчов – с. Паталеница
8. Ася Манева и Петър Жлегов – Пазарджик, наследници на Димитър Жлегов

С благодарност и уважение към всички дарители!
С благодарност и уважение към всички колеги от музея, към Община Пазарджик, към всички медии, институции, организации, клубове и частни лица, които допринесоха Регионален исторически музей-Пазарджик да планира, организира и реализира посочените прояви през годината.

05.01.2016 г.                                                                             Борис Хаджийски
                                                                              Директор на Регионален исторически музей-Пазарджик

2239total visits,5visits today

Вашият коментар