Дейност 12 – Дейности за оборудване и обзавеждане на специализирани пространства за реализирането на образователни програми и инициативи, детски ателиета, прожекции и др.; отпечатване на помагала за детска публика и работа с деца с увреждания

Обратно към съдържанието на Проект № BGCULTURE-1.001-0008

Организация отговорна за изпълнението на дейността
Регионален исторически музей – Пазарджик

Описание на Дейност 12 – Дейности за оборудване и обзавеждане на специализирани пространства за реализирането на образователни програми и инициативи, детски ателиета, прожекции и др.; отпечатване на помагала за детска публика и работа с деца с увреждания

Пред експозиционната зала ще се обособи пространството за работа с деца и образователен център. До момента това пространство, 60 кв. м, не е достатъчно ефективно оползотворено. Това ще даде възможност за разгръщане на потенциала на пространството, позволяващо развитието на допълнителни занимания, дейности, образователни програми и културни продукти за деца и възрастни.
Ще се създаде образователна програма, която ще включва приложни занимания и много интерактивни образователни игри. Музейно-образователните програми са насочени към деца от различни възрастови групи – детски градини, начален, прогимназиален и гимназиален етап, деца със СОП, както и деца, чийто майчин език е различен от българския език.

Месец за стартиране на дейността: 1

Продължителност на дейността (месеци): 21

Стойност: 6 092,00 лв.

Забележка: Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на Регионален исторически музей – Пазарджик и Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

152total visits,1visits today