Отчет за 2017

ОТЧЕТ
ЗА  ДЕЙНОСТТА НА
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
ПАЗАРДЖИК
ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

ПРИОРИТЕТИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

• Честване 180 години от рождението на Васил Левски.
• Идентификация и инвентиране.
• Ремонт и структуриране на фондохранилищата в музея.
• Изготвяне на научни паспорти.
• Дигитализация.

1. Събирателска и фондова дейност:

• Постъпили дарения на книги, снимки, документи и предмети от граждани, организации и фирми в отделите „Етнография“, „Нова история“ и „Най-нова история“ – общо 2 905 единици. Част от тях са преминали през процес на идентификация, други продължават да се обработват.
• Попълване на библиотечния фонд на специализираната библиотека на музея чрез закупуване, дарения или книгообмен – 126 книги и периодични издания.
• Извършена идентификация на находки от археологически проучвания, на дарения, откупки и присъдени в полза на държавата предмети. През 2017 година са работили 19 комисии по идентификация. От тях са приключили работа 14 комисии, както следва:
а/ за идентификация на археологически предмети – 3 комисии;
б/ за идентификация на етнографски предмети – 5 комисии;
в/ за идентификация на предмети от нова история и най-нова история – 6 комисии.
• Комисиите, приключили работа през годината, са съставили 1202 експертни заключения.
• Пет комисии продължават работата си по идентификация и през 2017 г.
• Инвентиране на всички движими културни ценности и вещи, идентифицирани през годината.
Водене на регистър на движимите културни ценности съгласно Наредба № Н-3 за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности. За 2017 г. в регистъра е въведена информация за 726 културни ценности.
• Дигитализирани са 726 движими културни ценности от основния фонд на отделите „Археология“, „Етнография“, „Нова история” и „Най-нова история”.
• Извършвани ежемесечни проверки за състоянието на експозициите в обектите на музея от специално назначена комисия за целта.
Извършена е цялостна инвентаризация на движимите културни ценности, които се съхраняват във фондовете на РИМ-Пазарджик.
• Извършена инвентаризация на библиотечния книжен фонд.
• Приемане по график на материали за Научния архив.
• Обработка и дешифриране на събран теренен материал от етнографски експедиции.
• Изготвяне на съдебно-археологически експертизи.
• Извършена пълна проверка на музейната документация по формиране и управление на музейните фондове.
• Продължава работата по изготвянето на научни паспорти. През годината са създадени общо 803 научни паспорта на културни ценности от фонда на отделите „Етнография“, „История на България XV – XIX век“,„Нова история“,„Най-нова история“.
• Актуализиране на списък с най-ценните движими културни ценности от фонда на музея, подлежащи на евакуация в случаи на пожар, земетресение или други бедствия.
• Обработка и електронно описание на книги от фонда в АБ – електронно каталогизирани през годината са 2133 книги.

2. Експозиционна дейност:

РИМ – Пазарджик участва през годината в организирането и представянето на 14 изложби:

                   – Централна сграда:
1.„Проф. Иван Батаклиев – нови исторически свидетелства, дарени от сина му Тодор Батаклиев” – 24 януари – 28 февруари
2. „Съзаклятниците”, РИМ-Пазарджик и ХГ „Ст.Доспевски“, както и с участието на експонат от НВИМ – София /сребърно кръстче на Апостола/ и две картини на художника Васил Петров – 20 април – 31 май
3. Създаден изложбен кът за проф. Иван Батаклиев – 27 април
4. „180 години църква „Св.Богородица“, Пловдивска митрополия и Църковно настоятелство при храм „Св. Богородица“ – Пазарджик – 10 май – 5 юни
5.„Техниката у дома през първата половина на XX век“, НПТМ-София 29 август – 29 септември
6.„Спасени културни ценности“, РИМ-Пазарджик и АМ „Проф. М.Домарадски“ – Септември – 1 ноември – 1 декември
7. „90 години от рождението на Радка Кушлева“, Сдружение „Наследници на фолклорния огън“ – 20 ноември – 31 декември
                  – Етнографска експозиция:
8.„Великденски и декоративни сувенирни яйца“, Катюша Каменова – 5-11 април
9. „Романтика от кутията за спомени”, гостува РЕМ – Пловдив – 17 май – 21 септември

                  * Гостуване на музея извън Пазарджик в самостоятелни или сборни изложби с други музеи и институции:

10.„Класическата музика върху грамофонна плоча“, съпътстваща Международния фестивал „Зимни музикални вечери „Проф. Иван Спасов“, съвместно с Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев, Пазарджик – 26-29 януари
11.„Българска археология 2016”- Десета национална археологическа изложба /музеят участва с находки от Селищна могила Юнаците/, в НАИМ – БАН 14 февруари – 19 март
12. „Отвъд знаците. Послания от праисторията“, с участието на РИМ-Пазарджик и още 12 български музея, в РИМ-Плевен 13 май – 13 юни
13. „Родопска сватба“, в ЕМО „Етър“ – Габрово 20 септември – 6 ноември
14.„Легенди в злато.Тракийски съкровища от България“, изложба с участието на 12 български музея, в това число и на РИМ-Пазарджик с Равногорското съкровище, в Музей „Бригенс“, град Берген, Норвегия 1 септември – 12 декември

През годината за посетители работиха всички постоянни експозиции на музея:

1. Лапидариум – централна сграда на музея, пл. „К.Величков“ №15.
2. „Археология“- зала „Археология“, централна сграда на музея, пл. „К. Величков“ №15.
3.„Османско владичество и националноосвободителни борби (XV-XVIII век)“ – зала „Археология“, централна сграда на музея, пл. „К. Величков“ №15.
4. „Възраждане и националноосвободителни борби на българския народ (XV-XIX век)“ – зала „Възраждане“, централна сграда на музея, пл. „К.Величков“ №15.
5. „Пазарджик от Освобождението до средата на XX век“- зала „Нова история“, централна сграда на музея, пл. „К.Величков“ №15.
6. Етнографска експозиция, ул. „Отец Паисий“ №8.
7. Къща музей „К. Величков“, ул. „Теодор Траянов“ №6,
както и други изложбени зали и обекти:
8. „Средновековната крепост Цепина” – изложба с културни ценности от фонда на РИМ-Пазарджик, експонирана за петгодишен период в две зали на Туристическо-информационен център „Цепина“, до с. Дорково, община Ракитово.
9. Археологически обект „Селищна могила Юнаците“, до с. Юнаците, община Пазарджик.

ПОСЕТИТЕЛИ за 2017 г. – 34 505 души. Увеличение спрямо 2016 г. с 12.50%.

Посетителите са разпределени по възрастови групи, както следва:

а/ деца до 7 г. – 1288 души;
б/ ученици – 8895 души;
в/ студенти – 2 993 души;
г/ възрастни – 20 386 души;
д/ чужденци – 836 души;
е/ пенсионери – 107 души.

С платен вход: 24 079 души.
С безплатен вход: 10 426 души.

Изнесени общо 488 беседи във всички посочени по-горе изложбени зали и обекти на музея.

Други прояви на музея и в музея:

• Представяне дейността на Фондация „Тангра ТанНакРа“, 9 февруари.
• Изнасяне на беседа за В.Левски в СУ „Г. Бенковски“ – Пазарджик,14 февруари.
• Изнесен урок в Професионална гимназия по икономика и мениджмънт – Пазарджик по проект „Твоят час” на тема „Да изгоним злото от домовете си” във връзка с народни празници и поверия (Сирни заговезни и Кукеровден), 21 февруари.
• Участие във възпоменателна церемония за загиналите войници от 27-и пех. Чепински полк, организирана от СОСЗР пред паметника на полка, 22 февруари.
• Изнасяне на беседа и провеждане на демонстрация – изписване на великденски яйца в ДГ „Юрий Гагарин“- Пазарджик, 5 април.
• Спектакъл с участието на ПТС „Чудесия“ и възстановка на клетвата на революционен комитет, 20 април.
„Величкови дни“, 3-5 май.
Представяне на Годишник на РИМ-Пазарджик – том VII и сборник с доклади от Третата национална конференция „Град и памет” в рамките на „Величкови дни“, 4 май.
Нощ на музеите, 20 май.
„Джаз в Музея“, концерт на „Zone C” в рамките на Фестивала на изкуствата „Арт идея – арт алея”, 7 юни.
„Лято с музея” – проведени занимания с деца по специална програма в Централната сграда, етнографската експозиция, къща музей „К. Величков” и парк- остров „Свобода“, 21 юни – 20 юли.
• Възстановка „Средновековни бойни умения“ от Наемна дружина „Барадж“ в рамките на програмата на „Лято с музея“, Пазарджик, парк – остров „Свобода“, 22 и 27 юни.
Семинар на тема „Народните читалища и мисията за опазване на материалното културно наследство на нацията“ като част от информационно-обучителен цикъл „Законово уреждане дейността на Народните читалища“, организиран от Регионален експертно – консултантски и информационен център „Читалища” – Пазарджик, с участието на представители на 40 читалища от област Пазарджик, Министерство на културата и Регионален исторически музей – Пазарджик, конферентна зала на РИМ-Пазарджик, 30 юни.
• Журиране на Общински и Областен кръг на състезанието „Народните будители и Аз“.
• Проведени археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците” съгласно договор с фондация „Балканско наследство” за осигуряване на доброволци /20 юни – 2 юли/.
• Проведени археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците” с финансиране от Община Пазарджик и РИМ-Пазарджик /3-26 юли /.
• Проведени археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците” съгласно договор с Министерство на културата за финансиране на обекта /27 юли – 25 август /.
• Представяне на книга на Антоанета Дойчинова, 11 ноември.
• Изнасяне на беседа в ТП клуб №2 в Пазарджик по повод 21 ноември – Ден на Християнското семейство, 21 ноември.
• Сватбени ритуали, проведени в Етнографската експозиция и Централната сграда – през цялата година.

3. Научно-изследователската дейност:

Издаден Годишник на РИМ-Пазарджик, том VII, февруари.
• Издаден сборник с доклади и съобщения от Третата национална научна конференция „Град и памет” (Априлското въстание през призмата на паметта), април.
• Участие на РИМ-Пазарджик в каталога „100 експоната от героичното време. Водач из българските музеи“, по проект на РИМ-Плевен.
• Проведени археологически проучвания с участието на археолози от музея на обект „Селищна могила Юнаците”, юли-август.
• Участие на археолози от музея в теренни издирвания на археологически обекти в землищата на с. Калугерово, с. Щърково, с. Памидово, с. Величково за попълване на информацията в АИС на АКБ, ноември-декември.

Участие на специалисти от РИМ-Пазарджик в Международни и Национални научни конференции, срещи, кръгли маси, годишнини, практически семинари, откриване на изложби, представяне на книги, както следва:
• Научна конференция „Маскарадът в селото и града”, организирана от РИМ-Перник в рамките на XXVI международен фестивал на маскарадните игри „Сурва 2017“, Перник, 27 – 28 януари.
• Национална конференция „Музеи и общини“, Трявна, 30-31 март.
• Обучение на тема „Разширяване на достъпа до културно наследство. Работа с публики“, Сливен, 5-7 април.
• Преглед на музейните анимации, Шумен, 12-14 май.
• Национална археологическа конференция, Пловдив, 29-31 май.
• Първи национален панаир на музейните сувенири, ЕМО „Етър“, гр. Габрово, 16-18 юни. РИМ-Пазарджик участва на панаира със сувенири, изработени от специалисти на музея.
• Национална научна конференция „Васил Левски и Вътрешната революционна организация в борбата за национално освобождение”, Карлово, 22-23 юни.
• Участие в откриване на изложбата „Легенди в злато. Тракийски съкровища от България“, изложба с участието на 12 български музея, в това число и на РИМ-Пазарджик с Равногорското съкровище, Музей „Бригенс“, град Берген, Норвегия – 1 септември.
• ХIII Международна научна конференция „Народните занаяти – минало, настояще, бъдеще”, Етнографски музей на открито „Етър” – Габрово, 4-6 септември.
• XIII Национална работна среща – семинар „Добри практики. Иновативни форми за опазването и представянето на културното наследство”, Силистра, 26-30 септември.
• Конференция „180 години църква „Св.Богородица“, Пазарджик, 16 октомври.
• Информационна среща на тема „Aктуални възможности за финансиране чрез ЕСИФ до края на 2017 г. и предстоящо българско председателство на Съвета на ЕС“, Пазарджик, 27 октомври 2017.

Публикувани книги и статии или предадени за публикуване в различни специализирани издания и медии през 2017 г., както следва: Годишник на РИМ-Пазарджик, том осми, в-к „Пазарджишка Марица“, АОР София, в. „Знаме”, Па медия и др.

Служители на Регионален исторически музей – Пазарджик с книги и статии, публикувани през 2017 г. или предоставени за предстоящо публикуване в различни издания:

Адриана Божкова и Георги Михайлов, съвместна публикация „Издирване на археологически обекти в землищата на с. Алеко Константиново и с. Дебращица, община Пазарджик”, АОР през 2016 г.
Адриана Божкова и Георги Михайлов, съвместна публикация в „Издирване на археологически обекти в землищата на с. Огняново и с. Хаджиево, община Пазарджик”, АОР през 2016 г.
Ангел Ангелчов, статия „Византийското наследство в село Радилово, област Пазарджик“ за Годишник на РИМ-Пазарджик, том VІІI.
Валентина Псалтова, научна статия на тема „Културно-просветната политика на БЗНС и Пазарджишкия край (1920-1923г.)” за Годишник на РИМ-Пазарджик, том VІІI.
Мария Йорданова, научно съобщение „Пролетни маскарадни игри в селата Попинци и Елшица – Пазарджишко“ за сборника от Научната конференция „Карнавалите в маскарада“, в рамките на XXVI Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва 2016”, Перник.
Мария Йорданова, научно съобщение „За боядисването с естествени багрила и майстор Ваня Терзиева“ за сборника от ХII Международна научна конференция „Народните занаяти – минало, настояще, бъдеще”, ЕМО „Етър” – Габрово.
Пенка Николова, научен доклад „Биография на един дамаскин” за сборник от научната конференция „180 години църква „Св. Богородица”, Пазарджик.
Румяна Кацарова, студия „За общинското управление на Пазарджик (1908-1911)” за Годишник на РИМ-Пазарджик, том VІІI.

4. Рекламна дейност:

• Периодично публикуване на информация в сайта на музея и във фейсбук за престоящи събития и изложби, както и други актуални съобщения и новини, отбелязване на национални и международни празници.
• Изработен и качен на сайта видеоклип по повод Освобождението на Пазарджик, 14 януари.
• Изработен и качен на сайта електронен албум „Васил Левски и пазарджишките комитетски дейци“ по случай 180 години от рождението на Апостола на българската свобода Васил Иванов Кунчев – Левски – 2 публикация и 2 албума, 6 февруари.
• Изработване от реставратора на музея на керамични предмети с търговско предназначение, картички – магнити с изображения на обекти на музея и културни ценности, Новогодишни картички, календарчета, торбички и други рекламни материали.
• Информация за институцията може да се види в телевизии, печатни издания радиа, специализирани сайтове като: БНТ, Телемедия, Българска телеграфна агенция, в. „Труд”, в. „24 часа”, в. „Монитор“, в. „Знаме”, в. „Марица“, в. „Пазарджишка Марица”, „Пз-инфо”, „Виделина”, „Па медия”, „Па-1”, „Пз днес“, Радио „Фокус”, Агенция „Фокус”, „Фокус нюз“, allnews.bg, arhiereiskopz.com, bgnews.online, bnews.bg, Blitz.bg, bgdnes.bg, Bnr.bg, bta.bg, bulbox.net, dalypress.bg, Dariknews.bg, evensi.com, faktor.bg, filibe.com, glas.bg, karlovo–levski.bg,luboslovie.bg, monitor.bg, m.novini.bg, nakratko.bg, Novini.dir.bg, novini247.com, pia-news.com, Trafficnews.bg, vestnikstroitel.bg и др.
• Дадени интервюта от служители на музея в централни и местни медии, в специализирани сайтове и печатни издания: БНТ – „Денят започва с култура“, БНТ 2, БНТ – Пловдив, БНР – програма „Хоризонт“, БНР – „Преди всички“, Радио Пловдив, Радио Ст. Загора, „Телемедия“ – Пазарджик, Телевизия Попово, Дарик – „Седмицата“, Радио Фокус – Пазарджик, Радио „Фокус” – Шумен, Агенция „Фокус”, в. „Знаме”, в. „Пазарджишка Марица” и др.
• Представена работата и постиженията на музея при провеждане на срещи с представители на Министерство на културата, Областна и Общинска администрации – Пазарджик, при посещение на различни форуми в цялата страна, при гостуване в училища, музеи, галерии, асоциации, клубове и други институции.
• Ежедневно архивиране на публикации в медиите, свързани с дейността на РИМ – Пазарджик.

5. Финансиране и бюджет:

Бюджет за 2017 г. – 471 452 лв.

Финансовите средства са получени от Министерство на финансите, Министерство на културата, Община Пазарджик, дарения, собствени приходи от входни такси и беседи, продажби на сувенири, рекламни материали и книги, компенсации за участие в изложби в чужбина.

6. Проектна дейност:

ПРОЕКТ по приоритетна ос 1 на ОПРР „Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.1. „Социална инфраструктура”; схема 1.1.3. „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития.
Наименование на проекта: „Регионален фестивал на изкуствата – Пазарджик”.
Стойност на проекта: 416 337 лв.
Бенефициент: Община Пазарджик.
Основни участници: Регионален исторически музей-Пазарджик, ХГ „Ст. Доспевски“, Регионална библиотека „Н. Фурнаджиев“, Младежки дом, АНПТ „Пазарджик“.
Шестото издание на фестивала бе проведено в периода 3 – 8 юни 2017 г. и музеят взе участие с организиране на „Джаз в Музея“, концерт на „Zone C”.

ПРОЕКТ за съвместна работа между Регионален исторически музей-Пазарджик и Фондация „Балканско наследство” за осигуряване на доброволци от цял свят за участие в археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците”.
През 2017 година в археологическите проучвания на обект „Селищна могила Юнаците” взеха участие 4 доброволци от САЩ и Нова Зеландия.

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА на Министерство на културата за финансиране на теренни археологически проучвания и теренна консервация.
Обща стойност на договора за финансиране на теренни археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците”: 17 870 лв.
Бенефициент – Регионален исторически музей-Пазарджик.
Теренните археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците” са проведени в периода 27 юли – 25 август.

СЕСИЯ на Министерство на културата за частично финансиране на проекти в областта на музейното дело и изобразителните изкуства.
Обща стойност на договора за частично финансиране на проект „Създаване оптимални условия за опазване и съхранение на движимите културни ценности чрез реновиране на фондохранилище в Регионален исторически музей – Пазарджик“: 2 600 лв.
Бенефициент – Регионален исторически музей-Пазарджик.
Проектът е реализиран в периода октомври-ноември. Закупени са 2 броя влагоуловители и 2 броя метални шкафове с чекмеджета за съхранение на плакати, афиши, графики, чертежи и други документи.

7. Научно-популяризаторска и културно-информационна дейност:

а/ Централна сграда на музея:

• Изнасяне на беседа за В.Левски пред ученици от ПГХТ – Пазарджик, 15 февруари.
• Методическа помощ за разработване на занятие с ученици от Полицейската академия – София, 2 март.
• Открит урок на ученици от НУ „Отец Паисий”, посветен на делото на Апостола, 2 март.
• Тържество с връчване на дипломи на ученици от ОУ„Св. Кл. Охридски“ – Пазарджик, Лапидариум на музея, 24 май.
• Състезание „Народните будители и Аз“- подготовка на тематични справки; методическа помощ на учители и ученици.
• Работа с деца по ежегодната програма на РИМ-Пазарджик „Лято с музея” – екскурзоводска беседа в постоянната експозиция на музея; рисунка на експонат по избор от експозицията; игра „Открий съкровището”; сглобяване на пъзели; демонстрация на грънчарско колело, 21 юни.
• Изнесени тематични и обзорни беседи в залите „Археология“, „Възраждане”, „Нова история”, както и на Селищна могила Юнаците пред ученици от началните и средните училища.
• Предоставени писмени справки на ученици, граждани и институции.
• Изнесени беседи в институции, военни клубове, училища, пенсионерски клубове.

б/ Етнографска експозиция:

„Мартенска работилница” – занимания с ученици за изработване на мартеници, 23 до 28 февруари.
„Великденска работилница” – занимания с ученици за писане на яйца с восък, 5 до 11 април.
• Демонстрация на Катюша Каменова – писане и гравиране върху яйце, 5 април.
• Работа с ученици от ОУ „ Св.Св.Кирил и Методий“, с. Мало Конаре по проект „Твоят час“, 29 април.
• Работа с ученици от ЕГ „Бертолт Брехт“, Пазарджик по проект „Твоят час“, 4 май.
• Работа с ученици от МГ „К.Величков“, Пазарджик – разработване на сценарий, запознаване, разучаване и възстановка на ритуала „Напяване на еньовденски китки“.
• Работа с деца по ежегодната програма на РИМ-Пазарджик „Лято с музея” – изработване на еньовденски китки и венци от полски билки и цветя, демонстрации и направа на магнити от гипс – изработка и декорация, изработване на пана от жива вълна (техника – мокро плъстене), изработване на свещи, моливник – изработка и декорация, пано от хартия – традиционна дамска носия, изработване на играчки от чорапи, цветя от креп хартия, работа с домашен пластилин и глина, декупаж върху стъкло, „В света на приказките“ – мултимедийна презентация по темата, детски игри от миналото – разучаване на игрите „Кральо-портальо“ и „Дама“, направа на кукли от дървени лъжици и плат – 23 юни, 26 юни, 28 юни – 7 юли, 17-20 юли.
Майсторска работилница „Боядисване с естествени багрила и плъстене на вълна” с майстор Ваня Терзиева, 13-14 октомври.
• Демонстрация и работилница за мокро плъстене на вълна с участници по програма: „Лятна младежка творческа резиденция – Радилово“.
• Работа с ученици от СОУ „Христо Ботев“, гр.Септември по проект „Твоят час“, 31 октомври.
• Демонстрация и работилница за мокро плъстене на вълна, във връзка с открит урок на тема: „Ден на християнското семейство“, проведен от ДГ „Явор“- Пазарджик, 21 ноември.
• Изготвена мултимедийна презентация за деня на християнското семейство – 21 ноември.
• Демонстрация и работилница за мокро плъстене на вълна с ученици от ОУ„Проф. Ив. Батаклиев“ – Пазарджик и гостуваща група ученици от Италия, 4 декември.
„Коледна работилница” – занимания с ученици за изработване на сурвачки и коледни Ангели от хартия, 18 – 22 декември.
• Дешифриране и компютърна обработка на събрани теренни материали на тема: „Маскарадни игри в Елшица“.
• Фотодокументиране на маскарадни игри в селищата на община Пазарджик – Семчиново и Варвара.
• Фотозаснемане на фестивала „Сурва-2017” в Перник.
• Образователна дейност с ученици, студенти и учители в следните форми: изнасяне на специализирани беседи; съдействие при подготовка на тържества, уроци, викторини; оказване на методическа помощ при подготовка на дипломни работи, реферати, справки.
• Фотозаснемане, дешифриране и компютърна обработка на събрани теренни материали по темата „За боядисването с естествени багрила и майстор Ваня Терзиева“.
• Провеждане на занимания-възстановки на традиционни празници и обичаи – Великден, Лазаровден, Цветница, Еньовден, Бъдни вечер, Коледа.
• Домакинство на етнографската експозиция при заснемането на сватбени фотосесии в двора на къщата.
• Домакинство на етнографската експозиция и съдействие при заснемането на фотосесия-детско кръщене.
• Проведени три сватбени ритуала в етнографската експозиция през годината.

в/ Къща музей „Константин Величков“:

• Проведено тържество на Математическа гимназия „Константин Величков”- Пазарджик по случай патронния празник на училището, 3 март.
• Организирани и проведени тридневни „Величкови дни” по специална програма, 3-5 май.
• В двора на музея проведено тържество на ученици от 45 ОУ „Константин Величков” – София за патронния празник на училището с беседа и връчване на удостоверения на първокласници, 24 май.
• По проект „Твоят час“ – съвместни занимания с ученици от НУ „Отец Паисий“, Гимназия „Ив.С.Аксаков“ Пазарджик, ОУ „Климент Охридски“ и СОУ „Александър Пипонков – Чапай“- Белово с материали за къщата музей и Константин Величков.
• Съвместни занимания по проект „Твоят час“ с ученици от Клуб по интереси „Моят детски свят в родния ми град“ при СОУ „Димитър Гачев“: запознаване с творчеството на Константин Величков за деца, рисуване на илюстрации към избрани от учениците стихотворения, заключителна изява – изложба, рецитал по стихове от „Детска гусла“ на Константин Величков и концерт пред родители и гости в двора на музея.
• Организиране на детски празници и ученически тържества в музея за връчване на удостоверения в края на учебната година – училища от Пловдив и СУ „Д-р Петър Берон“ – Пазарджик.
• Гостуване на литературен клуб при НЧ „Христо Ботев“- Пазарджик, посветено на Константин Величков, проведено литературно четене.
• Проведени занимания с деца в къщата музей по ежегодната програма на РИМ-Пазарджик „Лято с музея”: Запознаване с къщата музей, творчеството на К. Величков за деца и рисуване на илюстрации по стихове от „Детска гусла“ на писателя, изработка на пано от коноп и естествени материали, попълване на кръстословица за културното наследство и картата на България с недвижими културни ценности, занимания, свързани със старобългарски език, сглобяване на пъзели, 10-14 юли.
• По повод 1 ноември изнесена лекция за народни будители от пазарджишкия край в Дома за стари хора „Г. Кръстевич“.
• Изнесени лекции в градските клубове по повод национални празници и кръгли годишнини.
• Проведени поетични вечери.
• Проведени тържества на целодневни детски градини, посветени на народните будители.
• Представяне на книги, честване на рождени дни, часове по родолюбие.

8. Материално-техническа база:

Монтирани 290 кв.м модерна алуминиева дограма с високоенергийно стъкло по вътрешната фасада на централната сграда на музея.
• Извършен основен ремонт на фондохранилище от 130 кв.м в централната част на музея – преградни стени, шпакловка, боядисване, дограма за прозорци, полагане на гранитогрес, пожароустойчива врата, три интериорни врати.
• Извършен основен ремонт на котела в централната сграда на музея.
• Монтирана допълнителна климатична система във фондохранилище №2.
• Монтирана допълнителна климатична система в конферентната зала на музея.
• Монтирана нова пожарооизвестителна система във фондохранилища №1 и №2.
• Монтирана нова пожарооизвестителна система в конферентната зала.
• Монтирана нова система за видеонаблюдение във фондохранилища №1 и №2.
• Монтирана допълнителна система за сигурност във фондохранилища №1 и №2.
• Монтирана нова система за видеонаблюдение в конферентната зала.
• Монтирана нова акустична система в конферентната зала.
• Оборудване на конферентната зала с 60 броя посетителски столове.
• Монтирани нови стелажи във фондохранилище №1.
• Извършен ремонт на електроинсталацията в археологическата база на обект „Селищна могила Юнаците“.
• Монтирани релси за хора с увреждания в зала „Археология“.
• Закупени и монтирани 2 метални шкафа с чекмеджета във фондохранилище №1.
• Закупена стълба с платформа във фондохранилище №2.
• Монтирана огнеустойчива двукрила врата във фондохранилище №2.
• Монтирана секция с библиотека и гардероб в кабинета на административната служба.
Осигурени технически пособия: цветен скенер А3 – 1 бр. компютърни конфигурации с лицензирана операционна система – 3 броя, влагоуловители – 2 бр., отоплителни уреди – 5 броя, влагомери – 7 броя, пожарогасители с пяна – 5 броя, шредер – 1 бр., вентилатори – 3 бр., прахосмукачка – 1 бр.

Общо за ремонти, оборудване и технически пособия – 128 089 лв., както следва:

• за ремонти на фондохранилища, кабинети и зали – 97 691 лв.;
• за оборудване на кабинети и зали – 20 423 лв.;
• за технически пособия – 9 975 лв.

РИМ – Пазарджик разполага вече с две нови фондохранилища, оборудвани с модерни стелажи и техника, които осигуряват максимално добри условия за опазване и съхранение на движимите културни ценности. Музеят разполага вече и с модерна конферентна зала с 60 места за провеждане на различни прояви – конференции, работни срещи, концерти, обучения.
За модернизирането на музея от бюджета на институцията са инвестирани 63 540 лв. само през 2017 г. Тези инвестиции бяха възможни след увеличението на държавната субсидия за музеите в последните 3 години, както и от собствени приходи. Останалите средства са от бюджетите на Община Пазарджик и Министерство на културата.

9. Други прояви:

Участия на директора на РИМ – Пазарджик в срещи и прояви, свързани с дейността на Сдружение „Български музеи“ или поднасяне на приветствия и поздравителни адреси при откриване на прояви, организирани от други институции:

Проведена среща в Регионален исторически музей – Пазарджик със служебния министър на културата г-н Рашко Младенов, на която присъстваха г-н Боил Банов – зам.-министър на културата, и г-жа Нина Тодорова – началник на политическия кабинет на министъра на културата, 10 февруари.
• Участие в среща със заинтересованите страни по програма „Културно предприемачество, културно наследство и културно сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2014-2021), София, 11 април.
Проведена среща на Управителния съвет на Сдружение „Български музеи“ в Министерство на културата с министъра на културата г-н Боил Банов. На срещата присъстваха от страна на Министерството на културата още и г-жа Амелия Гешева – заместник – министър на културата, г-жа Мирела Тотева – началник на кабинета на министъра на културата, г-жа Екатерина Джумалиева, държавен експерт в Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“, 19 юни.
• Втора национална конференция „Музеи и общини“, Трявна, 30-31 март.
• Първи преглед на музейните анимации, Шумен, 12 май.
• Честване на 120 години от основаването на Исторически музей в Ст. Загора, Ст. Загора, 30 май.
• Първи национален панаир на музейните сувенири в ЕМО „Етър“, Габрово, 16 – 18 юни.
• Честване на 100 години от основаването на Етнографски музей в Пловдив, Пловдив, 6 юли.
• XIII Национална работна среща – семинар „Добри практики. Иновативни форми за опазването и представянето на културното наследство”, Силистра, 26-30 септември.
• Честването на 120 години от основаването на Исторически музей в Кюстендил, Кюстендил, 5-6 октомври.
• Втори национален преглед на музейния плакат, Смолян, 19-20 октомври.
• Честване на 90 години от основаването на Исторически музей в Попово, Попово, 8 ноември.
• Честване на 80 години от основаването на Музей „В.Левски“, Карлово, 9 ноември.
Организиране и провеждане на Петото общо събрание на Сдружение „Български музеи”. Във форума взеха участие представители на 68 музея и художествени галерии, НВИМ-София, 30 ноември.
• Заседания на Управителния съвет на Сдружение „Български музеи”, през цялата година.
• Заседания на избраната към посолството на САЩ в Република България българо – американска комисия за опазване на културното наследство, София, през цялата година.
• Проведени срещи и разговори с народни представители, министри, кметове и синдикати относно проблемите на музеите.

Повече информация за дейността на Сдружението е публикувана на сайта на Сдружение „Български музеи“- http://bulgarian-museums.org/.

Проведени обучения на музейни специалисти от РИМ-Пазарджик, както следва:

• Музейните фондове – формиране, идентификация, научна обработка, научни изследвания и публикации. Обучени 10 служители, Пазарджик, 31 януари.
• Научни изследвания за историята на град Пазарджик – историография: постижения и проблеми. Обучени 10 служители, Пазарджик, 28 февруари.
• Методика на подготовката и отпечатването на научни и научно-популярни издания. Обучени 10 служители, Пазарджик, 28 март.
• Дискусионен семинар по въпроси, поставени от уредниците – участници в обучението, Пазарджик,11 април.
• Обучителен курс за музейни специалисти, работещи с публики, организиран от Министерство на културата, Сливен, 5-7 април. Обучени 2 служители на музея.
• Семинар по счетоводство, Велинград, 29-30 май. Обучен 1 служител на музея.
Семинар на тема „Народните читалища и мисията за опазване на материалното културно наследство на нацията“ като част от информационно-обучителен цикъл „Законово уреждане дейността на Народните читалища“, организиран от Регионален експертно – консултантски и информационен център „Читалища” – Пазарджик, с участието на представители на 40 читалища от област Пазарджик, Министерство на културата и РИМ-Пазарджик, конферентна зала на РИМ-Пазарджик, 30 юни.
• Семинар по счетоводство, Пазарджик, 12 септември. Обучен 1 служител на музея.

ДАРИТЕЛИ НА МУЗЕЯ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

1. Огнян Боев – Пазарджик

2. Емил Хаджийски – Пазарджик

3. Фондация „Тангра – Танакра“ – София

4. Александър Арнаудов – Пазарджик

5. Кирил Точев – Пазарджик

6. Маринка Минева – Пазарджик

7. Община Пазарджик

8. Елена Кулинска – Пазарджик

9.Васил Петров – Пазарджик

10.Ангел Добрев – Пазарджик

11. Румен Манов – София

12.Стефка Димитрова – Батак

Благодарност и уважение към всички дарители!
Благодарност и уважение към всички служители на музея, към Община Пазарджик, към всички медии, институции, организации, клубове и частни лица, които допринесоха Регионален исторически музей-Пазарджик да планира, организира и реализира посочените прояви през годината.

                                                            Борис Хаджийски
31.01.2018 г.                                  Директор на Регионален исторически музей-Пазарджик

2342total visits,3visits today