Отчет за 2014

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАЗАРДЖИК
през 2014 година

1.В областта на материално-техническата база и техническото обезпечаване:
– Извършен ремонт на фоайетата в централната сграда на музея – сваляне стара мазилка, шпакловка, боядисване – 1400 кв.м.
– Извършен ремонт на зала от 200 кв.м и предназначена за фондохранилище – оборудвана със стелажи на четири нива, два климатика, стая-депо.
– Извършен ремонт и обособена зала за конференции, обучения на деца и други публични прояви / 100 кв.м /.
– Извършен ремонт на директорския кабинет.
– Монтирана нова дограма в специализираната библиотека на музея.
– Извършен основен ремонт с алуминиева дограма, бюра, дървени плотове, масичка и столове в кабинет „Реклама, маркетинг, проекти” в централната сграда на музея.
– Извършен ремонт на отоплителната инсталация, монтирана нова помпа.
-Осигурени технически пособия – преносими компютри – 4 броя, мултифункционални устройства – 2 броя, преносим харддиск, цифров фотоапарат, 2 бюра, 1 маса, хладилник, конвектори, влагоуловител, металдетектор, отоплителна техника, почистваща техника, ламининатор.
Обща стойност на ремонти, технически пособия и оборудване – 111 630 лв.

2. В областта на събирателската и фондовата дейност:
– Извършена инвентаризация по репрезентативния метод.
– Извършена инвентаризация на предметите от благородни метали и скъпоценни камъни.
– Извършена инвентаризация на библиотечния книжен фонд.
– Работа по заснемане на фондовете.
– Извършена научно-техническа обработка на предмети, снимки, документи.
– Извършена идентификация на предмети на физически лица.
– Извършена идентификация на дарени на музея предмети и на предложени за откупуване.
– Извършена идентификация на предмети от археологически проучвания.
– Инвентиране на предмети, снимки, документи.
– Постъпили дарения на снимки, документи и предмети от граждани, организации и фирми в отделите „Археология”, „Етнография“, „История на България XV-XІX век“, „Нова история“ и „Най-нова история“.
– Постъпили в музея движими културни ценности, предадени от органите на МВР или след постановления от съда и прокуратурата.
– Обработка и дешифриране на събран теренен материал от етнографски експедиции.
– Заснемане на всички предмети в експозициите във всички обекти на музея.
– Изготвяне на топографски каталози с цветни снимки на всички експозиции.
– Изготвяне на съдебно-археологически експертизи.
– Извършвани ежемесечни проверки за състоянието на експозициите в трите обекта на музея.
– Отпечатани нови инвентарни книги и актове.
– Сканирани 10 инвентарни книги на музея /4406 страници/ в Института по математика и информатика при БАН.

3. В областта на експозиционната дейност:

– Изложби:

* в Централната сграда:
1. „Динозавърски спомени” /изложба на преводача Румен Стоянов/ февруари
2. „От киноцентъра до музейната витрина” /гостува ИМ-Попово/ февруари-март
3. „Ние, пазителите” /гостува нумизматично дружество „Филипопол”/ март – април
4. „Реликви от Април 1876” април
5. „Равногорското съкровище” май
6. „Закваска – диалози с материята” – изложба на художниците Марианжела Анастасова и Симеон Панайотов май
7.„Славеят на Тракия” – изложба за Надка Караджова май-декември
8. „Благодетели и дарителство в България – между идеала и реалността” /гостува научния архив при БАН, ИИИ при БАН, НБ „Св.Св. Кирил и Методий”/ юни-юли
9. „25 години демокрация. Началото” ноември – декември
* в Етнографската експозиция:
1. „Традиции и вяра” /живопис и икони/ – К. Анастасов и Ат. Шекеров май
2. „Кукли и сувенири от царевична шума” /гостува НЧ „Л. Каравелов”/ май
3. „На гости в стария Пазарджик” октомври-декември
4. „Пътят на хляба” /гостува АЕК „Етър”/ декември-януари
* в къща музей „К.Величков”:
1. „Да видят всички по света, че българский народ живее…” /гостува НЛМ / март
2. „Изложба” /гостува издателство „Мозайка”/ април
3. „Към всичко подхождай с любов…” /изложба на НЛМ за Ем. Станев/ октомври
* гостуване на музея извън Пазарджик:
1. „Маскарадни игри в Пазарджишко” – в РИМ-Перник януари – февруари
2. „Маскарадни игри в Пазарджишко” – в ИМ-Велинград февруари – април
3. „Еврейски ритуални вещи” – в малката синагога в Пазарджик април
4. „Маскарадни игри в Пазарджишко” – в ИМ-Ихтиман април – май
5. „Родопска сватба” – в ИМ – Димитровград май-юни
6. „Средновековната крепост Цепина” – хижа Цепина, с. Дорково септември
* съвместни изложби с други музеи:
1. „Българска археология 2014” – Осма национална археологическа изложба /участие с предмети от Селищна могила Юнаците/ в НАИМ-София февруари- март
2. „Магията на българския костюм” – сборна изложба в РИМ-Шумен с участието и на РИМ-Пазарджик с 3 костюма от Пазарджишка област юни-юли
3. „Мерки и теглилки през вековете” – из страната през годината
* други прояви на музея:
а/ Проведена среща на Национален комитет „В. Левски” с граждани и институции от Пазарджик – зала Археология, РИМ-Пазарджик – 21 март
б/ Величкови дни – 28-29 април.
в/ Нощ на музеите – 17 май:
– Изложба „Пазарджик – поглед през времето” – съвместно с ХГ „Ст. Доспевски” и Н. Колев.
– Изява на клуб за модерни танци „Бижу” и клуб „Вокал” към ОУ „Проф. Иван Батаклиев” при откриването на Нощта на музеите.
г/ Панаир на народните занаяти – 18-20 май.
д/ Демонстрации на народни занаяти пред централната сграда на музея в рамките на Фестивала на изкуствата „Арт идея – арт алея” – 18-19-20 май.
е/ Урок по родолюбие „Пазарджик-искри от жаравата на Възраждането” съвместно с ОУ „Кл. Охридски” – в рамките на Фестивала на изкуствата „Арт идея-арт алея” – 19 май.
ж/ Танцово представление „Карнем” в рамките на Фестивала на изкуствата „Арт идея-арт алея” – 20 май в лапидариума.
з/ Проведени археологически проучвания на Селищна могила Юнаците съгласно сключен договор с фондация „Балканско наследство” за осигуряване на доброволци /юли – август/.
и/ Проведени археологически проучвания на Селищна могила Юнаците съгласно сключен договор с Министерството на културата за финансиране на обекта /октомври-ноември/.
й/ „Лято с музея” занимания с деца – 16 юли – 15 август.
к/ Представяне в залата на музея на Годишник, том пети – 15 декември.
л/ Сватбени ритуали в Етнографската експозиция и къща музей „К. Величков” – през цялата година.

4. В областта на научно-изследователската дейност:
– Организирана и проведена Втора национална научна конференция „Град и памет” съвместно с Община Пазарджик и ИИИ при БАН – 5 и 6 юни.
– Организирана и проведена научно-практическа кръгла маса „От терена до музейната витрина” по повод 40 години етнографска експозиция към РИМ-Пазарджик – 9 и 10 октомври.
– Отпечатана книжка „Етнографски проучвания от Пазарджишкия край”.
– Издаден Годишник на РИМ-Пазарджик – том пети.
– Отпечатан сборник „Освобождението на Пазарджик (1877-1878) – документи, спомени и проучвания”.
– Участие на РИМ-Пазарджик с текстове и снимки за каталога „Стари мерки и теглилки”.
– Участие на РИМ-Пазарджик с текстове и снимки в изработването на дипляна „195 години от рождението на Кара Никола Ангелов.
– Проведени археологически проучвания с участието на археолози от музея на обект „Селищна могила Юнаците”, обект „Чавдарова чешма” – Симеоновград, археологическо наблюдение при ремонта на жп отсечка Пазарджик-Стамболийски, археологическо наблюдение в м. „Мрамор” в община Панагюрище.
– Участие в Национални научни конференции, срещи, кръгли маси, годишнини, откриване на изложби – АЕК „Етър” – Габрово, Втора национална среща „Съхраняването на националната идентичност и музеите в България като част от устойчивото развитие“ – Казанлък, Втора национална научна конференция „Град и памет” – Пазарджик, София, Перник, Панагюрище, Велинград, Димитровград, Ловеч, Шумен, Пловдив, Перник, Русе, Добрич, Сандански.
– Участие в обучителни курсове, информационни и работни срещи в Пазарджик, София, Кюстендил, Аркутино, свързани с разработване на проекти, привличане на допълнителни средства от дарения и спонсорство, работа с деца и др.
– Участие в Музеен обществен съвет към Министерство на културата, в работна група за предлагане на Проект за промени в Закона за културното наследство, в междуведомствена комисия за определяне на допълнителни стандарти за финансиране на музеите.
– Участие на 11.09.2014г. в Общо събрание на Сдружение „Български музеи”, проведено в Перник, изготвен и прочетен отчетен доклад за 2013г., отчетен доклад за периода 1.01-10.09.2014г., изготвени и прочетени финансов отчет за 2013 г. и такъв за периода 1.01-1.09.2014г.
– Предадени за публикуване или публикувани през 2014 г. статии на служители от музея в различни специализирани издания – Годишник на РИМ-Пазарджик, том пети, Военно-исторически сборник, АОР София, пътеводител „България”, в. „Знаме”, в. „Пазарджишка Марица”, „Па медия”, сп. „Аз съм българче”, сп. „Адвокатски преглед” и др.

5. В областта на рекламната дейност:
– Поддържане и актуализиране на фейсбук профила и сайта на музея.
– Информация за институцията може да се види в специализирани сайтове и печатни издания като в. „Знаме”, в. „Пазарджишка Марица”, в. „Еврейски вести”, Пз-инфо, Виделина, Па медия, Па-1, радио Фокус, агенция Фокус, БГ днес, Информатор, Каталог БГ, карта на Пазарджик, Туризъм и бизнес /12 сайта/, сп. „Тамплиер”.
-Участие на кметски пресконференции и представяне инициативите на музея през годината.
– Дадени интервюта на местни и централни медии, участие в телевизионни и радио предавания – БНТ 2, БНР – програми „Хоризонт” и „Христо Ботев”, Телекабел, Форти ТВ, радио „Фокус”, телевизия „Деймос”, „Планета” ТV и др.
– Представена работата и постиженията на музея при провеждане на срещи с представители на Министерство на културата, Областна и Общинска администрации-Пазарджик, при посещение на различни форуми в цялата страна, при гостуване в училища, музеи, галерии, асоциации, клубове и други институции.
– Отпечатана на български и английски език рекламна книжка „100 години Исторически музей – Пазарджик”.
– Отпечатани 18 вида картички с изгледи от Пазарджик от края на ХIХ – нач. на ХХ в.
– Отпечатана дипляна „Eтнографска експозиция”.
– Отпечатани Коледни и Новогодишни картички.

6. В областта на финансирането:
– Музеят привлече допълнителни финансови средства от спечелени проекти, получени дарения, дофинансиране от Община Пазарджик, средства от Министерство на финансите и Министерство на културата, Фондация „Балканско наследство“, продажби на входни билети, сувенири, рекламни материали и книги в размер на 178 882 лв.

7. В областта на проектната дейност:
– ПРОЕКТ по приоритетна ос 1 на ОПРР „Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.1. „Социална инфраструктура”; схема 1.1.3. „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития.
Наименование на проекта: „Регионален фестивал на изкуствата – Пазарджик”
Стойност на проекта: 416 337 лв.
Бенефициент: Община Пазарджик.
Основни участници: Регионален исторически музей-Пазарджик, ХГ „Ст. Доспевски“, Регионална библиотека „Н. Фурнаджиев“, Младежки дом, АНПТ „Пазарджик“.
Третият фестивал беше реализиран в периода 15-24 май 2014 г., като музеят взе участие с 3 изложби, демонстрации на занаяти, урок по родолюбие.

– ПРОЕКТ по приоритетна ос 3 на ОПРР: „Устойчиво развитие на туризма, Операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” – схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”.
Наименование на проектното предложение: „Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в община Ракитово чрез адаптация на “Палеонтологично находище – с. Дорково” като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост „Цепина”.
Обща стойност на проекта: 2 191 232 лв.
Бенефициент- Община Ракитово.
Регионален исторически музей гр. Пазарджик е партньор по проекта и аранжира две експозиционни зали в хижа „Цепина” с предмети от фонда на музея, създавайки временна изложба, която проследява археологическите проучвания на крепостта „Цепина”.

– ПРОЕКТ по Програма на Министерство на културата за подкрепа на проекти в областта на музейното дело и изобразителните изкуства.
Наименование на проектното предложение: „Реставрация и консервация на културни ценности от фонда на РИМ-Пазарджик за представянето им пред обществото”.
Обща стойност на проекта: 5 000 лв.
Бенефициент- Регионален исторически музей-Пазарджик.
Проектът е спечелен и реализиран. Реставрирано и консервирано е сребърно средновековно съкровище от ХIII век, открито до с. Црънча и съхранено във фонда на РИМ-Пазарджик.

– ПРОЕКТ за съвместна работа между Регионален исторически музей-Пазарджик и Фондация „Балканско наследство” за осигуряване на доброволци от цял свят за участие в археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците”.
През 2014 година в археологическите проучвания на обект „Селищна могила Юнаците” взеха участие 6 доброволци от Европа и Северна Америка.
Проучванията са финансирани в размер на 10 000 лв.

– Бюджетна програма на Министерство на културата за финансиране на теренни археологически проучвания и теренна консервация.
Обща стойност на договора за финансиране на теренни археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците”: 20 000 лв.
Бенефициент – Регионален исторически музей-Пазарджик.
Теренните археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците” са проведени в периода 6.10-5.11.2014 г.

8.В областта на научно-популяризаторската и културно-информационната дейност:
а/ Централна сграда на музея:
– По проект за хора с увреждания, съвместно с Младежки дом и І ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Пазарджик, по текстове и илюстрации, предоставени от музея, бе изработен компактдиск „Истинският Левски и сподвижниците му в Пазарджишкия край“.
– Участие в журирането на Общинския кръг на състезанието „Народните будители и Аз“, организирано от Ротари клуб.
– Реализиран бе вторият етап от проекта „Апостола през детските очи“ съвместно с ученици от І ОУ „Св. Климент Охридски“. Изнесен бе урок по родолюбие, включен в цялостната програма на фестивала на изкуствата „Арт идея – арт алея“ с участието на над 80 ученици и гости на изявата.
– Проведени занимания по реставрация с ученици от СОУ „Георги Бенковски”.
– Методическа помощ по създаване на обществена колекция в читалище „Просвета 1919”-гр. Костандово.
– Консултации на Регионална библиотека „Н.Фурнаджиев” – Пазарджик по проект за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. Проектът е спечелен от библиотеката и реализиран.
– Тематични и обзорни беседи в зали „Археология“, „Възраждане”, „Нова история” и Селищна могила Юнаците пред ученици от началните и средните училища.
– Устни и писмени справки на ученици, граждани и институции.
б/ Етнографска експозиция:
– Участие в подбора на кандидатите за „Живи човешки съкровища” от Пазарджишко. (Дервишовден, с. Лесичово спечели приза в националния конкурс).
– Видео и фотодокументиране на фолклорни и етнографски прояви в селищата на общината, както и в град Пазарджик.
– Домакинство на етнографската експозиция при заснемането на филми, участие с етнографски материали в тяхната подготовка.
– Занимания с ученици за изработване на сурвачки.
– Организирани традиционните за музея работилници за мартеници и писане на яйца с восък.
– Проведени обучения на стан.
– Образователна дейност с ученици, студенти и учители в следните форми: изнасяне на специализирани беседи; съдействие при подготовка на тържества, уроци, викторини; оказване на методическа помощ при подготовка на дипломни работи, реферати, справки.
в/ къща музей „К. Величков“:
– Организиране на часове с деца от предучилищни групи в ОДЗ и ученици от начални училища за популяризиране поезията за деца на Константин Величков.
– Съвместно с МГ „К. Величков” проведен открит урок, посветен на 120 години „Детска гусла” на Величков.
– Предоставени материали и оказана методическа помощ по проекта „Народните будители и аз” на ученици от ОУ „Кл. Охридски”.
– Открит урок „Пролетни празници” на СОУ „Г. Бенковски”.
– Годишно утро – тържествен концерт от СОУ „Д. Гачев” пред гости от Дом за стари хора- Пазарджик.
– Връчване на немски езикови дипломи на възпитаници от ЕГ „Б. Брехт” с гости от германското посолство.
– Изнесени 4 лекции в градските клубове по повод национални празници и кръгли годишнини.
– Проведени поетични вечери.
– Проведени тържества по случай Деня на народните будители с ученици от Пазарджик.
– Представяне на книги, честване на рождени дни, часове по родолюбие.

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В ИСТОРИЯТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПАЗАРДЖИК:

1.Директорът на музея е номиниран и избран за мениджър на 2013 година в конкурса на Издателска къща „Марица”.
2.Всички експонати в експозициите на трите обекта на музея са заснети.
3.Участие на директора на музея във фестивала Natale di Roma 2014 в град Рим – Италия по случай 2767-я рожден ден на града.
4.Проведена среща в град Пазарджик между директора на музея и министъра на културата.
5.Регионален исторически музей-Пазарджик, представляван от своя директор като председател на Управителния съвет на Сдружение „Български музеи”, участва в междуведомствена комисия в Министерство на културата, в която беше разработен и предложен допълнителен механизъм за финансиране на музеите. С решение №801 от 03.12.2014 г. на Министерски съвет на Република България бе одобрено предложението на комисията и от новата 2015 година музеите, които са финансирани на принципа на субсидираната численост, ще получават ежегодно 2 450 000 лв. за поддръжка на закритите площи, които стопанисват.

ДАРИТЕЛИ НА МУЗЕЯ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

Народно читалище „Искра -1872” – с. Попинци, област Пазарджик
Панчо Грамчев – с. Оборище, област Пазарджик
Николай Найденов – с. Паталеница, област Пазарджик
Бисер Йосифов – Пазарджик
Елина Джуренова – София
Димка Гагова – Пазарджик
Лъчезар Риков – Пазарджик
Васил Първанов – с. Паталеница, област Пазарджик
Филип Серафимов – Пазарджик
Сдружение „Шалом” – Пазарджик
Иванка Папазова – Пазарджик
Клуб „Сороптимист Интернешънъл – Пазарджик
Александра Кисовска – Пазарджик
Марианжела Анастасова – София
Гергана Иванова – Пазарджик
Мария Комарова – Пазарджик
Петър Неделев – Пловдив
Георги Костадинов – Пловдив
Борис Хаджийски – Пазарджик
Огнян Боев – Пазарджик

С благодарност и уважение към всички дарители!
С благодарност и уважение към всички колеги от музея, към Община Пазарджик, към всички медии, институции, организации, клубове и частни лица, които допринесоха Регионален исторически музей-Пазарджик да планира, организира и реализира посочените прояви през годината.

 

01.01.2015 г.                                                                                   Борис Хаджийски
                                                                               Директор на Регионален исторически музей-Пазарджик

 

2230total visits,1visits today

Вашият коментар