Отчет за 2022

О Т Ч Е Т

З А  Д Е Й Н О С Т Т А  Н А

Р Е Г И О Н А Л Е Н  И С Т О Р И Ч Е С К И  М У З Е Й

П А З А Р Д Ж И К

П Р Е З

 2 0 2 2  Г О Д И Н А

 

ПРИОРИТЕТИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА 

 • Пълна инвентаризация на основния и обменния фонд на РИМ – Пазарджик.
 • Пълна инвентаризация на предметите и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната дейност на РИМ – Пазарджик.
 • Изготвяне на тематико-експозиционна документация за зала „Археология“.
 • Професионално заснемане на движими културни ценности.
 • Проучвания на археологически обект „Селищна могила Юнаците“.
 • Проектна дейност.
 • Обучения на музейните специалисти. 
 1. Събирателска и фондова дейност: 
 • Постъпили дарения на книги, снимки, документи и предмети от граждани, организации и фирми в отделите „Етнография“, „История на България XV-XIX век“, „Нова история“ и „Най-нова история“ – общо 875 единици. Част от тях са преминали през процес на идентификация, други продължават да се обработват.
 • Постъпили във фондовете на музея през 2022 г. (от дарения, откупки, археологически проучвания, присъдени в полза на държавата предмети) – общо 2601 музейни единици.
 • Извършена идентификация на находки от археологически проучвания, на дарения, откупки и присъдени в полза на държавата предмети. През 2022 година са работили 37 комисии по идентификация. От тях са приключили работа 31 комисии, както следва:

                 а/ Археология – 8 комисии;                 

                б/ Етнография, Възраждане, Нова история, Най-нова история – 23 комисии.

 • Комисиите, приключили работа през годината, са съставили 262 експертни заключения за движими културни ценности, както и описи с предмети, които не са движими културни ценности.
 • Шест комисии продължават работата си по идентификация и през 2023 г.
 • Инвентиране на всички движими културни ценности и вещи, идентифицирани през годината.
 • Професионално заснемане на 794 движими културни ценности от основния фонд на отделите „Археология“, „Етнография“, „История на България XIV – XIX век“, „Нова история“ и „Най-нова история“.
 • Извършвани ежемесечни проверки за състоянието на културните ценности и експозициите в обектите на музея от специално назначена комисия.
 • Извършване на пълна инвентаризация на основния и обменния фонд на РИМ – Пазарджик. Продължава и през 2023 г.
 • Извършване на пълна инвентаризация на предметите и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната дейност на РИМ – Пазарджик. Продължава и през 2023 г.
 • Реставрирани и консервирани са 90 археологически движими културни ценности от фонда на РИМ – Пазарджик.
 • Обработка и дешифриране на събран теренен материал от етнографски експедиции в областта.
 • ФОНД НА РИМ – Пазарджик към 31.12.2022 г., както следва:

                а) Основен фонд – 58 831 движими културни ценности;

                б) Обменен фонд –     323 движими културни ценности;

                в) Научно-спомагателен фонд – 34 355 вещи;

                г)  Научен архив – 551 единици.

ВСИЧКО – 94 060 броя културни ценности и вещи.

 1. Експозиционна дейност:             
 • Изложби в Централната сграда: 
 1. „Епохата на Фердинанд“, гостува РИМ – В. Търново –10 януари – 31 май
 2. „Музиката в Пазарджик“ – съпътстваща изложба във връзка с Международния фестивал „Зимни музикални вечери „Проф. Иван Спасов“   26 януари – 11 февруари
 3. „Аудиовизуална техника от близкото минало“ –15 март – 12 май
 4. „Батак 1876 г. Хроника на една безсмъртна пролет“, гостува ИМ – Батак – 19 април – 6 юни
 5. Изложба с детски илюстрации върху приказки по проект „Четем и рисуваме заедно“ на ДГ „Здравец“ – Пазарджик – 14 май
 6. „Съкровището от Равногор“ – 4 май, 21 май
 7. „Училищни уреди и апарати“, гостува Национален музей на образованието – 16 май – 24 юни
 8. „130 години от Първото българско земеделско-промишлено изложение“, гостува РИМ – Пловдив – 27 юни – 6 септември
 9. „Изкуство от Азия и Африка“, гостува СМРЗИ – Трявна – 15 юли – 31август
 10. „Сто и десет години от началото на Балканските войни“ – 5 октомври – 4 декември
 • Изложби в Етнографската експозиция:
 1. „Чудният свят на тракийката“, гостува РЕМ – Пловдив – 16 март – 31 май   
 2. „Мозайка от занаяти“, гостува РЕМО – Етър – 8 юни – 5 август
 • Изложби в Къща музей „Константин Величков“:           
 1. „Как ще спреш ти мене – волната…“, гостува НЛМ – София – 14 април – 31 май
 2. „Пафти от фонда на Регионален исторически музей – Пазарджик“ – 23 юни – 31 август
 3. „Под игото“, гостува Къща музей „Иван Вазов“ – Сопот – 13 септември – 13 ноември
 • Гостуване с изложби в страната: 
 1. „Опазваме миналото, с поглед в бъдещето: Находки от археологически и консервационни проекти в България, подкрепени от фондация „Балканско наследство“ – в РИМ – Варна24 юни 2021 – 26 април 2022
 2. „Българска археология 2021”, в НАИМ – БАН – 15 февруари – 18 септември
 3. „Голям празник Великден, по-голям Гергьовден…..“, гостува в читалище „Никола Йонков Вапцаров-1927“, с. Бъта – 27 април – 15 май
 4. „Опазваме миналото, с поглед в бъдещето: Находки от археологически и консервационни проекти в България, подкрепени от фондация „Балканско наследство“ – РИМ – Благоевград14 май – 30 септември
 5. „Величковият род“, гостува в Къща музей „Иван Вазов“ – Сопот – 18 май – 15 юни
 6. Постерна изложба „Светини от Април 1876 г.“, съвместно с 11 музея, през цялата година

 През годината за посетители работиха всички постоянни експозиции на музея:

 1. Лапидариум – централна сграда на музея, пл. „К. Величков“ № 15.
 2. „Археология“ – зала „Археология“, централна сграда на музея, пл. „К. Величков“ № 15.
 3. „Османско владичество и националноосвободителни борби (XV-XVIII век)“ – зала „Археология“, централна сграда на музея, пл. „К. Величков“ № 15.
 4. „Възраждане и националноосвободителни борби на българския народ (XV-XIX век)“ – зала „Възраждане“, централна сграда на музея, пл. „К. Величков“ № 15.
 5. „Пазарджик от Освобождението до средата на XX век“ – зала „Нова история“, централна сграда на музея, пл. „К. Величков“ № 15.
 6. Етнографска експозиция, ул. „Отец Паисий“ № 8.
 7. Къща музей „Константин Величков“, ул. „Теодор Траянов“ № 6,

както и други изложбени зали и обекти:

 1. „Средновековната крепост Цепина“ – изложба с културни ценности от фонда на РИМ – Пазарджик, експонирана за петгодишен период в две зали на Туристическо-информационен център „Цепина“ до с. Дорково, община Ракитово.
 2. Археологически обект „Селищна могила Юнаците“ до с. Юнаците, община Пазарджик. 

            ПОСЕТИТЕЛИ за 2022 г. – 13 546 души. 

Ръст на посетителите с 64.89% спрямо 2021 г., но все още не са достигнати нивата от 2019 г. поради ефекта от принудително затваряне на музеите, ограниченията за групови посещения и въведения зелен сертификат вследствие на обявената пандемия през 2020 и 2021 г.

Посетителите са разпределени по възрастови групи, както следва:

а/  деца до 7 г. –      784 души;

б/  ученици –        5 419 души;

в/  студенти –          632 души;   

г/  възрастни –      6 083 души;

д/  чужденци –         328 души;    

е/  пенсионери –      300 души.      

                 С платен вход:              9 596 души.

                 С безплатен вход:  3 950 души. 

Изнесени общо 197 беседи във всички посочени по-горе изложбени зали и обекти на музея.

Други прояви на музея и в музея: 

 • Нощ на музеите, 14 май.
 • Наградени отличници от училище ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Пазарджик, 1 юни.
 • Демонстрация на грънчарско колело, 1 юни.
 • „Лято с музея“ проведени занимания с деца по специална програма в Централната сграда, в Етнографската експозиция и къща музей „К. Величков“, 20 юни – 15 юли.
 • „Лирични отклонения“, поетичен спектакъл на артисти от Драматичен театър „Стефан Киров“ – Сливен, в рамките на фестивала „Арт идея-арт алея“, 27 юни.
 • Джаз концерт със солист Петър Салчев, в рамките на фестивала „Арт идея-арт алея“, 27 юни.
 • Концерт на „Спектрум“, в рамките на фестивала „Арт идея-арт алея“, 30 юни.
 • Проведени археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците“ с финансиране от РИМ – Пазарджик, 17 юли – 3август.
 • Проведени археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците“ съгласно договор с Министерство на културата за финансиране на обекта, 23 август – 18 септември.
 • Проведено събитие „Докосни се до миналото“, представяне на експонати от фонда на музея пред посетители със зрителни увреждания по повод Международния ден на хората с увреждания, 7 декември.
 • Два сватбени ритуала, проведени в Етнографската експозиция, м. юли и август. 
 1. Научно-изследователската дейност:
 • Проведени археологически проучвания с участието на археолози от музея на обект „Селищна могила Юнаците“, 17 юли – 18 септември. 
 • Издаден Годишник на РИМ – Пазарджик, том XII, септември.
 • Изготвена документация за нова експозиция в зала „Археология“.
 • Изготвена документация за нова експозиция в зала „Възраждане“. 

Участие на специалисти от РИМ – Пазарджик в Международни и Национални научни конференции, работни срещи, кръгли маси, годишнини, практически семинари, откриване на изложби, представяне на книги, обучителни курсове, пресконференции, информационни срещи, както следва:

 • Представяне на  каталог „Нашата свобода от нас зависи. Съхраненото наследство от българските борби за независимост XVIII – XIX в.”, Национален военноисторически музей, София, 20 април.
 • Студентски етноложки срещи: „Нови и стари терени на Етнологията/Антропологията: дигитални и пандемични предизвикателства“, Пловдив, 13 май.
 • Представяне на енциклопедия „Априлско въстание 1876 година“, Исторически музей -Панагюрище, 17 май.
 • Семинар „Планиране на изложби, интерпретация на музейното съдържание, разказването на истории и общуването с посетителите – как да го направим най добре?“, Голямата базилика, Пловдив, 15 юни.
 • Кръгла маса на тема „Българските музеи – от съхраняване на националната памет до бърсането на прах. Достижения, добри практики, мечти“, по случай 150 години музей в град Велико Търново, Велико Търново, 17 юни.
 • Информационна среща на тема „Подобряване на производствените процеси в предприятията и енергийна ефективност в жилищни и публични сгради“, организирана от Община Пазарджик, 9 септември.
 • Кръгла маса „Проблеми при прилагане на законодателството и осигуряването на квалифицирани кадри в областта на опазване на недвижимото културно наследство“, гр. Брацигово, част от форума „Брацигово – Каменният поток на времето”, посветен на архитектурното културно наследство, Брацигово, 9 септември.
 • Пресконференция за представяне на проект № BGCULTURE-1.001-0008 с наименование „Ревитализиране на пространството и обновяване на експозицията в зала „Археология“ на Регионален исторически музей – Пазарджик“ по Оперативна програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, централна сграда на Регионален исторически музей – Пазарджик, 28 септември.
 • Национална среща „Добри практики „Музеят днес – предизвикателствата на пандемията и нови перспективи за развитие“, ДКИ „Културен център „Двореца“, Балчик, 25–29 октомври.
 • Историческа среща по случай 195 години от раждането на лейди Странгфорд, с. Радилово, 18 ноември.

Служители на Регионален исторически музей – Пазарджик с книги, статии, съобщения, публикувани през 2022 г. или предоставени за предстоящо публикуване в различни издания:

Бойко Сираков, Десислав Христов, научна статия „55 години от смъртта на Йордан Ковачев – един драматичен и изпълнен с трудности живот“, публикувана в Годишник на РИМ – Пазарджик, том ХII.

Бойко Сираков, Георги Геров, научно съобщение „Дарение Проф. Иван Батаклиев – нови попълнения“, публикувано в Годишник на РИМ – Пазарджик, том ХII.

Георги Иванов, научна статия „Нематериално културно наследство: (тяло) маска и пространство (пандемичени контексти)“, публикувана в сборник „Капаните на града“, издание на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Любка Тодорова, научна статия „Кръстове от фонда на Регионален исторически музей – Пазарджик“, публикувана в Годишник на РИМ – Пазарджик, том ХII.

Мария Йорданова, научна статия „Майстор Васил Панчов и неговото дарение“, публикувана в Годишник на РИМ – Пазарджик, том ХII.

Мария Йорданова, научно съобщение „Великденска обредност в село Фотиново“, публикувано във в-к Знаме.

Бойко Сираков, научно съобщение „Дарение Иван Симеонов“, предоставено за публикуване в Годишник на РИМ – Пазарджик, том ХIII.

Бойко Сираков, научно съобщение „Дарение, свързано с проф. Иван Батаклиев – от сина му Тодор Батаклиев“, предоставено за публикуване в Годишник на РИМ – Пазарджик, том ХIII.

Георги Иванов, научна студия „CORPORA (фрагменти на телесни оплитания)“, предоставена за публикуване в Годишник на РИМ – Пазарджик, том ХIII.

Мария Йорданова, научна статия „Оброчището Св. Георги в местността „Гергьовица“ над с. Тополи дол, Пазарджишко“, предоставена за публикуване в „Етнология/Ethnologie”, книжка 13 на Дружество ДИОС.

Мария Йорданова, научна статия „От Бъдни вечер до Васильовден в Пазарджик (края на XIX-началото на ХХ в.)“, предоставена за публикуване във в-к Знаме.

Мария Йорданова, научно издание „Колекция пафти от фонда на Регионален исторически музей – Пазарджик“, предстои да излезе през януари 2023 г.

 Мария Кепева, научна статия „„Традиционното“ и „съвременното“ в отбелязването на Коледно-новогодишните празници през очите на децата“, предоставена за публикуване в Годишник на РИМ – Пазарджик, том ХIII.

 Росица Иванова, научна статия „Като сергия  на  чаршия (формата, която побира стихията)“, предоставена за публикуване в Годишник на РИМ – Пазарджик, том ХIII.           

 1. Рекламна дейност:
 • Администриране на сайта на РИМ – Пазарджик чрез периодично публикуване на информация за предстоящи събития и изложби, както и други актуални съобщения и новини, отбелязване на национални и международни празници.
 • Актуализиране и администриране на фейсбук страницата на РИМ – Пазарджик – периодично публикуване на информация за предстоящи събития и изложби; публикуване на съобщения и новини; създаване на албуми със снимки и публикуване на снимки в дневника на фейсбук от събития, проведени в РИМ – Пазарджик или участието на музея в такива.
 • Информация за институцията може да се види в телевизии, печатни издания, радиа, специализирани сайтове, като: БНТ, БНР – Пловдив, Телемедия – Пазарджик, в. „Дума“, в. „Знаме“, в. „Марица“, „Пз-инфо“, „Виделина“, „Па медия“, „Па-1“, „Пз днес“, „Пз Инфо“, Радио „Фокус“, „OFF News“, „TravelNews“, „darik“, „bg“, „peshteranews.bg“, „eeagrants.bg“ и други.
 • Дадени интервюта от служители на музея в централни и местни медии, в специализирани сайтове и печатни издания: БНТ – Сутрешен блок, БНТ 2, БТВ – Централни новини, БТВ – Лице в лице, БТВ – Тази сутрин, БНР програма „Хоризонт“, БНР, програма „Христо Ботев“, БНР – Пловдив, БТА, Телевизия Блумберг, България On Air, ТВ „Скат“, Телемедия, Телевизия 7/8 – Вечерното шоу на Слави Трифонов, в. „България днес“, в. „Знаме“, Нова нюз, в. „Дума“, в. „Труд“, в. „Стандарт“, в. „Марица“, „Пз днес“, „bg“, „ploshtadslaveikov.com“, „bnr.bg“, „novini247.com“, „frognews.bg“ и други.
 • Представена работата и постиженията на музея при провеждане на срещи с представители на Народното събрание, Министерство на културата, Областна и Общинска администрации – Пазарджик, при посещение на различни форуми в цялата страна, при гостуване в училища, музеи, галерии, асоциации, клубове и други институции.
 • Ежедневно архивиране на публикации в медиите, свързани с дейността на РИМ – Пазарджик.
 1. Финансиране и бюджет:

Средства само от държавна субсидия за 2022 г. – 781 465 лв.

Спечелени средства само от проекти през 2022 г. – 909 606 лв. 

            Финансовите средства са получени от Министерство на финансите, Министерство на културата, Община Пазарджик, Национален фонд „Култура“, дарения, собствени приходи от входни такси и беседи, продажби на сувенири, рекламни материали и книги. 

 1. Проектна дейност:

ПРОЕКТ „Ревитализиране на пространството и обновяване на експозицията в зала „Археология“ на Регионален исторически музей – Пазарджик“ по Оперативна програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ съгласно Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021 г.

Обща стойност на проекта: 781 771.24 лв., финансиран от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн.

            Бенефициент: Регионален исторически музей – Пазарджик.

            Проектът ще се реализира в периода 11 юли 2022 г. – 30 април 2024 г. 

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА на Министерство на културата за финансиране на теренни археологически проучвания и теренна консервация.

            Обща стойност на договора за финансиране на теренни археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците“: 40 000 лв.

            Бенефициент: Регионален исторически музей – Пазарджик.

Теренните археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците“ бяха проведени в периода 23 август – 18 септември.

ПРОГРАМА „Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата, както и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство“.

            Обща стойност на проекта, финансиран от Национален фонд „Култура“: 8 749 лв.

            Бенефициент: Регионален исторически музей – Пазарджик.

Предоставените по настоящата програма средства бяха получени през 2021 г., но с тях през миналата и настоящата година се заплащаше електрическа енергия, потребявана от организацията.

            Проектът се реализира до 30 август 2022 г.

ПРОЕКТ „Закупуване на витрини и реквизит за модернизиране на експозицията в зала „Археология“ по Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти към Национален фонд „Култура“

Обща стойност на проекта: 64 994 лв., от тях финансирани от Национален фонд „Култура“ са 51 995 лв., а от РИМ – Пазарджик – 12 999 лв.

            Бенефициент: Регионален исторически музей – Пазарджик.

С предоставените средства ще се закупят витрини и реквизит за витрини за новата експозиция в зала „Археология“ на РИМ – Пазарджик.

            Проектът ще се реализира от 26 юли 2022 г. до 31 декември 2023 г.

ПРОЕКТ „Печатни издания, свързани с научно-изследователската работа на Регионален исторически музей – Пазарджик“.

Обща стойност на проекта: 9 370 лв., от тях финансирани от Министерство на културата са  6 900 лв., а от РИМ – Пазарджик – 2 470 лв.

            Бенефициент: Регионален исторически музей – Пазарджик.

С предоставените средства бяха отпечатани две книги – Годишник на РИМ – Пазарджик, том XII и „Колекция пафти от фонда на Регионален исторически музей – Пазарджик“.

            Проектът се реализира от 26 септември до 14 декември 2022 г.

ПРОЕКТ „Закупуване на оборудване за фондохранилищата на Регионален исторически музей – Пазарджик“.

Обща стойност на проекта: 15 690 лв., от тях финансирани от Министерство на културата са 11 690 лв., а от РИМ – Пазарджик – 3 920 лв.

            Бенефициент: Регионален исторически музей – Пазарджик.

С предоставените средства се закупиха допълнителни стелажи за фондохранилищата, 3 броя влагоуловители, 2 броя йонизатори и транспортна количка.

            Проектът се реализира от 6 октомври до 31 декември 2022 г.

ПРОЕКТ „Български музейни колекции в риск: дигитализация и превенция“. Осъществява се със съдействието на посолството на САЩ.

Средства за РИМ-Пазарджик: 4 646 лв.

            Бенефициент: Българо-американска комисия по образователен обмен – Фулбрайт.

Партньор по проекта: Регионален исторически музей – Пазарджик.

            Проектът ще се реализира до април 2023 г.

ПРОЕКТ „Финансова подкрепа за осигуряване на оптимални климатични условия за съхранение на движимите културни ценности в Регионален исторически музей – Пазарджик“.

Обща стойност на проекта: 17 249.40 лв., финансиран от Министерство на културата.

            Бенефициент: Регионален исторически музей – Пазарджик.

С получените средства ще се заплати отоплението на обектите на РИМ – Пазарджик в периода 1 януари – 30 април 2023 г.

            Проектът ще се реализира от 1 януари до 30 април 2023 г.

 1. Научно-популяризаторска и културно-информационна дейност:

а/ Централна сграда на музея:

 • По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“ – изнесена беседа пред ученици от ОУ „Христо Ботев“ – Пазарджик на тема „Съединението на Княжество България с Източна Румелия“, 1 март.
 • По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“ – изнесена беседа пред ученици от ОУ „Христо Ботев“ – Пазарджик, 2 март.
 • По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“ – изнесена обзорна беседа пред ученици от ОУ „Христо Ботев“ – Пазарджик, 7 март.
 • По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“ – изнесена беседа пред ученици от НУ „Отец Паисий“ – Пазарджик на тема „Строителите на Третата българска държава“, 31 март.
 • По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“ – изнесена беседа пред ученици от ОУ „Отец Паисий“ – с. Огняново на тема „Древните жители по нашите земи“, 29 април.
 • По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“ – изнесени тематични беседи пред ученици от НУ „Отец Паисий“ – Пазарджик, 4 май.
 • По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“ – изнесена обзорна беседи пред ученици от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Нова махала, 11 май.
 • Награждаване на ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Пазарджик, 1 юни.
 • По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“ – изнесена беседа на „Селищна могила Юнаците“ пред ученици от ПГСА-Пазарджик, 7 юни.
 • По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“ – изнесени тематични беседи и предоставен снимков и документален материал за 27-и пехотен Чепински полк на ученици от ПГХХТ – Пазарджик, 24 юни.
 • По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“ – изнесена обзорна беседа на ученици от СУ „Неофит Рилски“ – Долна Баня, 26 юни.
 • Работа с деца по ежегодната програма на РИМ – Пазарджик „Лято с музея“ със следната програма:

            – Писане на най – стария език в света, 30 юни;

            – Писане на старобългарски език, 1 юли;

            – Сглобяване на пъзели, 4 юли;

            – Исторически дартс, 5 юли;

            – Игра „Открий съкровището“, 6 юли;

            – Славяни и прабългари – презентация, демонстрация и рисуване, 7 юли;

            – „Животът на хората в българското царство“ – презентация, демонстрация и рисуване, 8 юли;

            – Да подредим изложба – 11 юли;

            – „Пазарджик през вековете“ – изработване на албум, 12 юли;

            – Моделиране на праисторически предмети, 13 юли;

            – Грънчарство. Демонстрация на грънчарско колело и моделиране на глина на ръка, 14 и 15 юли.

 • По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“ – изнесени тематични беседи пред ученици от ОУ „Любен Каравелов“ – Пазарджик на тема „Моето селище в миналото и днес“, 25 октомври.
 • По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“ – изнесена беседа на „Селищна могила Юнаците“ пред ученици от ОУ „Христо Ботев“ – с. Карабунар, 4 ноември.
 • Събитие „Докосни се до миналото“, представяне на експонати от фонда на музея пред посетители със зрителни увреждания по повод Международния ден на хората с увреждания, 7 декември.
 • Изнесени тематични и обзорни беседи в залите „Археология“, „Възраждане“, „Нова история“, както и на Селищна могила Юнаците пред ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Пазарджик, ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – Пазарджик, ОУ „Хр. Ботев“ – Пазарджик, ОУ „Любен Каравелов“ – Пазарджик; ОУ„Климент Охридски“ – Пазарджик, НУ „Отец Паисий“ – Пазарджик, Музикално училище „Марин Петков“ – Пловдив, СУ „Н. Рилски“ – Долна Баня; ОУ „Христо Ботев“ – с. Карабунар, ОУ „Отец Паисий“ – с. Огняново, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Нова махала и много други училища от Пазарджик и страната.
 • През годината експозициите в централната сграда на музея бяха посетени от ученици от училищата: МГ „К. Величков“ – Пазарджик, ПГХХТ – Пазарджик, ОУ „Хр. Ботев“ – Пазарджик, ПГИМ –  Пазарджик, ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – Пазарджик, НУ „Отец Паисий“ – Пазарджик, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Пазарджик, НУ „Н. Фурнаджиев“ – Пазарджик, ОУ „Любен Каравелов“ – Пазарджик, ОУ „Климент Охридски“ – Пазарджик, 71 СОУ „П. Яворов“ – Казичене, СУ „Ал. Арнаудов“ – София, Музикално училище „Марин Петков“ – Пловдив, Частно училище „Дружба“ – Пловдив, СУ „Н. Рилски“ – Долна Баня, ОУ „Христо Ботев“ – село Карабунар, ОУ „Отец Паисий“ – с. Огняново, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Нова махала и други.
 • Предоставени множество писмени справки на ученици, граждани и институции.

б/ Етнографска експозиция:

  • „Мартенска работилница“ в ОУ „Христо Ботев“ – Пазарджик, 28 февруари.
  • „Мартенска работилница“ в СУ „Георги Брегов“ – Пазарджик, 1 март.
  • По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ – изработване на мартеници, демонстрация и беседа пред ученици от ОУ „Христо Ботев“ – Пазарджик, 1 март.
  • По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ – изписване на великденски яйца, демонстрация и беседа пред ученици от ОУ „Христо Ботев“ – Пазарджик, 19 април.
  • „Великденска работилница“. Участие взеха СУ „Георги Бенковски“ – Пазарджик, Сдружение „Човеколюбие“, Сдружение „Егида“, СУ „Д-р Петър Берон“ – Пазарджик, СУ „Георги Брегов“ – Пазарджик, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Пазарджик, НУ „Отец Паисий“ – Пазарджик, ОУ „Христо Ботев“ – Пазарджик, ДГ „Здравец“ – Пазарджик, 18 – 22 април.
  • По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ – изписване на великденски яйца, демонстрация и беседа пред ученици от ОУ „Отец Паисий“ – с. Огняново, както и запознаване с народната шевица, 29 април.
  • Работа с деца по ежегодната програма на РИМ – Пазарджик „Лято с музея“ със следната програма:

            – „Шарена черга“ – изработване на черга от картон и с прежда върху картон, 20 юни;

            – „Работливи ръце“ – изработване на обредни хлебчета от тесто, 21 юни;

            – „Цветна дъга“ – оцветяване на модели на народни носии, 22 юни;

            – „Детство мое“ – детски игри, 23 юни;

            – Изработване на Еньовденски китки и венци от полски цветя и билки, 24 юни.

 • Организиране, подготовка и провеждане на сватбени тържества в етнографската експозиция, 9 юли и 27 август.
 • Сурвакарска работилница, Правене на сурвачки от дрянови пръчки, пуканки, сушени плодове и прежда. Участие в работилницата взеха 23 деца от ДГ „Слънчо“ и 4 деца индивидуално, 21 – 23 декември
 • Образователна дейност с ученици, студенти и учители в следните форми: изнасяне на специализирани беседи; съдействие при подготовка на тържества, уроци, викторини; оказване на методическа помощ при подготовка на дипломни работи, реферати, справки.
 • През годината Етнографската експозиция на музея беше посетена от ученици от училища и детски градини: ОУ „Хр. Ботев“ – Пазарджик, СУ „Георги Брегов“ – Пазарджик, НУ „Отец Паисий“ – Пазарджик, ОУ „Любен Каравелов“ – Пазарджик, СУ „Георги Бенковски“ – Пазарджик, СУ „Д-р Петър Берон“ – Пазарджик, НУ „Васил Друмев“ – Пазарджик, 132 СУ „Ваня Войнова“ – София, ОУ „Отец Паисий“ – с. Огняново, ДГ „Здравец“ – Пазарджик, ДГ „Слънчо“ – Пазарджик и други.

в/ Къща музей „Константин Величков“: 

 • По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ – изнесена беседа на тема „Пролетни празници и обичаи“ на ученици от ОУ „Христо Ботев“ – Пазарджик, 28 април.
 • По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ – проведен урок с ученици от НУ „Отец Паисий“ – Пазарджик на тема „Свободна България“, 26 май.
 • Връчване на свидетелства за завършен първи клас на ученици от НУ „Отец Паисий“ – Пазарджик, 1 юни.
 • По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ – проведена беседа пред ученици от ПГСА – Пазарджик на тема: „Българското Възраждане – ролята на просвещенеца. Възрожденски театър“. Допълнително подготвена тема: „Архитектурни особености на къща музей „К. Величков“, 9 юни.
 • Работа с деца по ежегодната програма на РИМ – Пазарджик „Лято с музея“ със следната програма:

            – Изработка на книгоразделители от гайтан, 27 юни;

            – Да измислим приказка, 28 юни;

            – Изработване на гривна от жива вълна, 29 юни.

 • Величкови дни, 28-30 септември, със следната програма:

            – Изложба на илюстрации по басни на Константин Величков. Басните са илюстрирани от ученици от ПМГ „Константин Величков“ по идея на Елена Гидикова, преподавател по изобразително изкуство;

            – Изпълнение на басни от Константин Величков от Младежки театър „Приятели“  към Младежки дом – Пазарджик, с ръководител Александър Братоев;

            – Изпълнения на китара от школа в Младежки дом – Пазарджик, с ръководител Теодор Налбантов;

            – Изпълнения на школата по пиано към Младежки дом – Пазарджик, с ръководител Валя Нейчева;

            – Представяне на Годишник на РИМ – Пазарджик, том 12;

            – Изпълнение на басни от Константин Величков от Младежки театър „Приятели“ към Младежки дом – Пазарджик, с ръководител Александър Братоев;

            – Изпълнение на Vocal Academy  към Младежки дом, с ръководител Сийка Вълчева;

            – Връчване на дарения за музея от наследници на герои от Втората световна война.

 • Изнесена беседа в пенсионерски клуб №14, гр. Пазарджик, на тема: „Под игото и приятелската връзка между Иван Вазов и Константин Величков“, 14 ноември.
 • През годината Къща музей „Константин Величков“ беше посетена от ученици от училища и детски градини: ПГСА – Пазарджик, ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – Пазарджик, ОУ „Хр. Ботев“ – Пазарджик, НУ „Отец Паисий“ – Пазарджик, ОУ „Любен Каравелов“ – Пазарджик и други.

 

 1. Материално-техническа база:
 • Извършен ремонт на реставрационно ателие.
 • Извършен ремонт на витрини в постоянните експозиции – ново остъкляване.
 • Извършен ремонт на водопроводната мрежа в археологическата база на музея.
 • Присъединяване на археологическата база към електропреносната мрежа.
 • Монтирана нова система за видеонаблюдение в централната сграда на музея.
 • Монтирани допълнителни стелажи във фондохранилище №2.

Осигурено оборудване и технически пособия: цифрови камери – 23 броя; DVR; устройство за монитор; UPS към видеосистема; влагоуловители – 3 броя; йонизатори – 2 бр.; стелажи за фондохранилище; прахосмукачка; транспортна количка; компютри – 1 брой; мобилни апарати – 5 бр.; легла, гардероби и шкафчета за археологическата база на музея и др.           

От бюджета на РИМ – Пазарджик са инвестирани общо 59 284 лв. само през 2022 г., които са вложени в:

 1. Модернизиране на материално-техническата база на музея – техника, ремонти, строителство;
 2. Финансиране на археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците“ – първи етап;
 3. Съфинансиране на проект „Закупуване на витрини и реквизит за модернизиране на експозицията в зала „Археология“.
 4. Съфинансиране на проект „Закупуване на оборудване за фондохранилищата на Регионален исторически музей – Пазарджик“.

5.Съфинансиране на проект „Печатни издания, свързани с научно-изследователската работа на Регионален исторически музей – Пазарджик“.

 1. Изготвен проект за емпоре в зала „Археология“.
 2. Реставрация и консервация на движими културни ценности.

            Останалите финансови средства по спечелени проекти, както и за провеждане на втория етап на археологическите проучвания на обект „Селищна могила Юнаците“ са привлечени от Министерство на културата, Национален фонд „Култура“ и Оперативна програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ съгласно Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021, и са на обща стойност 909 606 лв.

 1. Други прояви: 

           Участия на директора на Регионален исторически музей – Пазарджик в заседания на Комисията по културата и медиите към Народното събрание, на Общо събрание на Сдружение „Български музеи“, заседания на Управителния съвет, срещи, работни групи и други прояви, свързани с дейността на Сдружението, или поднасяне на приветствия и поздравителни адреси при откриване на форуми, организирани от други институции: 

 • Участие онлайн в среща относно Плана за възстановяване и устойчивост в частта дигитализация на културно наследство. На срещата участваха представители на Държавна агенция „Електронно управление“, Министерство на културата, ДА „Архиви“, Асоциация на библиотеките, Сдружение „Български музеи“ и др., 6 януари.
 • Среща и разговор на председателя на УС на Сдружение „Български музеи“ с ръководството на Асоциацията на индустриалния капитал в България. На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с бъдеща съвместна дейност на Сдружение „Български музеи“ с АИКБ, след което председателят на АИКБ изпрати становище до министъра на финансите Асен Василев да бъдат заложени в бюджета допълнително 29 млн. лв. за музеи и галерии, София, 21 януари.
 • Организиране и участие онлайн в Кръгла маса „Преосмисляне на модела на управление на археологическите резервати”, организирана от Двустранната българо-американска комисия за опазване на културното наследство на България, 3 февруари. 
 • Среща в Президентството със секретаря на президента по духовност и култура доц. д-р Пламен Славов, София, 4 февруари.
 • Среща в Министерство на културата с проф. Бойко Кадинов – зам.-министър на културата, 14 февруари.
 • Участие в заседание на Комисията по културата и медиите към Народното събрание (40 минути се обсъждаха проблемите на музеите и галериите). Изказвания от страна на Борис Хаджийски – председател на УС на Сдружение „Български музеи“. Присъстваха 15 народни представители от комисията и двама зам.-министри на културата, София, 17 февруари.
 • Проведени разговори с народни представители от „Продължаваме промяната“, „БСП за България“ и „Има такъв народ“ относно финансирането на българските музеи, Карлово, 18 февруари.
 • Среща в Министерство на културата с проф. Бойко Кадинов – зам.-министър на културата, 24 март.
 • Участие в заседание на Комисията по културата и медиите към Народното събрание Изказвания от страна на Борис Хаджийски – председател на УС на Сдружение „Български музеи“. Присъстваха 15 народни представители от комисията и двама зам.-министри на културата, София, 31 март.
 • Приветствие до всички участници, гости и организатори на Националната среща на музеите, Национална галерия, София, 29 април.
 • Участие в Десетото общо събрание на Сдружение „Български музеи”. Присъстваха представители на 77 музея и художествени галерии. Изнесен отчет за дейността на Сдружението за 2021 година, Велико Търново, 11 май.
 • Участие в церемония по връчване на наградите за 2022 година на Сдружение „Български музеи“ – „Наследство“, Велико Търново, 11 май.
 • Участие в прием по покана на Президента на Република България по случай 24 май, София, 24 май.
 • Разговор с премиера на Република България г-н Кирил Петков относно проблемите с финансирането на българските музеи, София, 24 май.
 • Разговор с министъра на културата г-н Атанас Атанасов относно проблемите с финансирането на българските музеи, София, 24 май.
 • Участие в семинар на тема „Планиране на изложби, интерпретация на музейното съдържание, разказването на истории и общуването с посетителите – как да го направим най-добре.“ Голямата базилика, Пловдив, 15 юни.
 • Модератор на Кръгла маса на тема „Българските музеи – от съхраняване на националната памет до бърсането на прах. Достижения, добри практики, мечти“, по случай 150 години музей в град Велико Търново, Велико Търново, 17 юни.
 • Участие в среща на Управителния съвет на Сдружение „Български музеи“ с министъра на културата проф. Велислав Минеков относно проблемите на музеите и художествените галерии. На срещата присъстваха от страна на Министерството на културата още и доц. д-р Пламен Славов – заместник-министър на културата и г-жа Екатерина Джумалиева – директор на Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“. Представени основните искания за финансиране на музеите от Борис Хаджийски – председател на Сдружението, София, 17 август.
 • Участие като представител на Сдружение „Български музеи“ на заседание на Междуведомствена комисия за разпределение на 5.5 млн. лева за 50 музея. На срещата присъстваха също и представители на Министерство на финансите, Министерство на културата, НСОРБ, София, 31 август.
 • Участие в среща с министъра на културата проф. Велислав Минеков относно проблемите на културната политика. На срещата присъстваха още и доц. д-р Пламен Славов – заместник-министър на културата, доц. д-р Борис Данаилов – началник на политическия кабинет на министъра, Неправителствени организации в сферата на културата. От страна на Сдружение „Български музеи“ в срещата взеха участие членовете на Управителния съвет  – Борис Хаджийски, гл. ас. д-р Огнян Тодоров, доц. д-р Соня Пенкова, София, 8 септември.
 • Участие в Кръгла маса „Проблеми при прилагане на законодателството и осигуряването на квалифицирани кадри в областта на опазване на недвижимото културно наследство“, част от форума „Брацигово – Каменният поток на времето”, посветен на архитектурното културно наследство, Брацигово, 9 септември.
 • Участие онлайн на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Сдружение „Български музеи“ беше прието за член на АИКБ, 16 септември.
 • Работно посещение в Кралство Норвегия. Обучение в дейности, свързани с изграждане на капацитет и споделяне на компетенции – работилница с презентация и лекция от Netron AS – дигиталната креативна агенция, специализирана във филмови, анимационни и технически решения. Тема на уъркшопа „Как да използваме дигиталните преживявания в музейната експозиция“. Организирани от Остфолд музеи – Норвегия, партньор на РИМ-Пазарджик по проект № BGCULTURE-1.001-0008. Уъркшопът се организира от музея в град Фредрикстад, Норвегия и се проведе в същия град, 20 – 25 септември.
 • Участие в Пресконференция за представяне на проект № BGCULTURE-1.001-0008 с наименование „Ревитализиране на пространството и обновяване на експозицията в зала „Археология“ на Регионален исторически музей – Пазарджик“ по Оперативна програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, централна сграда на Регионален исторически музей – Пазарджик, 28 септември.
 • Участие в пресконференция и проведен разговор с министъра на културата относно  отпускане на средства за отоплението на българските музеи, Пазарджик, 7 октомври.
 • Приветствие до всички участници, гости и организатори на Националната среща „Добри практики „Музеят днес – предизвикателствата на пандемията и нови перспективи за развитие“ в ДКИ „Културен център „Двореца“, Балчик, 25 – 29 октомври.
 • Участие в Инициативен комитет за създаване на център за култура и изкуство на остров Св. св. Кирик и Юлита – Созопол, НАИМ – БАН, София, 9 ноември.
 • Участие в Национална конференция на Института за исторически изследвания към БАН. Поднесен поздравителен адрес по случай 75-та годишнина на Института, София, 16 декември.
 • Участие и ръководене на двадесет и едно заседания на Управителния съвет на Сдружение „Български музеи“, през цялата година.
 • Участие в заседания на Българо-американската комисия за опазване на културното ни наследство, през цялата година.
 • Участие в срещи и разговори относно проблемите на музеите – с президента на Република България, премиера на Република България, министри на културата, народни представители от всички парламентарни групи, с министри, зам.-министри, кметове и синдикати, през цялата година.
 • Активно участие в медиите – БНТ – Сутрешен блок, БНТ 2, БТВ – Централни новини, БТВ – Лице в лице, БТВ – Тази сутрин, БНР – програма „Хоризонт“, БНР – програма „Христо Ботев“, БНР – Пловдив, БТА, Телевизия Блумберг, България On Air, ТВ „Скат“, Телемедия, Телевизия 7/8 – Вечерното шоу на Слави Трифонов, в. „България днес“, в. „Знаме“, Нова нюз, в. „Дума“, в. „Труд“, в. „Стандарт“, в. „Марица“, „Пз днес“, „bg“, „ploshtadslaveikov.com“, „bnr.bg“, „novini247.com“, „frognews.bg“ и много други. В периода януари – декември участие в над 25 интервюта относно проблемите, свързани с финансирането на музеите.

Повече информация за дейността на Сдружението е публикувана на сайта на Сдружение „Български музеи“ – http://bulgarian-museums.org/.

           Проведени обучения на музейни специалисти в РИМ – Пазарджик и в други институции, както следва: 

 • Обучение в уебинар „Прилагане на Закона за достъп до обществена информация – процедури, задължения и изпълнение“, организиран от Фондация „Програма Достъп до Информация“, 10 февруари, обучен един служител.
 • Обучение на тема: „Въведение в експресивната арттерапия за деца със СОП“. Институт за терапия и експресивни изкуства, гр. София, 18 април, обучен един служител.
 • Онлайн обучение на тема „Анализ на най-често допусканите нарушения на ЗОП от възложители и изпълнители. Нарушения по ЗОП при изпълнението на проекти, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове“, организирано от Магистер Диксит ЕООД, 28 юни, обучен един служител.
 • Обучение в дейности, свързани с изграждане на капацитет и споделяне на компетенции – работилница с презентация и лекция от Netron AS – дигиталната креативна агенция, специализирана във филмови, анимационни и технически решения. Тема на уъркшопа „Как да използваме дигиталните преживявания в музейната експозиция“. Организирани от Остфолд музеи – Норвегия, партньор на РИМ-Пазарджик по проект № BGCULTURE-1.001-0008. Уъркшопът се организира от музея в град Фредрикстад, Норвегия и се проведе в същия град, 20 – 23 септември, обучени трима служители.
 • Обучение в Археологически парк „Виминациум“ Република Сърбия по програмата „IMMERSIUM Heritage Field School“, организирана в рамките на проект „Потапящо разказване на истории, водено от сътрудничество за разпространение на културно наследство в Западните Балкани“ и финансирана от Програма Творческа Европа, EACEA 39/2019. Организирано от Фондация Балканско наследство, България (BHF) и Археологически парк Виминациум, Сърбия, в периода 28 септември – 3 октомври, обучен един служител.
 • Обучение на тема: „Инициативност и предприемачество“, по проект № BGCULTURE-1.001-0008 с наименование „Ревитализиране на пространството и обновяване на експозицията в зала „Археология“ на Регионален исторически музей – Пазарджик“. Обучителна организация БГЦПО – Пазарджик,  29 септември – 5 октомври, обучени 20 служители.
 • Обучение на тема: Обслужване на посетители с нарушено зрение в Регионален исторически музей – Пазарджик“ по проект № BGCULTURE-1.001-0008 с наименование „Ревитализиране на пространството и обновяване на експозицията в зала „Археология“ на Регионален исторически музей – Пазарджик“. Обучителна организация БГ АСИСТ ООД – София, 26 октомври, обучени 10 служители.
 • Професионално обучение на ръководен и експертен персонал в Регионален исторически музей – Пазарджик, по проект № BGCULTURE-1.001-0008, 0008 с наименование „Ревитализиране на пространството и обновяване на експозицията в зала „Археология“ на Регионален исторически музей – Пазарджик“, включващо четири модула – а) Културно наследство и сътрудничество; б) Културно предприемачество; в) Терминологичен английски език; г) Разработване и въвеждане на система за управление на съдържанието с модул „е-обучение“. Обучителна организация „ЕВРО-АЛИАНС” ООД, 8 ноември 2022 г. – 31 януари 2023 г., обучени двама служители. 

            ВАЖНО!!! 

 1. С активното участие на директора на Регионален исторически музей – Пазарджик, в качеството му на председател на Управителния съвет на Сдружение „Български музеи“, държавата финансира 174 музея и художествени галерии с 21.5 млн. лева повече в сравнение с предходната година, януари – декември.
 2. Реализиран и отчетен проект „Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата, както и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство“, финансиран от Национален фонд „Култура“ в размер на 8 749 лв., януари – април.
 3. Изготвен и спечелен проект „Закупуване на витрини и реквизит за модернизиране на експозицията в зала „Археология“, финансиран от Национален фонд „Култура“ и РИМ – Пазарджик в размер на 64 994 лв., март – юли.
 4. Изготвен, спечелен и реализиран проект „Печатни издания, свързани с научно-изследователската работа на Регионален исторически музей – Пазарджик“, финансиран от Министерство на културата и РИМ – Пазарджик в размер на 9 370 лв.
 5. Изготвен, спечелен и реализиран проект „Закупуване на оборудване за фондохранилищата на Регионален исторически музей – Пазарджик“, финансиран от Министерство на културата и РИМ – Пазарджик в размер на 15 690 лв.
 6. Изготвен и спечелен проект „Финансова подкрепа за осигуряване на оптимални климатични условия за съхранение на движимите културни ценности в Регионален исторически музей – Пазарджик“, финансиран от Министерство на културата в размер на 17 249.40 лв.
 7. Спечелен проект „Ревитализиране на пространството и обновяване на експозицията в зала „Археология“ на Регионален исторически музей – Пазарджик“ по Оперативна програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ съгласно Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021 г., на стойност 781 771.24 лв. Период на реализация: 11 юли 2022 – 30 април 2024 г.
 8. Финансиране на археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците“ със средства от бюджета на РИМ – Пазарджик в размер на 6 000 лв., м. юли.
 9. Финансиране на археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците“ със средства от Министерство на културата в размер на 40 000 лв., август – септември.
 10. Съвместна работа с училища от областта по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“, цялата година.
 11. Изготвяне на документация за нова експозиция в зала „Археология“.
 12. Изготвяне на документация за нова експозиция в зала „Възраждане“.
 13.  Осъществена съвместна експозиционна дейност през цялата година с музеи и други институции, както следва:
 • Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките;
 • Национален литературен музей – София;
 • Национален музей на образованието – Габрово;
 • Регионален исторически музей – Велико Търново;
 • Регионален исторически музей – Пловдив;
 • Регионален исторически музей – Варна;
 • Регионален исторически музей – Благоевград;
 • Регионален етнографски музей – Пловдив;
 • Регионален етнографски музей на открито „Етър“– Габрово;
 • Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна;
 • Археологически музей „Проф. Мечислав Домарадски“ – Септември;
 • Исторически музей – Батак;
 • Исторически музей – Брацигово;
 • Исторически музей – Белово;
 • Художествена галерия „Ст. Доспевски“ – Пазарджик;
 • Исторически музей – Панагюрище;
 • Музей „Васил Левски“ – Карлово;
 • Музей „Христо Ботев“ – Калофер;
 • Дирекция на музеите – Копривщица;
 • Исторически музей – Клисура;
 • Исторически музей – Перущица;
 • Исторически музей – Стрелча;
 • Къща музей „Иван Вазов“ – Сопот;
 • Фондация „Балканско наследство“;
 • Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров-1927“, с. Бъта, област Пазарджик;
 • Детска градина „Здравец“ – Пазарджик.    
 1. РИМ – Пазарджик дари през годината 129 книги на различни институции и физически лица. 

ДАРИТЕЛИ НА МУЗЕЯ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА 

 1. 1. Любомир Михайлов – Пазарджик
 2. Елена Урумова – София
 3. Александър Арнаудов – Пазарджик
 4. Иван Църов – Велико Търново
 5. Иван Тилев – Пазарджик
 6. Емил Хаджийски – Пазарджик
 7. Николай Раев – с. Орехово, област Смолян
 8. Йордан Михайлов – Пазарджик
 9. Дора Иванова – Пазарджик
 10. д-р Богдан Богданов – Пазарджик
 11. Тонка Атмаджова – Пазарджик
 12. Цветанка Иванчева – Пазарджик
 13. Пенка Райкова – Пазарджик
 14. Стоя Пирдопска – с. Главиница, област Пазарджик
 15. Лазар Грозданов – Пещера
 16. Община Пазарджик
 17. Росица Симеонова – Пазарджик
 18. Нели Ненчева – София
 19. Детелина Велева – Пазарджик
 20. Йонко Нонов – с. Ковачево, област Пазарджик
 21. „Сечков 1“ ЕООД – Пазарджик
 22. ЗД „Евроинс“ АД – Пазарджик
 23. Ася Манева – Пазарджик
 24. Петър Жлегов – Пазарджик 

Благодарност и уважение към всички дарители! 

Благодарност и уважение към всички служители на музея, към Община Пазарджик, към всички медии, институции, организации, клубове и частни лица, които допринесоха Регионален исторически музей – Пазарджик да планира, организира и реализира посочените прояви през годината.

 

31.01.2023 г.                                             Борис Хаджийски
                                                                     Директор на Регионален исторически музей – Пазарджик

                        

1632total visits,1visits today