Отчет за 2018

ОТЧЕТ
ЗА  ДЕЙНОСТТА НА
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
ПАЗАРДЖИК
ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

ПРИОРИТЕТИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

• Честване 140 години от Освобождението на България.
• Консервация и реставрация на къща музей „К. Величков“.
• Социализация на обект „Селищна могила Юнаците“.
• Дигитализация на фонда.
• Създаване на нова експозиция в зала „Археология“.
 

1. Събирателска и фондова дейност:
• Постъпили дарения на книги, снимки, документи и предмети от граждани, организации и фирми в отделите „Етнография“, История на България XV-XIX век“, „Нова история“ и „Най-нова история“ – общо 347 единици. Част от тях са преминали през процес на идентификация, други продължават да се обработват.
• Попълване на библиотечния фонд на специализираната библиотека на музея чрез закупуване, дарения или книгообмен – 61 книги и периодични издания.
• Извършена идентификация на находки от археологически проучвания, на дарения, откупки и присъдени в полза на държавата предмети. През 2018 година са работили 22 комисии по идентификация. От тях са приключили работа 18 комисии, както следва:
                       а/ за идентификация на археологически предмети – 6 комисии;
                       б/ за идентификация на етнографски предмети – 2 комисии;
                       в/ за идентификация на предмети от нова история и най-нова история – 10 комисии.
• Комисиите, приключили работа през годината, са съставили 755 експертни заключения.
• Четири комисии продължават работата си по идентификация и през 2019 г.
• Инвентиране на всички движими културни ценности и вещи, идентифицирани през годината.
Водене на регистър на движимите културни ценности съгласно Наредба № Н-3 за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности. За 2018 г. в регистъра е въведена информация за 520 културни ценности.
• Дигитализирани са 520 движими културни ценности от основния фонд на отделите „Археология“, „Етнография“, „Нова история” и „Най-нова история”.
Извършвани ежемесечни проверки за състоянието на културните ценности и експозициите в обектите на музея от специално назначена комисия.
Извършена инвентаризация на движимите културни ценности от благородни метали и скъпоценни камъни или украсени с тях от фонда на РИМ – Пазарджик.
Извършена инвентаризация по репрезентативния метод на движими културни ценности от фонда на РИМ – Пазарджик.
Извършена цялостна инвентаризация на библиотечния книжен фонд в специализираната библиотека на РИМ – Пазарджик.
• Приемане по график на материали за Научния архив.
• Продължава работата по изготвянето на научни паспорти. През годината са създадени общо 18 016 научни паспорта на културни ценности от основния фонд на отделите „Археология“, „Етнография“, „История на България  XV – XIX век“, „Нова история“, „Най-нова история“.
Реставрирани и консервирани 98 движими културни ценности от фонда на РИМ – Пазарджик.
Сканирани 19 инвентарни книги на РИМ – Пазарджик.
Сканирани 1 176 броя негативи от отдел „Най-нова история“.
• Обработка и дешифриране на събран теренен материал от етнографски експедиции.
• Изготвяне на съдебно-археологически експертизи.

2. Експозиционна дейност:

РИМ – Пазарджик участва през годината в организирането и представянето на 18 изложби:

            – централна сграда:

1. „За свободата на Отечеството”, от фонда на музея и с участието на експонати от Националния военноисторически музей – 10 януари – 20 февруари
2. „Оръжие от Руско-турската война (1877-1878 г.)“, от фонда на музея и с участието на експонати от Националния военноисторически музей – 2 март – 2 април
3. „Мемориал Неделчо Шишков“, Национална изложба по корабомоделен спорт, настолни модели – класове „С“, с участието на най-добрите корабомоделисти, завоювали десетки призови отличия на Световни и Европейски първенства – 18-20 май
4. „Пазарджишкото възрожденско училище“, от фонда на музея и с участието на експонати от Архиерейско наместничество – Пазарджик и храм „Успение Богородично“ – Пазарджик – 8 октомври – 2 ноември
5. „Емпорион Пистирос в Тракия“, гостува АМ – Септември – 7 ноември – 20 декември
6. „100 кадъра от 100 години футбол в Пазарджик“, с участието на Община Пазарджик, ФК Хебър 1918, РИМ – Пазарджик, Отдел „Държавен архив“ – Пазарджик и Александър Алексиев – 5 декември – 25 февруари

            – етнографска експозиция:

7. „Вотиви” – гостува ИЕФЕМ – БАН – 8 март – 12 май  

            – Къща музей „Константин Величков“:

8. „Почит към Пенчо Славейков…“, гостува  НЛМ – 23 март – 27 април
9. „Посвещенията на Яворов“, гостува ИМ – Чирпан – 16 октомври – 23 ноември
10. „Тъжните къщи с празните очи“, изложба на художника К. Анастасов – 23 октомври – 9 ноември

            Гостуване на музея в Пазарджик и извън Пазарджик в самостоятелни или сборни изложби с други музеи и институции:

11. „Българска археология 2017”– Национална археологическа изложба (РИМ – Пазарджик участва с находки от Селищна могила Юнаците) в НАИМ – БАН – 14 февруари – 1 април
12. „Съкровището от село Лесичово“, гостува в ИМ – Правец – 24 април – 20 юни
13. „Ела се вие превива” (Родопска сватба), гостува в ИМ – Асеновград – 16 май – 30 юни
14. „Съкровището от село Црънча“, гостува в РИМ – Шумен – 7 септември – 20 ноември
15. „Спасени съкровища на България“ – Национална изложба в НАИМ – БАН – 6 ноември – 20 януари
16. „Пазарджишкото възрожденско училище“, гостува в I ОУ„Св. Кл. Охридски“ – Пазарджик – 19-23 ноември
17. „Пазарджишкото възрожденско училище“, гостува в III ОУ „Проф. Ив. Батаклиев“ – Пазарджик – 26-30 ноември
18. „Пазарджишкото възрожденско училище“, гостува в СОУ „Св. Кл. Охридски“ – Ракитово – 3-7 декември

 През годината за посетители работиха всички постоянни експозиции на музея:

1. Лапидариум – централна сграда на музея, пл. „К. Величков“ № 15.
2. „Археология“ – зала „Археология“, централна сграда на музея, пл. „К. Величков“ № 15.
3. „Османско владичество и националноосвободителни борби (XV-XVIII век)“ – зала „Археология“, централна сграда на музея, пл. „К. Величков“ № 15.
4. „Възраждане и националноосвободителни борби на българския народ (XV-XIX век)“ – зала „Възраждане“, централна сграда на музея, пл. „К.Величков“ № 15.
5. „Пазарджик от Освобождението до средата на XX век“- зала „Нова история“, централна сграда на музея, пл. „К.Величков“ № 15.
6. Етнографска експозиция, ул. „Отец Паисий“ № 8.
7. Къща музей „К. Величков“, ул. „Теодор Траянов“ № 6,

както и други изложбени зали и обекти:

8. „Средновековната крепост Цепина” – изложба с културни ценности от фонда на РИМ – Пазарджик, експонирана за петгодишен период в две зали на Туристическо-информационен център „Цепина“, до с. Дорково, община Ракитово.
9. Археологически обект „Селищна могила Юнаците“, до с. Юнаците, община Пазарджик.

            ПОСЕТИТЕЛИ за 2018 г. – 33 168 души.

Посетителите са разпределени по възрастови групи, както следва:
            а/ деца до 7 г. –        1 481 души;
            б/  ученици –           8 562 души;
            в/  студенти –          2 905 души;
            г/  възрастни –      19 364 души;
            д/  чужденци –            775 души;
            е/  пенсионери –          81 души.

            С платен вход:        21 669 души.
            С безплатен вход:   11 499 души.

Изнесени общо 434 беседи във всички посочени по-горе изложбени зали и обекти на музея.

Други прояви на музея и в музея:

• Участие в открит урок в ПМГ „К. Величков“ – Пазарджик с представяне на филма „Константин Величков – първокласен книжовник и преводач“, 28 февруари.
По проект „Твоят час“ – беседа пред ученици и родители в I ОУ „Св. Климент Охридски“ – Пазарджик на тема „Спасяването на българските евреи и приносът на Пазарджик“, 9 март.
• Участие във възпоменателна церемония за загиналите войници от 27-и пехотен Чепински полк, организирана от СОСЗР пред паметника на полка, 14 февруари.
• Изнесени 3 лекции в градски пенсионерски клубове по случай 3 март, 27 февруари и 1 март.
• Участие на музеен експерт като член на жури за оценка на традиционни костюми и представяне на маскарадни групи на „ХV фолклорен фестивал – Попинци“ – с. Попинци, 14 март.
• Провеждане на среща с директори и учители в зала „Археология“ на РИМ – Пазарджик в партньорство с образователната платформа „Уча.Се“, 20 март.
Представяне на книгата „Етноложки изследвания за Пазарджик и Пазарджишкия край“ с автор Лиляна Шулева, 28 март.
• Изнесена лекция в пенсионерски клуб № 2  по случай Априлското въстание, 20 април.
• Представяне на книгата „Моментът преди порастване“ с автор Лилия Йовнова, 26 април.
• „Величкови дни“, 2-4 май.
Представяне на Годишник на РИМ – Пазарджик – том VIII в рамките на „Величкови дни“, 4 май.
• Лекция в Творчески клуб „Надежда“ за Априлското въстание в IV революционен окръг, 18 май.
• Участие с демонстрация – плъстене на вълна в Исторически музей – Велинград, 18 май.
Държавно първенство и „Мемориал Неделчо Шишков“ по корабомоделен спорт за настолни модели, клас „С“, 18-20 май.
Нощ на музеите, 19 май.
Демонстрация на народни занаяти – в рамките на Фестивала на изкуствата „Арт идея – арт алея”, 1 юни.
Концерт на Анна Боянова и Емил Калев – в рамките на Фестивала на изкуствата „Арт идея – арт алея”, 2 юни.
„Джаз в Музея“, концерт на трио „Петров“ – в рамките на Фестивала на изкуствата „Арт идея – арт алея”, 6 юни.
Концерт RAY ON MY MIND – с участието на Крейг Бейли, дългогодишен водач и солист на оркестъра на легендарния Рей Чарлс, Петър Салчев – един от най-умелите импровизатори в българския джаз и джаз трио в състав: Станислав Арабаджиев – пиано, Васил Хаджигрудев – бас, Емил Пехливанов – барабани, 19 юни.
„Лято с музея” – проведени занимания с деца по специална програма в Централната сграда, Етнографската експозиция и къща музей „К. Величков”, 20 юни – 20 юли.
• Журиране на Общински и Областен кръг на състезанието „Народните будители и Аз“, м. май.
Проведени археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците” съгласно договор с фондация „Балканско наследство” за осигуряване на доброволци, 06 – 30 юли.
Проведени археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците” с финансиране от РИМ – Пазарджик, 08-30 юли.
Проведени археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците” съгласно договор с Министерство на културата за финансиране на обекта, 01 – 22 август.
• Изнасяне на беседа в пенсионерски клуб № 2 по случай Деня на народните будители, 1 ноември.
• Участие в заснемането на документален пълнометражен филм „Следващо поколение“, посветен на спасяването на българските евреи през Втората световна война, с продуценти „Ди Индъстри“ ООД и „TTV Production” Ltd , 9 ноември.
• Беседа в НЧ „Зора-1903“ – с. Радилово, община Пещера по повод отбелязването на холокоста, 9 ноември.
• Изнасяне на беседа в пенсионерски клуб №2 в Пазарджик по повод Деня на Християнското семейство, 21 ноември.
• Сватбени ритуали, проведени в Етнографската експозиция – през цялата година.

3. Научно-изследователската дейност:
• Годишник на РИМ – Пазарджик, том VIII, януари.
• Издадена книгата на Лиляна Шулева „Етноложки изследвания за Пазарджик и Пазарджишкия край“, януари.
• Издадена книгата на Лиляна Шулева „За онова време в Пазарджик и Пазарджишкия край“, май.
• Участие на РИМ – Пазарджик в каталога „100 експоната от героичното време. Водач из българските музеи“, по проект на РИМ – Плевен.
• Проведени археологически проучвания с участието на археолози от музея на обект „Селищна могила Юнаците”, юли – август.

Участие на специалисти от РИМ – Пазарджик в Международни и Национални научни конференции, срещи, кръгли маси, годишнини, практически семинари, откриване на изложби, представяне на книги, обучителни курсове, както следва:

• Национална научна конференция „Маски и политики”, проведена в рамките на ХХVII Международен фестивал на маскарадните игри „СУРВА”, Перник 2018, Перник – 25-27 януари.
• Семинар „Публичният образ на вашия музей – в търсене на устойчиви връзки с различни общности“, организиран от Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“, Фондация „Моят музей“ и Фондация „Пловдив 2019” по проект „Пловдив – Европейска столица на културата 2019”, Пловдив, 13 април.
Национална научна конференция „Развитието на занаятите и индустрията в България през ХІХ-ХХІ в. и приносът на Габрово“ и представяне на сборник „Паметта за традицията“, посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Ангел Гоев, Габрово, 26 април.
• Кръгла маса по повод 75-годишнината на доц. Катерина Венедикова „Кодове на времето – историческа памет на буквите“, София, 26 април.
• Национална археологическа конференция, Бургас, 31 май – 3 юни.
• Кръгла маса „Дефиницията за музея – перспективи и потенциали“, организирана от БНК на ИКОМ, София, 18 юни.
• Национална научна конференция „Христо Г. Данов – живот и дело“, Клисура, 26 – 27 юли.
• Международен симпозиум „Между Егейско море и Дунав: траките, гърците и келтите на Балканите по време на класическия и елинистическия период“, София-Септември, 19-23 септември.
• Национална научна конференция „България в голямата война /1918/“, Плевен, 20-21 септември.
• Международна научна конференция „Проф. Марин Дринов – учен, общественик, държавник“, Панагюрище, 19-20 октомври.
• Международен панаир на музейните изложби, Русе, 24-26 октомври.
• Обучение на тема „Идентификация, автентификация и оценка на археологически обекти и монети и монетовидни предмети“, организиран от Министерство на културата, РИМ – Кърджали, Бюро „Творческа Европа“, Кърджали, 3-5 октомври.

Публикувани книги, статии и научни съобщения или предадени за публикуване в различни специализирани издания и медии през 2018 г., както следва: Годишник на РИМ – Пазарджик, том ІХ, сборници от Международни и Национални конференции и симпозиуми, АОР София и др.

Служители на Регионален исторически музей – Пазарджик с книги и статии, публикувани през 2018 г. или предоставени за предстоящо публикуване в различни издания:

Адриана Божкова, съвместно с Камен Бояджиев, Наталия Иванова, Алета Гуадели, Екатерина Митринова, Валери Петров, „Нови данни за археологическата карта на Пазарджишка област. Резултати от теренни издирвания в землищата на селата Калугерово, Памидово, Динката и Щърково“ за Годишник на РИМ – Пазарджик, том ІХ.
Адриана Божкова, публикация за теренно издирване на археологически обекти в м. „Кайметлии“ в землището на с. Величково, АОР през 2018 г.
Бойко Сираков, „Дарение „Проф. Иван Батаклиев“ за Годишник на РИМ – Пазарджик, том ІХ.
Валентина Танева,
научна статия „Les Monnaies de l’emporion de Pistiros“ в EUDAIMON. Studies in Honour of  Jan Bouzek. Opera philosophicae  Universitatis Carolinae Pragensis, vol. XVIII.
Валентина Танева,
научна статия на тема „Монети на Тракийски Херсонес от Пистирос“ за сборник от Международния симпозиум „Между Егейско море и Дунав: траките, гърците и келтите на Балканите по време на класическия и елинистическия период“.
Георги Геров,
научна статия „27-и пехотен Чепински полк в боевете при Дойран и Завоя на Черна според „История на 27 пехотен Чепински полк във войните за обединението на българския народ 1912 – 1913 и 1915 – 1918 години“ – издание на полка от 1942 г.“ за сборника от Националната научна конференция „България в голямата война /1918/“.
Мария Йорданова,
научно статия „Зимни маскарадни игри – село Ветрен дол, Пазарджишко“ за сборника от Научната конференция „Маски и политики”, проведена в рамките на ХХVII Международен фестивал на маскарадните игри „СУРВА”, Перник 2018.
Мария Йорданова, 
научна статия „Пафти с растителна украса от фонда на РИМ – Пазарджик“ за Годишник на РИМ – Пазарджик, том ІХ.
Мария Йорданова,
научна статия „За Сирни Заговезни и забравените обреди и обичаи в някои селища на Пазарджишко (по теренни материали от 80-те години на ХХ век)“ за  Сборник „Паметта за традицията“, посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Ангел Гоев, издание на ЕМО „Етър“.
Мария Йорданова,
научна статия „Пролетни маскарадни игри в селата Попинци и Елшица, Пазарджишко“ за сборник на ИЕФЕМ-БАН, посветен на 70-годишният юбилей на етнолога Цветана Манова.
Пенка Николова,
„Ръкописна книга /Дамаскин/ от 1790 година“ за Годишник на РИМ – Пазарджик, том ІХ.

4. Рекламна дейност:
• Администриране на сайта на РИМ – Пазарджик чрез периодично публикуване на информация за предстоящи събития и изложби, както и други актуални съобщения и новини, отбелязване на национални и международни празници.
• Актуализиране и администриране на фейсбук страницата на РИМ – Пазарджик – периодично публикуване на информация за предстоящи събития и изложби; публикуване на съобщения и новини; създаване на албуми със снимки и качване на снимки в дневника на фейсбук от събития, проведени в РИМ – Пазарджик или участието на музея в такива.
• Поставени рекламни туристически табели от платформата ilovebulgaria.eu на всички обекти на музея.
• Изработване на керамични предмети с търговско предназначение, картички-магнити с изображения на обекти на музея и културни ценности, новогодишни картички, торбички и други рекламни материали.
• Информация за институцията може да се види в телевизии, печатни издания радиа, специализирани сайтове като: БНТ – програма „Култура. БГ“, БНР – програма „Хоризонт”, БНР – програма „Нощен хоризонт”, БНР – програма „Христо Ботев“, Телемедия – Пазарджик, TVN – Русе, Българска телеграфна агенция, в. „Монитор“, в. „Знаме”, в. „Пазарджишка Марица”, „Пз-инфо”, „Виделина”, „Па медия”, „Па-1”, „Пз днес“, „Пз24инфо“, Радио „Фокус”, Агенция „Фокус”, „Фокус нюз“, host, Dariknews.bg, darikradio.bg, Inlife.bg, monitor.bg, Novini.dir.bg, novini247.com и др.
• Дадени интервюта от служители на музея в централни и местни медии, в специализирани сайтове и печатни издания: БНТ – „Култура. БГ“, БНР – програма „Хоризонт“, БНР – „Нощен хоризонт“, БНР – Пловдив, БНР „Христо Ботев“, „Телемедия“ – Пазарджик, TVN-Русе, Радио Фокус – Пазарджик, в. „Пазарджишка Марица” и др.
• Представена работата и постиженията на музея при провеждане на срещи с представители на Министерство на културата, Областна и Общинска администрации – Пазарджик, при посещение на различни форуми в цялата страна, при гостуване в училища, музеи, галерии, асоциации, клубове и други институции.
• Ежедневно архивиране на публикации в медиите, свързани с дейността на РИМ – Пазарджик.

5. Финансиране и бюджет:

Бюджет за 2018 г. – 480 871 лв.

Финансовите средства са получени от Министерство на финансите, Министерство на културата, Община Пазарджик, дарения, собствени приходи от входни такси и беседи, продажби на сувенири, рекламни материали и книги.

6. Проектна дейност:

ПРОЕКТ по приоритетна ос 1 на ОПРР „Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.1. „Социална инфраструктура”; схема 1.1.3. „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития.
Наименование на проекта: „Регионален фестивал на изкуствата – Пазарджик”.
Стойност на проекта: 416 337 лв.
Бенефициент: Община Пазарджик.
Основни участници: Регионален исторически музей – Пазарджик, ХГ „Ст. Доспевски“, Регионална библиотека „Н. Фурнаджиев“, Младежки дом, АНПТ „Пазарджик“.
Седмото издание на фестивала бе проведено в периода 01 – 07 юни 2018 г. и музеят взе участие с демонстрация на народни занаяти, концерт на Анна Боянова и Емил Калев, организиране на „Джаз в Музея“ с концерт на трио „Петров”.

ПРОЕКТ за съвместна работа между Регионален исторически музей – Пазарджик и Фондация „Балканско наследство” за осигуряване на доброволци от цял свят за участие в археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците”.
През 2018 година в археологическите проучвания на обект „Селищна могила Юнаците” взеха участие 11 доброволци от САЩ, Канада, Австралия.

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА на Министерство на културата за финансиране на теренни археологически проучвания и теренна консервация.
Обща стойност на договора за финансиране на теренни археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците”: 17 000 лв.
Бенефициент – Регионален исторически музей – Пазарджик.
Теренните археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците” са проведени в периода 01 – 22 август.

ПРОЕКТ „Идол – Портрети от древността“ с автор Темелко Темелков.
РИМ – Пазарджик участва с изображения на движими културни ценности от фонда на музея, заснети от Темелко Темелков.

7. Научно-популяризаторска и културно-информационна дейност:

а/ Централна сграда на музея:

• Проведен открит бинарен урок с ученици от ОУ „Проф. Ив. Батаклиев“ – Пазарджик, посветен на Освобождението на България, 15 януари.
• Бинарен урок на тема „Човек и общество“ пред ученици от НУ „В. Левски“ – Пазарджик, 12 февруари.
• Занятие на тема „За да те има теб, Българийо“ на ДГ „Слънчо“ – Пазарджик с участието на ученици от СУ „Д-р П. Берон“ – Пазарджик, 28 февруари.
• Открит бинарен урок пред ученици от НУ „Отец Паисий” – Пазарджик, посветен на Освобождението на България, 6 март.
• Тържество с връчване на дипломи на ученици от ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Пазарджик, Лапидариум на музея, 24 май.
• Образователна беседа пред ученици от НУ „Васил Левски“ – Пазарджик, 30 май.
• Състезание „Народните будители и Аз“ – подготовка на тематични справки; методическа помощ на учители и ученици.
Работа с деца по ежегодната програма на РИМ – Пазарджик „Лято с музея” – „Открий съкровището“, обучение по старобългарски език, попълване на кръстословица за културното наследство и карта на България с недвижими културни ценности, демонстрации на грънчарско колело, 25-29 юни.
• Представяне на дарение от Диян Желязков – копие на писмо от Екзарх Антим I до руския цар Александър II, 22 октомври.
По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“, урок в зала „Археология“ пред ученици от   СУ „Георги Бенковски“ – Пазарджик, 26 октомври.
По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“ – два изнесени урока на ученици от СУ „Д-р Петър Берон“ – Пазарджик на тема „Народни будители“ и на тема „Възраждане“, 29 и 30 октомври.
По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“ – изнасяне на тематични беседи пред ученици от СУ „Д-р Петър Берон“ – Пазарджик в зала „Археология“ и зала „Възраждане“, 30 октомври.
По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“ – беседа на тема „Археологически и културни обекти в района на с. Паталеница“ и обзорна беседа в зала „Археология“ пред група ученици от ОУ „Константин Величков“, с. Паталеница, общ. Пазарджик, 17 декември.
• Изнесени тематични и обзорни беседи в залите „Археология“, „Възраждане”, „Нова история”, както и на Селищна могила Юнаците пред ученици от ОУ „Ст. Заимов“ – Плевен; ЦДГ „Веселка“, с. Ивайло; ОУ Св. Св. Кирил и Методий“, с. Първенец, ОУ „Любен Каравелов“ – Пазарджик; СОУ „Димитър Матевски“ – Пловдив; СОУ „Св. Кл. Охридски“ – Ракитово и много други училища от Пазарджик и страната.
• Предоставени писмени справки на ученици, граждани и институции.

б/ Етнографска експозиция:

По проект „Твоят час“ – урок пред ученици от Езикова гимназия „Б. Брехт“ – Пазарджик, 30 януари.
„Мартенска работилница” – занимания с ученици за изработване на мартеници, 22 до 28 февруари.
• Изнесен урок на деца от ЦДГ „Радост” – Пазарджик на тема „Пролетни празници – Лазаровден, Цветница и Великден”, 14 март.
По проект „Твоят час“ – изнесен урок пред ученици от СОУ „Георги Брегов” – Пазарджик на тема „Пролетни празници – Лазаровден, Цветница и Великден”. Демонстрация и писане на великденски яйца с пчелен восък, 23 март.
„Великденска работилница” – занимания с ученици за писане на яйца с восък, 26 – 30 март.
• Открит урок на тема: „Велики четвъртък“ за деца от ДГ „Слънчо“, група „Здравец“ – Пазарджик, 5 април.
Работа с деца по ежегодната програма на РИМ – Пазарджик „Лято с музея” – моделиране с глина; изработване на пана от плъст; изработване на еньовденски китки и венци от полски билки и цветя; изработване на весели бухалчета от картон; изработване на картички, пано от семена, цветя от филц; еко-принт върху памучен плат и коприна; изработване на бижута от тесто; декорация на гипсови фигурки; изработване на цветя от хартия; „Приказка за носията“ – среща с Иванка Рабаджийска от с. Елшица, майстор на народни носии за кукли; занимание „В света на приказките“, 20-22 юни, 2 юли – 11 юли, 16-20 юли.
Есенна майсторска работилница – плъстене на вълна, приготвяне на традиционни захарни петлета, плетене на изделия от царевична шума. Демонстрации на Ваня Терзиева и Красимира Карлова от Пазарджик, Марена Вачкова и Александра Караджова от с. Радилово, 12 октомври.
По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“ – специализирана беседа на тема: „Композиция в декоративно – приложните изкуства. Изразни средства на декоративно-приложните изкуства – линия, форма, цвят в художествения текстил, бродерията, керамиката и др.“ пред ученици от СУ „Георги Бенковски“ – Пазарджик, 14 декември.
„Коледна работилница” – занимания с ученици за изработване на традиционни сурвачки, 17-20 декември.
• Фотодокументиране на маскарадни игри в селищата на община Пазарджик – Ветрен дол, Ивайло и Семчиново.
• Провеждане на занимания – възстановки на традиционни празници и обичаи – Великден, Лазаровден, Цветница, Еньовден, Бъдни вечер, Коледа.
• Домакинство на етнографската експозиция при заснемането на сватбени фотосесии в двора на къщата.
• Проведени три сватбени ритуала в етнографската експозиция през годината.
• Образователна дейност с ученици, студенти и учители в следните форми: изнасяне на специализирани беседи; съдействие при подготовка на тържества, уроци, викторини; оказване на методическа помощ при подготовка на дипломни работи, реферати, справки.

в/ Къща музей „Константин Величков“:

• Методическа помощ на ученици от ПМГ „К. Величков“ – Пазарджик за изработване на видеофилм на тема „Константин Величков – първокласен книжовник и преводач“ и участие в открит урок в Математическата гимназия с представяне на филма в навечерието на патронния празник на училището – 28 февруари.
По проект „Твоят час“ – запознаване с творчеството на Константин Величков за деца, подбор на стихове и изнесени рецитали по „Детска гусла“ от Величков в къщата музей от ученици от ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – Пазарджик, СОУ „Александър Пипонков – Чапай“ – Белово, ПМГ „К. Величков“ – Пазарджик, ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Пазарджик, както и от  ПГ по Облекло – Пазарджик в рамките на Седмица на четенето, януари, февруари, март.
Състезание „Обичам България“ между ученици от III и IV класове от ОУ „Св. Климент Охридски“ – Пазарджик – 19 април.
• Организирани и проведени тридневни „Величкови дни” по специална програма, 2-4 май.
• Проведени тържества в музея по повод завършване на образователна степен: подготвителна група от филиал „Явор“ към ДГ „Дъга“, 13 април, ученици 1 клас от ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Пазарджик, 7 юни, ученици 4 клас СУ „Георги Бенковски“ – Пазарджик, 8 юни.
• Представяне на стихосбирката „Стълба от коприна“ на Антоанета Дойчинова, 25 май.
• Годишен концерт на Народен хор „Песнопойче“ към НЧ „Христо Ботев – 1897“, 31 май.
По проект „Твоят час“ – подготовка на сценарий по текстове от мемоарната книга „В тъмница“ на Константин Величков за занятие с ученици от ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Пазарджик през м. април и май и провеждане на заключително занятие на тема „Възстановка на историческо събитие – Пристигане на кървавото писмо в Пазарджик 1876 г.“, представено от Клуб „Родолюбие“  – 13 юни.
Проведени занимания с деца в къщата музей по ежегодната програма на РИМ – Пазарджик „Лято с музея”: Посещение на паметни места в квартал „Вароша“; Катедралната църква „Св. Богородица” и запознаване с историята. Пленер – рисуване на църквата; Илюстрации по стихотворения от „Детска гусла“, 12-13 юли.
По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“ –изнесен урок на тема „Константин Величков – народен будител“ с ученици от училище „Д-р Петър Берон“ – Пазарджик и обиколка по паметни места в квартал „Вароша“ – 30 октомври.
• Проведени тържества на целодневни детски градини, посветени на народните будители.
• Представяне на книги, честване на рождени дни, часове по родолюбие.

8. Материално-техническа база:
• Монтирана нова пожарооизвестителна система в къща музей „К. Величков“.
• Извършен основен ремонт на домакинско помещение и реставрационно ателие в централната част на музея – шпакловка, боядисване, ламиниран паркет, осветление, дограма за прозорци, вентилатори, врати.
• Извършен основен ремонт на фотоателие в централната сграда на музея – шпакловка, боядисване, ламиниран паркет, осветление, дограма за прозорци, вентилатори, врата.
• Монтирана нова пожарооизвестителна система в зала за временни изложби.
• Монтирана нова пожарооизвестителна система в седем помещения в избената част на централната сграда.
• Монтирана нова система за видеонаблюдение във фондохранилище № 1.
• Монтирана система за озвучаване и визуализация в конферентната зала.
• Монтирани допълнителни стелажи във фондохранилище № 1.
• Монтирани допълнителни стелажи във фондохранилище № 2.
Осигурени технически пособия: цветна копирна машина и скенер А4 – 1 бр., компютърни конфигурации с лицензирана операционна система – 3 броя, монитори – 4 броя, мултифункционално устройство – 1 брой, метален шкаф с чекмеджета за фондохранилище – 1 бр., бюра – 2 броя, отоплителни уреди – 2 броя, пожарогасители с пяна – 5 броя, работни столове – 2 бр., влагомери, стелажи за оръжие, кутии за фондохранилища, реквизит за витрини, пергула и др.

Общо за ремонти, оборудване и технически пособия – 32 988 лв., както следва:
• за ремонти на кабинети, ателиета и зали – 15 429 лв.;
• за оборудване на фондохранилища, кабинети и зали – 7 866 лв.;
• за технически пособия – 9 693 лв.

През 2018 г. РИМ – Пазарджик инвестира средства в размер на 12 000 лв. за археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците“, както и още 1 802 лв. за монтиране на ограда на обекта, информационни табели, оборудване и поддръжка на археологическата база. Общо са вложени в обекта от страна на музея 13 802 лв.

РИМ – Пазарджик инвестира средства в размер на 4 410 лв. за изработването на конструктивно становище, изготвянето на проект за консервация и реставрация и КСС на къща музей „Константин Величков“.

РИМ – Пазарджик вложи собствени финансови средства за реставрация и консервация  на движими културни ценности в размер на 4 930 лв.

Собствени средства в размер на 2 000 лв. бяха вложени и за изработването на идеен проект, свързан с модернизирането на зала „Археология“.

За модернизирането на материално-техническата база на музея, за археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците“, за изготвяне на проект и КСС за къща музей „Константин Величков“, за реставрация и консервация на движими културни ценности и идеен проект за зала „Археология“ от бюджета на институцията са инвестирани общо 58 130 лв. само през 2018 г. Тези инвестиции бяха възможни след увеличението на държавната субсидия за музеите в последните 4 години, както и от собствени приходи.

9. Други прояви:

Участия на директора на РИМ – Пазарджик в срещи, работни групи и други прояви, свързани с дейността на Сдружение „Български музеи“ или поднасяне на приветствия и поздравителни адреси при откриване на форуми, организирани от други институции:

• Кръгла маса, посветена на 140 г. от освобождението на град Стрелча от Османско владичество, Стрелча, 12 януари.
• Национална научна конференция „Маски и политики”, проведена в рамките на ХХVII Международен фестивал на маскарадните игри „СУРВА”, Перник 2018, Перник – 26 януари.
Фокус групи, разискващи проблеми по дигитализация на културното наследство, Българо-американска комисия за опазване на културното наследство, София, 19-20 февруари.
Работна група към Министерство на културата, която да изготви проект за изменение и допълнение на Наредба Н-3 от 3 декември 2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности, София, 18 май – 2 октомври.
Работна група към Министерство на културата, която да изготви проект за изменение и допълнение на Наредба Н-6 от 11 декември 2009 г. за формиране и управление на музейните фондове, София, 1 юни – 6 ноември.
• Честване на 75 години от основаването на Исторически музей в Панагюрище, Панагюрище, 8 юни.
• Честване на 60 години музейно дело в град Брезник, Брезник, 13-14 юни.
• Национална научна конференция „Христо Г. Данов – живот и дело“, Клисура, 26 – 27 юли.
• Международна научна конференция „Проф. Марин Дринов – учен, общественик, държавник“, Панагюрище, 19-20 октомври.
• Международен панаир на музейните изложби, Русе, 24 – 26 октомври.
Организиране и провеждане на Шестото общо събрание на Сдружение „Български музеи”. Във форума взеха участие представители на 72 музея и художествени галерии, НВИМ, София, 30 ноември.
• Заседания на Управителния съвет на Сдружение „Български музеи”, през цялата година.
• Заседания на Българо-американска комисия за опазване на културното ни наследство, София, през цялата година.
• Срещи и разговори с народни представители, министри, кметове и синдикати относно проблемите на музеите, през цялата година.

Повече информация за дейността на Сдружението е публикувана на сайта на Сдружение „Български музеи“- http://bulgarian-museums.org/.

Проведени обучения на музейни специалист и стажанти в РИМ – Пазарджик и в други институции, както следва:

• Провеждане на стажантска програма на студент от Франция, 29 януари – 25 февруари.
• Обучение на тема „Музеите, като социални и образователни пространства“, организирано от Българо-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт“, Пловдив, 27-29 март. Обучен 1 служител на музея.
• Семинар „Публичният образ на вашия музей – в търсене на устойчиви връзки с различни общности“, организиран от Българо-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт“, Фондация „Моят музей“ и Фондация „Пловдив 2019” по проект „Пловдив – Европейска столица на културата 2019”, Пловдив, 13 април. Обучени 2-ма служители на музея.
• Обучение по пожаробезопасност, 3 май. Обучени 20 служители на музея.
• Дистанционен курс „Структури и политики на ЕС“, 21 май – 01 юни. Обучен 1 служител на музея.
• Дистанционен курс по „Управление на стреса“, 11-24 юни. Обучени 2-ма служители на музея.
• Дистанционен курс по „Разработване и управление на проекти“, 18-30 юни. Обучени 4-ма служители на музея.
• Провеждане на стажантска програма на студент от департамента по нумизматика във Виенския университет, 02-31 юли.
• Обучителен курс за членове на младежката организация на Федерация „Култура“ при КТ „Подкрепа“, Хисаря, 1-3 август. Обучен 1 служител на музея.
• Обучение на тема „Въведение в общия регламент за защита на личните данни“, организиран от КНСБ, Пазарджик, 1-2 октомври. Обучен 1 служител на музея.
• Обучение на тема „Идентификация, автентификация и оценка на археологически обекти и монети и монетовидни предмети“, оганизиран от Министерство на културата, РИМ – Кърджали, Бюро „Творческа Европа“, Кърджали, 3-5 октомври. Обучени 3-ма служители на музея.
• Дистанционен курс по „Управление на времето“, 08-19 октомври. Обучен 1 служител на музея.

             ВАЖНО!!!

1. Регионален исторически музей – Пазарджик е приет за член на БНК на ИКОМ, 21 февруари.
2. Директорът на Регионален исторически музей – Пазарджик Борис Хаджийски е награден с най-високото отличие на Министерство на културата –  почетен знак „Златен век – печат на Цар Симеон Велики“ – златен и грамота за принос в развитието и утвърждаването на българската култура и национална идентичност, 21 май.
3. Изготвен идеен проект за обновяване на зала „Археология“, юни – октомври.
4. Изготвен проект за „Консервация, реставрация и реконструкция на компрометирани дървени носещи елементи на къща музей „Константин Величков“ ограда и обслужваща сграда”, подаден за съгласуване в НИНКН, 8 ноември.
5. Регионален исторически музей – Пазарджик е избран за председател на Управителния съвет на Сдружение „Български музеи“ за трети пореден мандат, 30 ноември.
6. Съвместна работа с училища от областта по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“, октомври – декември.
7. Подписан договор за сътрудничество между РИМ – Пазарджик и Фондация „Балканско наследство“ при реализация на проекти за проучване, съхраняване, управление и популяризиране на културното наследство, 21 декември.
8. Осъществена съвместна експозиционна дейност през цялата година с музеи и други институции, както следва:
Община Пазарджик;
Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките;
Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките;
Национален военноисторически музей;
Национален литературен музей;
Регионален исторически музей – Шумен;
Исторически музей – Чирпан;
Исторически музей – Правец;
Исторически музей – Асеновград;
Археологически музей „Проф. Мечислав Домарадски“ – Септември;
Художествена галерия „Станислав Доспевски“ – Пазарджик;
ФК „Хебър 1918“ – Пазарджик;
Отдел „Държавен архив“ – Пазарджик;
Архиерейско наместничество – Пазарджик;
Храм „Успение Богородично“ – Пазарджик;
ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Пазарджик;
ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – Пазарджик;
СОУ „Св. Кл. Охридски“ – Ракитово;
Българска федерация по корабомоделен спорт;
Модел Яхт клуб – Пазарджик и други.  
9. Регионален исторически музей – Пазарджик дари през годината 743 книги на 41 музея в България.

ДАРИТЕЛИ НА МУЗЕЯ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

1. ЗД „Евроинс“ АД – Пазарджик
2. Лиляна Митева – София
3. Димитър Стамболиев – Сливен
4. Мария Генова – Пазарджик
5. Костадин Пампов – Пазарджик
6. Никола Иванов – Пазарджик
7. Екатерина Динева и Никола Динев – Пазарджик
8. Галина Машева – Пазарджик
9. Пенка Николова – Пазарджик
10. Лили Младенова – Пазарджик
11. Мая Алипиева – Враца
12. Бранимир Петков – Шумен
13. Иванка Пампова – Пазарджик
14. Far Horizons Archaelogical & Cultural Trips,Inc. – Сан Анселмо, САЩ
15. Иван Иванов – Пазарджик
16. Георги Спасов – Пазарджик
17. Екатерина Данчева – Пазарджик
18. доц. д-р Николай Кантарев – Пловдив
19. Диян Желязков – Поморие
20. Росица Михайлова – с. Хаджиево, община Пазарджик
21. Мария Михайлова – с. Хаджиево, община Пазарджик
22. Румен Михайлов – с. Хаджиево, община Пазарджик
23. Борис Димитров – Пазарджик

Благодарност и уважение към всички дарители!

Благодарност и уважение към всички служители на музея, към Община Пазарджик, към всички медии, институции, организации, клубове и частни лица, които допринесоха Регионален исторически музей – Пазарджик да планира, организира и реализира посочените прояви през годината.

 

23.01.2019 г.                                                    Борис Хаджийски
                                                                           Директор на Регионален исторически музей – Пазарджик

 

2870total visits,1visits today