Дейност 9 – Дейности за изработка, доставка и монтаж на витрини

Обратно към съдържанието на Проект № BGCULTURE-1.001-0008

Организация отговорна за изпълнението на дейността
Регионален исторически музей – Пазарджик

Описание на Дейност 9 – Дейности за изработка, доставка и монтаж на витрини

За експониране на движимите културни ценности ще се проектират специфични според експонатите витрини и реквизит, съобразно тематико-експозиционния план за зала „Археология“. Експозиционните витрини са подчинени на условията за осигуряване на максимално пълноценно възприятие на културните ценности от посетителите, леко и безпроблемно обслужване от служителите на музея, възможности за преаранжиране на нивата на витрините и витрините в пространството, сигурност на експонатите, възможности за лесно и бързо преобразуване на експозиционния обем. Витрините ще бъдат изработени от висококачествени, дълготрайни и устойчиви материали и ще отговарят на изискванията за опазване, съхранение и представяне на движими културни ценности.

Месец за стартиране на дейността: 6

Продължителност на дейността (месеци): 12

Стойност: 228 900,00 лв. (Сумата е разпределена, както следва: 49 440,00 лв. – финансирани от Национален фонд „Култура“, и  179 460,00 лв. – за сметка на РИМ – Пазарджик.)

Забележка: Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на Регионален исторически музей – Пазарджик и Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

128total visits,2visits today