Дейност 10 – Дейности, свързани със закупуване на оборудване, техника и софтуер

Обратно към съдържанието на Проект № BGCULTURE-1.001-0008

Организация отговорна за изпълнението на дейността
Регионален исторически музей – Пазарджик

Описание на Дейност 10 – Дейности, свързани със закупуване на оборудване, техника и софтуер

Новият експозиционен дизайн включва внедряването на високотехнологични методи за интерактивно, дигитално представяне на експонираните културни ценности, което ще доведе до по-запомнящо се и ефектно послание за потребителите. В ревитализираното пространство ще се закупят и внедрят следните интерактивни технологии – професионален дисплей (видео стена), информационни дисплеи, интерактивен под, проектор с екран за прожекции.
За интерактивната техника ще бъде разработен софтуер, който ще представя триизмерни изображения на артефакти, модели на древни сгради, показвани и подвижно чрез 3D анимация на сензорните екрани и устройства.

Месец за стартиране на дейността: 6

Продължителност на дейността (месеци): 13

Стойност: 120 091,20 лв.

Забележка: Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на Регионален исторически музей – Пазарджик и Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

177total visits,2visits today