Дейност 6 – Дейности за обновяване и ревитализиране на пространство, интериора и ремонтиране на експозиционното пространство

Обратно към съдържанието на Проект № BGCULTURE-1.001-0008

Организация отговорна за изпълнението на дейността
Регионален исторически музей – Пазарджик

Описание на Дейност 6 – Дейности за обновяване и ревитализиране на пространство, интериора и ремонтиране на експозиционното пространство

Дейностите за ревитализиране на интериора на пространството включват:
1. Премахване на окачен таван – което ще увеличи височината на помещението с 1 м в първа зала и с 2,10 м във втора зала, и ще доведе до увеличаване на обема на пространството за монтиране на климатично-вентилационна техника и създаване на усещането за простор и по-голям комфорт. (Тази дейност ще бъде за сметка на бенефициента и няма да се включва в бюджета и финансовата обосновка.)
2. Монтиране на сигнално-охранителна система за осигуряване на защитата на експонираните движими културни ценности и две пожароустойчиви двукрили врати с монтирани секретни брави и блокиращ болт.
3. Монтиране на система за пожароизвестяване.
4. Изграждане на емпоре (втори непълен етаж) с рампа – експозиционната площ разполага с висок таван, който създава предпоставка за „разчупване“ на пространството чрез двустепенно оформление и обособяване на няколко функционални зони върху малка площ (82,54 кв. м) на частично изградено второ ниво от общата площ на залата. Това ще допринесе за по-атрактивна визия на залата, за максимално използване на височината и по-ефективно разпределение на зоните, в които ще бъдат експонирани движими културни ценности и интерактивните пространства.
5. Закриване на отвори (прозорци) – в част от експозиционното пространство съществуват прозорци, които е необходимо да бъдат изолирани, от една страна заради сигурността на експонираните културни ценности и от друга – заради влиянието на естествената дневна светлина, която би осветявала експозицията. Премахването на дневната светлина е важно, тъй като през деня тази светлина се променя по отношение на своята интензивност и спектрален състав, като по този начин предизвиква промени и в помещението. Поради нейното почти хоризонтално нахлуване през странични прозорци може да възникне специално отношение между дифузното и насоченото осветление, а оттук и особено разпределение на светлинната яркост в помещението, което не може да се контролира на практика. А така се обезсмисля идеята на осветлението, ефектът, който се залага при проектирането. Ще се монтират метални решетки, които ще допринесат за сигурността на експонатите. Решетките ще бъдат закрити от вътрешната изолация и няма да бъдат видими. (Тази дейност ще бъде за сметка на бенефициента и няма да се включва в бюджета и финансовата обосновка.)
6. Монтиране на осветление – ще се монтират лед прожектори и осветлението ще бъде разделено в различни групи, за да може да изпълнява двете основни функции – да носи достатъчно светлина по ходовите линии и да акцентира върху определени витрини. Ще се монтира водещо осветление – чрез интегриране на LED системата директно в пода.
7. Под – покриване с винилова (PVC) настилка
8. Стени – поставяне на вътрешна изолация на две от стените, които са външни и декориране с боя.
9. Таван – боядисване.

Месец за стартиране на дейността: 6

Продължителност на дейността (месеци): 10

Стойност: 351 671,27 лв.

Забележка: Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на Регионален исторически музей – Пазарджик и Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

 

181total visits,2visits today