Структура на музея

Управление

Борис Хаджийски – директор – 034/ 44 31 13; 034/ 44 31 08 – вътрешен 101; 0885 552 556

Отдел „Връзки с обществеността и рекламата” 

Гергана  Михайлова – уредник – 034/ 44 31 08 – вътрешен 106; 0877 259 826

 Марияна Лютакова – информатор – 034/ 44 31 08 – вътрешен 103

Отдел „Археология” 

Валентина Танева главен уредник  034/ 44 31 08 – вътрешен 104; 0877 259 830

Любка Тодорова – уредник – 034/ 44 31 08 – вътрешен 104

Адриана Божкова – уредник – 034/ 44 31 08 – вътрешен 104; 0877 259 830

Петко Панчов – уредник – 034/ 44 31 08 – вътрешен 104; 0877 259 830

Отдел „История на България XV-XIX век”

Пенка Николова – главен уредник – 034/ 44 31 08 – вътрешен 105; 0885 059 929

Ангел Ангелчов – уредник – 034/ 44 31 08 – вътрешен 110

Отдел „Нова история”

Георги Геров – уредник – 034/ 44 31 08 – вътрешен 110; 0877 269 826

Отдел „Най-нова история" 

Бойко Сираков – уредник – 034/ 44 31 08 – вътрешен 109

Десислав Христов – уредник – 034/ 44 31 08 – вътрешен 109

Отдел „Фондове”

Петко Кайкиев – уредник  – 034/ 44 31 08 – вътрешен 108; 0885 060 085

Йорданка Шопова – уредник – 034/ 44 31 08 – вътрешен 108

Отдел „Етнография” 

Мария Йорданова – уредник – 034/ 44 57 19; 0885 059 779

Венцислав Ангелов – уредник – 034/ 44 57 19; 0885 059 779

Къща музей „Константин Величков” 

Иванка Кибритова – главен уредник – 034/44 57 59; 0878 227 976

Серьожа Костадинов – пазач – 034/44 57 59; 0889 776 713

Администрация

Анна Петкова – зав. АС – 034/ 44 31 44; 034/ 44 31 08 – вътрешен 102;  0885 641 041

Троянка Комсалова – ст. счетоводител – 034/ 44 31 08 – вътрешен 111; 0879 227 977

Венета Караиванова – библиотекар – 034/ 44 31 08 – вътрешен 114

Технически персонал

Мария Зангерова – домакин – 034/ 44 31 08 – вътрешен 113; 0885 060 310

Любка Стефанова – пазач – Селищна могила Юнаците

Мария Вергова – хигиенист

Георги Петров – огняр

185total visits,2visits today