Структура на музея

Управление

Борис Хаджийски – директор – 034/ 44 31 13; 034/ 44 31 08 – вътрешен 101

Валентина Танева зам.-директор по научно-изследователска, експозиционна и фондова дейност

 034/ 44 31 08 – вътрешен 107

Гергана  Михайлова – зам.-директор по административно-стопанската дейност

034/ 44 31 08 – вътрешен 106; 0877 25 98 26

Отдел „Връзки с обществеността и рекламата“ 

Миглена Китова – експерт маркетинг – 034/ 44 31 08 – вътрешен 106

Александър Попов – музеен педагог – 034/ 44 31 08 – вътрешен 106

Ани Борикова-Йорданова – екскурзовод – 034/ 44 31 08 – вътрешен 102

 Билетно-информационен център  – 034/ 44 31 08 – вътрешен 103

Отдел „Археология“ – 0877 259 830

Любка Тодорова – уредник – 034/ 44 31 08 – вътрешен 104

Адриана Божкова – уредник – 034/ 44 31 08 – вътрешен 104

Петко Панчов – уредник – 034/ 44 31 08 – вътрешен 104

Добри Стоев – уредник – 034/ 44 31 08 – вътрешен 106

Отдел „История на България XV-XIX век“

Ангел Ангелчов – уредник – 034/ 44 31 08 – вътрешен 105; 0885 05 99 29

Отдел „Нова история“

Георги Геров – уредник – 034/ 44 31 08 – вътрешен 110; 0877 25 98 25

Габриела Димитрова – уредник – 034/ 44 31 08 – вътрешен 110

Отдел „Най-нова история“

Бойко Сираков – уредник – 034/ 44 31 08 – вътрешен 109

Десислав Христов – уредник – 034/ 44 31 08 – вътрешен 109

Отдел „Фондове“

Петко Кайкиев – уредник  – 034/ 44 31 08 – вътрешен 108; 0885 06 00 85

Йорданка Шопова – уредник – 034/ 44 31 08 – вътрешен 108

Отдел „Етнография“ – 034/ 44 57 19; 0885 05 97 79

Вася Гергинова – главен уредник 

Мария Кепева – уредник  

Къща музей „Константин Величков“

Мария Йорданова – уредник – 034/ 44 57 59; 0878 22 79 76

Администрация

Анна Петкова – зав. АС – 034/ 44 31 44; 034/ 44 31 08 – вътрешен 102;  0885 64 10 41

Десислава Нешева – счетоводител – 034/ 44 31 08 – вътрешен 111; 0879 22 79 77

Технически персонал

Мария Зангерова – домакин – 034/ 44 31 08 – вътрешен 113; 0885 06 03 10

Емил Спасов – пазач – Селищна могила Юнаците

Даниела Богалинова – хигиенист

5267total visits,3visits today