Структура на музея

 

Управление

Борис Хаджийски - директор - 034/ 44 31 13; 034/ 44 31 08 - вътрешен 101; 0885 552 556

 

Отдел „Връзки с обществеността и рекламата” 

Гергана  Михайлова - уредник - 034/ 44 31 08 - вътрешен 106; 0877 259 826

Анна Петкова - уредник - 034/ 44 31 08 - вътрешен 106

Марияна Лютакова - информатор - 034/ 44 31 08 - вътрешен 103

 

Отдел „Археология” 

Любка Тодорова - уредник - 034/ 44 31 08 - вътрешен 104

Адриана Божкова - уредник - 034/ 44 31 08 - вътрешен 104; 0877 259 830

 

Отдел „История на България XV-XIX век”

Пенка Николова - главен уредник - 034/ 44 31 08 - вътрешен 105

 

Отдел „Нова история”

д-р Румяна Кацарова - главен уредник - 034/ 44 31 08 - вътрешен 107; 0885 059 929

Георги Геров - уредник - 034/ 44 31 08 - вътрешен 110; 0885 641 041

 

Отдел „Най-нова история" 

Валентина Псалтова  - главен уредник - 034/ 44 31 08 - вътрешен 109

Бойко Сираков - уредник - 034/ 44 31 08 - вътрешен 109

 

Отдел „Фондове”

Петко Кайкиев - уредник  - 034/ 44 31 08 - вътрешен 108; 0885 060 085

Йорданка Шопова - уредник - 034/ 44 31 08 - вътрешен 106

 

Отдел „Етнография” - 034/ 44 57 19

Вася Гергинова - главен уредник - 0885 059 779

Мария Йорданова - уредник

Венцислав Ангелов - уредник

 

Къща музей „Константин Величков” - 034/44 57 59

Иванка Кибритова - главен уредник - 0878 227 976

 

Администрация

зав. АС - 034/ 44 31 44; 034/ 44 31 08 - вътрешен 102;  

Троянка Комсалова - ст. счетоводител - 034/ 44 31 08 - вътрешен 111; 0879 227 977

Елисавета Иванова - библиотекар - 034/ 44 31 08 - вътрешен 114

 

Технически персонал

Мария Зангерова - домакин - 034/ 44 31 08 - вътрешен 113; 0885 060 310

Серьожа Костадинов - пазач - 034/ 44 31 08 - вътрешен 108; 0889 776 713