Структура на музея

Управление

Борис Хаджийски - директор - 034/ 44 31 13; 034/ 44 31 08 - вътрешен 101; 0885 552 556

Отдел „Връзки с обществеността и рекламата” 

Гергана  Михайлова - уредник - 034/ 44 31 08 - вътрешен 106; 0877 259 826

 Марияна Лютакова - информатор - 034/ 44 31 08 - вътрешен 103

Отдел „Археология” 

Валентина Танева - главен уредник -  034/ 44 31 08 - вътрешен 104; 0877 259 830

Любка Тодорова - уредник - 034/ 44 31 08 - вътрешен 104

Адриана Божкова - уредник - 034/ 44 31 08 - вътрешен 104; 0877 259 830

Отдел „История на България XV-XIX век”

Пенка Николова - главен уредник - 034/ 44 31 08 - вътрешен 105; 0885 059 929

Ангел Ангелчов - уредник - 034/ 44 31 08 - вътрешен 110

Отдел „Нова история”

Георги Геров - уредник - 034/ 44 31 08 - вътрешен 110; 0885 641 041

Отдел „Най-нова история" 

Бойко Сираков - уредник - 034/ 44 31 08 - вътрешен 109

Отдел „Фондове”

Петко Кайкиев - уредник  - 034/ 44 31 08 - вътрешен 108; 0885 060 085

Йорданка Шопова - уредник - 034/ 44 31 08 - вътрешен 108

Отдел „Етнография” - 034/ 44 57 19

Мария Йорданова - уредник -  0885 059 779

Венцислав Ангелов - уредник

Къща музей „Константин Величков” - 034/44 57 59

Иванка Кибритова - главен уредник - 0878 227 976

Администрация

Анна Петкова - зав. АС - 034/ 44 31 44; 034/ 44 31 08 - вътрешен 102;  

Троянка Комсалова - ст. счетоводител - 034/ 44 31 08 - вътрешен 111; 0879 227 977

Елисавета Иванова - библиотекар - 034/ 44 31 08 - вътрешен 114

Технически персонал

Мария Зангерова - домакин - 034/ 44 31 08 - вътрешен 113; 0885 060 310

Серьожа Костадинов - пазач - 034/ 44 31 08 - вътрешен 113; 0889 776 713

Георги Петров - огняр

Мария Вергова - хигиенист