Дейност 11 – Дейности за осигуряване на технически и технологични решения в полза на хора с увреждания и със специални потребности

Обратно към съдържанието на Проект № BGCULTURE-1.001-0008

Организация отговорна за изпълнението на дейността
Регионален исторически музей – Пазарджик

Описание на Дейност 11 – Дейности за осигуряване на технически и технологични решения в полза на хора с увреждания и със специални потребности

При ревитализиране на пространството и обновяване на археологическата експозиция, изцяло ще се вземат предвид специфичните нужди на хората с увреждания, като им бъде предоставен равен достъп до експонатите чрез различни способи на представяне.
Съгласно Конвенцията за правата на хората с увреждания, експозицията ще бъде с „Универсален дизайн“, което означава дизайн на изделия, жизнена среда, програми и услуги, които да се ползват в максимална степен от всички хора, без да се налага тяхното адаптиране или специализиран дизайн.

Месец за стартиране на дейността: 6

Продължителност на дейността (месеци): 13

Стойност: 5 873,99 лв.

Забележка: Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на Регионален исторически музей – Пазарджик и Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

116total visits,2visits today