Отчет за 2013

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАЗАРДЖИК
през 2013 година

1.В областта на материално-техническата база и техническото обезпечаване:
– Извършен ремонт на осветлението и оформяне на зала с 40 места и мултимедия в зала „Археология”.
– Извършен ремонт на осветлението на витрините, светещите табла, поставени подиуми и кордони в зала „Нова история”.
– Извършен ремонт в стаята на уредниците в етнографска експозиция.
– Извършен ремонт, обзавеждане и оборудване на два кабинета в Централната сграда.
– Извършен основен ремонт с алуминиева дограма, паркет и отопление, изработени и монтирани гардероб, стелажи и плотове в билетно-информационен център в Централната сграда на музея.
– Монтирана нова охранителни система в залите и лапидариума в Централната сграда.
– Осигурени технически пособия – монитор за видеонаблюдение, преносим харддиск, цифров фотоапарат, 2 компютърни конфигурации, 1 принтер А3, 1 принтер А4, 3 бюра, 2 секции, 2 маси, 2 фотьойла, Джи пи ес, оборудване за билетния център, два касови апарата.

2. В областта на събирателската и фондовата дейност:
– Извършена инвентаризация по репрезантативния метод.
– Извършена инвентаризация на предметите от благородни метали и скъпоценни камъни.
– Извършена инвентаризация на библиотечния книжен фонд.
– Работа по заснемане на фондовете.
– Извършена научно-техническа обработка на предмети, снимки, документи.
– Извършена идентификация на предмети на физически лица.
– Извършена идентификация на дарени на музея предмети и на предложени за откупуване.
– Инвентиране на предмети, снимки, документи.
– Постъпили дарения на снимки, документи и предмети от граждани, организации и фирми в отделите „Етнография“, „История на България XV-XІX век“, „Нова история“ и „Най-нова история“.
– Постъпили в музея движими културни ценности, предадени от органите на МВР или след постановления от съда и прокуратурата.
– Постъпили във фонда движими културни ценности, откупени със средства на музея.
– Обработка и дешифриране на събран теренен материал от етнографски експедиции.
– Заснемане на експозициите във всички обекти на музея.
– Изготвяне на топографски каталози с цветни снимки на всички експозиции.
– Изготвяне на съдебно-археологически експертизи.

3. В областта на експозиционната дейност:

– Изложби:

* в Централната сграда:
а/ „За свободата на Отечеството” януари-март
б/ „Санстефанска България и борбите за обединение и независимост” март-ноември
в/ „Ритуални еврейски вещи” – от фонда на музея март – май
г/ „През вековете- 2013”- изложба на децата от едноименната програма- юли-декември
д/ „Илинденско-Преображенското въстание в българската книжнина” юли-ноември
е/ „Изложба за Библията – от нейното възникване до днес” /гостуваща колекция на Ст.Пилц/ октомври
* в Етнографската експозиция:
а/ „Бързо, точно, срочно” /гостува РЕМ – Пловдив/ март – май
б/ „С душа и сърце”, изложба-базар, дело на музейни специалисти – етнолози – май
в/ „Ножарството в Габровския край” /гостува АЕК „Етър” – Габрово/ май – юни
г/ „А да са сватиме, а да са сродиме” /гостува РИМ-Шумен/ – октомври- ноември
д/ „Маскарадни игри в Пазарджишко”/от фонда на музея/ – декември 2013-януари 2014
* в къща музей „К.Величков”:
а/ „Паисий-неговите предвестници и последователи”, гостува НЛМ – февруари-март
б/ „Посвещенията на Яворов”, гостува НЛМ – април-май
в/ „100 години Съюз на българските писатели”, гостува НЛМ – октомври-ноември
* Гостуване на музея извън Пазарджик:
а/ „Пазарджик преди – щрихи от живота””, представена от РИМ – Пазарджик в селата Звъничево, Огняново, Мало Конаре, Черногорово, Величково, Калугерово, Братаница, Паталеница /септември-ноември/.
б/ „Българска археология 2013” – VII национална археологическа изложба. Участие на музея съвместно с други музеи в НАИМ-София. /февруари-май /.
в/ „Мерки и теглилки през вековете”- съвместна изложба с други музеи- през годината
г/ „Гергьовден в стария Пазарджик”, представена от РИМ- Пазарджик в АЕК „Етър” /май-юни /.
* Други прояви на музея:
а/ Организиране и провеждане на Национален научен форум „130 години от рождението на Кимон Георгиев и ролята на военната интелигенция”, състоял се във Военен клуб – София / 12 февруари /.
б/ „През вековете” – програма за работа с деца / март-юни /.
в/ Представяне на Алманах „150 години Народно читалище Виделина”– 26 март
г/ Величкови дни – 22-24 април.
д/ Нощ на музеите – 18 май.
– фотоизложба „Някога в Пазарджик”
– изява на клуб „Бижу”, клуб „Вокал” и клуб „Магията на конците” към ОУ „Проф.Иван Батаклиев” при откриването на Нощта на музеите.
– благотворителен коктейл
е/ Възстановка на обичая „Еньова буля” в рамките на Фестивала на изкуствата „Арт идея-арт алея”- 17 май.
ж/ Открита изложба „Посвещение” в къща музей „К.Величков” в рамките на Фестивала на изкуствата „Арт идея – арт алея”- 17 май.
з/ Панаир на народните занаяти – 18-20 май.
и/ Демонстрации на народни занаяти пред Централната сграда на музея в рамките на Фестивала на изкуствата „Арт идея – арт алея”- 18-19-20 май.
й/ Участие на музея със снимки и анотации в експонираната на парк-остров „Свобода” фотоизложба „Пазарджик-минало и настояще” в рамките на Фестивала на изкуствата „Арт идея – арт алея”- 21 май.
к/ Демонстрация на изработване на ножове в етнографската експозиция в рамките на Фестивала на изкуствата „Арт идея – арт алея”- 22 май.
л/ Представена в залата на музея книгата на проф. Иван Стоянов:„Нови щрихи върху идейните възгледи и дейността на Васил Левски”. Проявата е организирана и проведена в залата на музея – 6 юни.
м/ Представена в залата на музея книгата на Десислава Костадинова „Политическите възгледи на проф. Александър Цанков” – 27 юни
н/ Концерт на „Ангобой капела” в сградата на музея – 27 юни.
о/ Проведени археологически проучвания на Емпорион Пистирос, съгласно сключен договор с фондация „Балканско наследство” за осигуряване на доброволци / юли – август/.
п/ Проведени археологически проучвания на Селищна могила Юнаците съгласно сключен договор с Министерството на културата за финансиране на обекта и втори такъв с фондация „Балканско наследство” за осигуряване на доброволци /август/.
р/ Експонирана временна изложба в хижа „Цепина” с предмети от фонда на музея, тематико-експозиционен план с топографски каталог и двуезична беседа /август/.
с/ „Лято с музея” занимания с деца – 5-19 август.
т/ Начало на археологически проучвания на крепостта „Баткунион” /октомври/.
у/ Представена книгата „Стефан Захариев-документално наследство”. Проявата е организирана от Община Пазарджик и РИМ-Пазарджик – 1 ноември.
ф/ Представяне в залата на музея на Годишник, том четвърти – 13 декември.
х/ Сватбени ритуали в Етнографската експозиция – през цялата година.

4. В областта на научно-изследователската дейност:
– Отпечатан двуезичен албум на музея „ Регионален исторически музей-Пазарджик – избрано от фондовете”.
– Отпечатана дипляна „ За свободата на Отечеството”.
– Издаден Годишник на РИМ-Пазарджик – том четвърти.
– Отпечатан вестник „Пазарджишкото възрожденско училище”.
– Проведени археологически проучвания с участието на археолози от музея на обектите Баткунион, с.Ивайло, Национален археологически резерват – Плиска и Емпорион Пистирос.
– Участие в Национални научни конференции, срещи, кръгли маси, годишнини – Балчик, София, Перник, Габрово, Кюстендил, В.Търново, Сливен, Карлово, Монтана, Русе.
– Участие в обучителни курсове, информационни и работни срещи в Пазарджик, София, Кюстендил, свързани с разработване на проекти, привличане на допълнителни средства от дарения и спонсорство, работа с деца и др.
– Участие в Музеен обществен съвет към Министерство на културата и в работни групи по промени в ЗКН.
– Предадени за публикуване или публикувани през 2013 г. статии на колеги от музея в различни специализирани издания – Албум „Регионален исторически музей-Пазарджик”, Годишник на РИМ-Пазарджик, том четвърти, „Пистирос”, том пети /на англ.език/, сборник от работна среща-семинар в София „Музеите-училището и младите потребители”, Годишник на РИМ-Перник, сборник „Еротичното в историята”, сборник „Занаятите-минало, настояще, бъдеще” на АЕК „Етър”- Габрово, АОР София, каталог „Пътеводител на България”, в. „Знаме”, в. „Пазарджишка Марица”, „Па медия” и др.

5. В областта на рекламната дейност:
– Поддържане и актуализиране на фейсбук профила и сайта на музея.
* нови 3000 приятели на музея във фейсбук само през 2013г.
* 26 577 посещения на страницата на музея само през 2013г.
– Музеят разполага със свой канал в You Tube – излъчени 3 филма, създадени от музея.
– Информация за институцията може да се види и в други специализирани сайтове и рекламни печатни издания – Информатор, Каталог БГ, карта на Пазарджик, Туризъм и бизнес/12 сайта/, списание „Черга”.
-Участие на кметски пресконференции и представяне инициативите на музея през годината.
– Дадени интервюта на местни и централни медии, участие в телевизионни и радио предавания – БНТ, БНР – програми „Хоризонт” и „Христо Ботев”, Нова телевизия, ТВ 7, ТВ +, Телекабел, Форти ТВ, радио „Фокус” и др.
– Представена работата и постиженията на музея при провеждане на срещи с представители на Министерство на културата, Областна и Общинска администрации-Пазарджик, при посещение на различни форуми в цялата страна, при гостуване в училища, музеи, галерии, асоциации, клубове и други институции.
– Отпечатана рекламна книжка „100 години Исторически музей – Пазарджик”
– Изработен рекламен филм за Пазарджик с архивни и нови кадри.
– Отпечатан рекламен настолен календар със снимки от стария Пазарджик.
– Отпечатани календари и Новогодишни картички.
– Изработени картички-магнити с изображения на музейните обекти и културни ценности от фонда.

6. В областта на финансирането:
– Изготвена рекламна концепция „Съкровищата на музея”за производство и разпространение на магнитни картички. От м.октомври пуснати за продажба 7 вида магнитни картички с изображения на съкровища и на музейните обекти.
– Изготвена концепция за производство и разпространение на предмети с търговско предназначение – керамични сувенири.
– Музеят привлече допълнителни финансови средства от спечелени проекти, получени дарения, дофинансиране от Община Пазарджик, средства от МФ, продажби на сувенири, рекламни материали, книги в размер на 71 564 лв.

7. В областта на проектната дейност:

– ПРОЕКТ по приоритетна ос 1 на ОПРР „Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.1. „Социална инфраструктура”; схема 1.1.3. „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития.
Наименование на проекта: „Регионален фестивал на изкуствата – Пазарджик”
Стойност на проекта: 416 337 лв.
Бенефициент: Община Пазарджик.
Основни участници: Регионален исторически музей-Пазарджик, ХГ„Ст.Доспевски“, Регионална библиотека „Н.Фурнаджиев“, Младежки дом, АНПТ „ Пазарджик“.
Вторият фестивал беше реализиран в периода 17-26 май 2013 г., като музеят взе участие с изложба, демонстрация на занаяти, възстановка на обичаи.

– ПРОЕКТ по приоритетна ос 3 на ОПРР: „Устойчиво развитие на туризма, Операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” – схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”.
Наименование на проектното предложение: Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в община Ракитово чрез адаптация на “Палеонтологично находище – с. Дорково” като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост „Цепина”
Обща стойност на проекта: 2 191 232 лв.
Бенефициент- Община Ракитово.
Регионален исторически музей гр. Пазарджик е партньор по проекта и аранжира три експозиционни зали в хижа „Цепина” с предмети от фонда на музея, създавайки временна изложба, която проследява археологическите проучвания на крепостта „Цепина”.

– ПРОЕКТ №4-ОР/10.06.2013г. с наименование: „Оптимизиране на работни места за лица с увреждания в Регионален исторически музей-Пазарджик”, съответстващи на характера на тяхното заболяване, финасиран от Агенция за хората с увреждания.
Стойност на проекта: 14 170 лв.
Бенефициент: РИМ-Пазарджик.
Проектът е реализиран в рамките на 2013 година, като чрез него бяха ремонтирани, обзаведени и оборудвани с техника два кабинета в Централната сграда на музея.

8.В областта на научно-популяризаторската и културно-информационната дейност:
а/ Централна сграда на музея:
– Методическа помощ по създаване на обществена колекция в читалище „Пробуда”-гр. Костандово.
– Консултации на ИМ-Велинград по проект за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в музея във Велинград. Проектът е спечелен от музея и реализиран.
– Участие на специалисти от музея в първи етап на читателската конференция, посветена на В.Левски, съвместно с учителите по история и ученици от ОУ „Св.Климент Охридски”.
– Провеждане на Програма с гимназиите от Пазарджик, посветена на 100 години от Балканските войни.
– Реализирана музейна концепция за възстановка на акта по обявяване на Независимостта от актьори от ДКТ „К.Величков”.
– Тематични и обзорни беседи в зали „Археология“, „Възраждане” и „Нова история”, СМЮ пред ученици от началните и средните училища.
– Устни и писмени справки на ученици, граждани и институции.
б/ Етнографска експозиция:
– Изнасяне на специализирани беседи, съдействие при подготовка на тържества, уроци, викторини, оказване на методическа помощ при подготовка на дипломни работи и реферати.
– Извършени теренни проучвания и фотодокументиране на кукерски празници в Главиница, Лесичово, Калугерово, Попинци, Виноградец, Церово, Овчеполци, Варвара, Бъта.
– Изготвяне на филм за маскарадните игри в с.Лесичово.
– Изготвяне на филм за плетене на хасъри в с.Тополи дол.
– Занимания с ученици за изработване на обредни хлябове и сурвачки.
– Организирани традиционните за музея работилници за мартеници и писане на яйца с восък.
– Проведени обучения на стан.
– Методическа помощ за изграждане на етнографска сбирка към ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”- с.Мало Конаре.
– Създадена нова изложба от маскарадни костюми, маски, атрибути и архивен фотоматериал със заглавие „Маскарадни игри в Пазарджишко”.
в/ къща -музей „К.Величков“:
– Проведено финално тържество и награждаване на победителите от Програмата със състезателен характер, посветена на 100-годишнината от Балканските войни.
– Изнесени 11 лекции в градските клубове по повод национални празници и кръгли годишнини.
– Проведени обиколки с ученици от началните училища в кв.Вароша и запознаване с исторически места и забележителности.
– Проведени 3 прожекции на документалния филм за Величков „Борих се за правда народна“.
– Проведени поетични вечери.
– Проведени тържества, посветени на Паисий с ученици от началните училища в града.
– Проведени тематични уроци за Яворов.
– Проведени образователни обиколки на кв. „Вароша” с ученици от училищата в града с цел запознаване с исторически паметници и личности.
– Проведени тържества по случай Деня на народните будители с ученици от Пазарджик.
– Проведено тържество на сдружение „К.Величков” за изпращане на български младежи на лагер в Подмосковието.
– Методическа помощ на ученици от ЕГ „Б.Брехг, гимназия „Аксаков”, ОУ „Св.Климент Охридски” и студенти от ПУ „Паисий Хилендарски” и Варненски свободен университет на теми, свързани с К.Величков, историята на Пазарджик, културен туризъм, защита на културното наследство, както и по проекти „Род и памет” и „Народни будители от Пазарджик”
– Представяне на книги, честване на рождени дни, часове по родолюбие.

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В ИСТОРИЯТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАЗАРДЖИК:

1.Отпечатан първият рекламен албум на музея „Регионален исторически музей Пазарджик – избрано от фондовете”.
2.Ремонтирани, оборудвани и обзаведени два кабинета за хора с увреждания, работещи в музея.
3.Създадена концепция и реализиран собствен проект за работа с деца през летните месеци с наименование „Лято с музея”.
4.Осигурени доброволци от Европа, Азия и Сев.Америка за археологическите проучвания на обектите „Селищна могила Юнаците” и „Емпорион Пистирос” съгласно сключен петгодишен договор с фондация „Балканско наследство”.
5.Продажба на произведени от музея сувенири – картички, магнити, календари.
6.Регионален исторически музей-Пазарджик, представляван от своя директор, свика и ръководи първото редовно Общо събрание на Национално сдружение „Български музеи”.
7.Двукратно увеличение заплатите на служителите в рамките на годината.

ДАРИТЕЛИ НА МУЗЕЯ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

Александър Бръдешков – Пазарджик
Арх. Христо Герасимов – Пазарджик
Георги Гайдаров – Пазарджик
Герган Гергов – Видин
Васил Първанов – с. Паталеница
Лазар Лазаров – с.Црънча
Александър Алексиев – Пазарджик
Огнян Боев – Пазарджик
„Агротон” ЕООД – с.Звъничево
Фондация „Балканско наследство” – Стара Загора
Благой Мерджов – Пазарджик
ЕТ „Димитър Стоянов Гърков” – Батак
ЕТ Акчи-Акчай Мурадов” – с.Нова махала
Трайка Червенкова – Пазарджик
Георги Шаламанов – с.Лесичово
Йордан Генов – с.Церово
Недялка Мерджова – с.Виноградец
Командерия „Св.Св.Константин и Елена” – Пазарджик

С благодарност и уважение към всички дарители!
С благодарност и уважение към всички колеги от музея, към Община Пазарджик, към всички медии, институции, организации, клубове и частни лица, които допринесоха Регионален исторически музей-Пазарджик да планира, организира и реализира посочените прояви през годината.

01.01.2014 г.                                                                                         Борис Хаджийски
                                                                                 Директор на Регионален исторически музей-Пазарджик

1989total visits,1visits today

Вашият коментар