Дейност 14 – Дейности, свързани с изработване на видеоматериал, представящ резултатите от дейностите по проекта, в т.ч. финансирани събития по проекта

Обратно към съдържанието на Проект № BGCULTURE-1.001-0008

Организация отговорна за изпълнението на дейността

Регионален исторически музей – Пазарджик

Описание на Дейност 14 – Дейности, свързани с изработване на видеоматериал, представящ резултатите от дейностите по проекта, в т.ч. финансирани събития по проекта

Ще бъде изработен видеоклип, представящ резултатите от дейностите по проекта, в т.ч. финансирани събития по проекта. Видеоклипът ще бъде с продължителност до пет минути и с висока резолюция (1920х1080 пиксела) с оглед употребата му и за последващи дейности по отчитане резултатите на програмно и национално ниво. Видеоклипът ще има субтитри на английски език.

Месец за стартиране на дейността: 1

Продължителност на дейността (месеци): 21

Стойност:  2 800 лв.

Забележка: Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на Регионален исторически музей – Пазарджик и Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

51total visits,1visits today