Регионален исторически музей – Пазарджик спечели два нови проекта

В края на 2023 г. Регионален исторически музей – Пазарджик кандидатства с две проектни предложения в Сесия за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и художествените галерии, обявена от Министерството на културата, и спечели финансиране и по двете теми, както следва:
По тема 1: Дейности по опазване на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии РИМ – Пазарджик спечели финансиране в размер на 27 887,17 лв. за изпълнение на проект „Консервация и реставрация на движими културни ценности от фонда на Регионален исторически музей – Пазарджик“. Целта на проекта и да се реставрират и консервират 306 движими културни ценности от основния фонд на РИМ – Пазарджик, като по-голямата част от тях ще се експонират в реновираната зала „Археология“ на музея.
По тема 2: Дейности по представяне на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии РИМ – Пазарджик спечели финансиране в размер на 22 614,83 лв. за изпълнение на проект „Представяне на движимите културни ценности от фонда на РИМ – Пазарджик чрез създаване на дигитални триизмерни двойници на артефактите – за 3D принтиране на макети за нуждите на хората с увреждания, изработка на рекламни сувенири и витрини“. Целта на проекта е да се създадат дигитални триизмерни двойници на движими културни ценности от фонда на Регионален исторически музей – Пазарджик за 3D принтиране на макети за нуждите на хората с увреждания. Освен за хората с увреждания, създадените на 3D принтер двойници на артефакти ще се използват и при работа с деца в детския образователен център, който ще бъде изграден в музея. По проекта ще бъдат изработени рекламни сувенири по индивидуален дизайн, свързан с експозицията на музея, както и витрини за тяхното представяне.
Общият финансов ресурс, който Регионален исторически музей – Пазарджик получи от Министерство на културата за реализирането на тези проекти, е в размер на 50 502 лева.

414total visits,1visits today