146 години от освобождението на Пазарджик

На 14 януари 2024 г. се навършват 146 г. от освобождението на Пазарджик в хода на Руско-турската война. След победата на Шипка и превземането на Плевен руската армия преминава Балкана. Отрядът на ген. Гурко освобождава София и преследва отстъпващия противник в направление Пазарджик-Пловдив-Одрин. На 2 (14) януари 1878 г. колоната на ген. Брок преминава р. Марица. Без да срещнат съпротива, руските войски освобождават Пазарджик.
„…Вечерта беше дадена диспозицията на батальона да атакува Татар Пазарджик…Затова напускайки Бошуля в 7 часа сутринта, движейки се в походна колона с Финския батальон по шосето, а после по указание на командира на бригадата, се отклонихме южно от шосето и се развърнахме в боен ред… Батальонът, преминавайки през Пазраджик, беше посрещнат от множество жители, които изразяваха своя възторг, изнесоха на войниците хляб, вино и тютюн. Градът беше частично изгорен от отстъпващия неприятел.“
Извадка от „Записка за действията на Четвърти стрелкови батальон“ в Татар Пазарджик и възторженото им посрещане от местните жители
След освобождението в Пазарджик е избрана Градска управа с градоначалник Иван Чунчев.
„Братя!
Денят е тържествен, денят е славен, денят е действително твърде величествен за нас. Да! Братя, не може обикновен человечески язик да изкаже нашата днес радост, нашето днес сърдечно възхищение, душевно тържество. Нашите чувства, нашите души и сърца се вълнуват с душевна признателност към нашите братя, нашите освободители, нашите благодетели. От 500 години, братя, нашите бащи, деди и прадеди са теглили турското мохамеданско иго с надежда за тоя спасителен ден.“
Слово на Иван Георгиев Чунчев, произнесено по повод на изборите за градска управа, проведени в Пазарджик на 15 януари 1878 г.

 

 

 

 

 

 

През първата половина на ХХ в. местната власт в Пазарджик отбелязва освобождението на града с ежегоден градски бал в големия салон на читалище „Виделина“.
Снимките в публикацията са от експозиция „Нова история“ на Регионален исторически музей – Пазарджик.

1115total visits,1visits today