КИТИ BG16FFPR003-2.001-0065

Общественото обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0065, „КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА КЪЩА „НИКОЛА ХРИСТОВИЧ“ И „ГЕНОВА КЪЩА“ – НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ГРАД ПАЗАРДЖИК“

https://www.eufunds.bg/bg/node/14985

1793total visits,2visits today