КИТИ BG16FFPR003-2.001-0025

Общественото обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0025, „Изграждане на туристически информационен център в Регионален исторически музей – Пазарджик и създаване на красиво, устойчиво и приобщаващо пространство, чрез естетическа композиция от иновативни зелени решения, енергийна ефективност и намаляване на парниковите газове“
https://www.eufunds.bg/bg/node/14984

 

181total visits,1visits today