Фестивал на изкуствата „Арт идея – арт алея“ 2013

ФЕСТИВАЛЪТ НА ИЗКУСТВАТА „АРТ ИДЕЯ – АРТ АЛЕЯ” 17-26 май 2013 г. гр. Пазарджик се реализира по Проект: „Регионален Фестивал на Изкуствата – Пазарджик”, финансиран по Оперативна програма „Регионално Развитие 2007 г.–2013 г.“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България, по договор №BG161PO001/1.1-10/2010/040 между Община Пазарджик и Управляващия Орган на ОПРР.

399total visits,1visits today

Вашият коментар