Събитие „Докосни се до миналото“

На 7 декември 2022 г. от 10.00 ч. в сградата на Регионален исторически музей-Пазарджик, пл. „Константин Величков“ № 15, ще се проведе събитието „Докосни се до миналото“ по повод 3 декември – Международен ден на хората с увреждания.
Събитието е посветено специално на хората със зрителни увреждания. За тази цел в конферентната зала на музея ще бъдат изложени подбрани експонати от отделите на РИМ –Пазарджик, които посетителите със зрителни увреждания ще имат възможност да докосват, а уредниците ще разказват тяхната история. По този начин те ще могат, макар и за малко, да се докоснат до богатото културно наследство на Пазарджик и региона.
Музеят е място, където не само се съхраняват и излагат различни предмети с историческа ценност, но и институция с широка социална и образователна роля.
В централната сграда на Регионалния исторически музей – Пазарджик от 2010 г. e изградена достъпна среда за хора с двигателни увреждания. В две от залите в централната сграда, в етнографската експозиция и в къщата музей „Константин Величков“ представяме аудио беседи на български и английски език за хора със зрителни и слухови увреждания.
Изграждането на новата експозиция в зала „Археология“, която ще бъде реализирана през 2024 г., е съобразено със специфичните нужди на хората с увреждания, като им бъде предоставен равен достъп до експонатите чрез различни способи на представяне. Предвижда се създаване на специални аудио и с брайлов текст беседи (за хората с увредено зрение), както и макети (създадени на 3D принтер), тактилни знаци и карти на артефакти, които да им позволят да „разгледат“ експозицията. Всички видео материали ще бъдат със субтитри (за хората с увреден слух), както на български, така и английски език.
Новата експозиция ще предостави на хората с увреждания равни възможности да се докоснат до миналото, без да се чувстват дискриминирани, и заедно с това да вземат пълноценно и ефективно участие и включване в обществото.

682total visits,1visits today