Проект туристическа атракция

Cepina_panorama_sПроект по приоритетна ос 3 на ОПРР: „Устойчиво развитие на туризма, Операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” – схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”.
Наименование на проектното предложение: Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в община Ракитово чрез адаптация на “Палеонтологично находище – с. Дорково” като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост „Цепина”Paleontologichno nahodishte

Обща стойност на проекта: 2 191 232 лв.
Бенефициент – Община Ракитово.
Регионален исторически музей гр. Пазарджик е партньор по проекта и ще оказва методическо съдействие на екипа от общината, който подготвя предложението, изпълнява и реализира проекта, а така също за популяризирането на новия туристически продукт, както и съдействие при разпространяването на рекламно – информационни материали за туристическите атракции – Палеонтологичното находище и крепостта „Цепина”, ще осигурява връзка между интернет страницата на община Ракитово, касаеща туристическите атракции и собствените интернет страници.

Проектът е спечелен и предстои реализацията му.

2007total visits,1visits today

Вашият коментар