Първото за 2018 г. печатно издание на РИМ – Пазарджик

Излезе първото за 2018 г. печатно издание на Регионален исторически музей – Пазарджик – „Етноложки изследвания за Пазарджик и Пазарджишкия край“, с автор Лиляна Шулева. Изданието предлага на читателското внимание значителен брой научни статии с разнообразна тематика от областта на народната култура на Пазарджишкия край и традициите на града от края на ХІХ до средата на ХХ век.

Разположен на пресечната точка на две реки и две значими пътни артерии, наложил се през вековете като икономически и административен център, Пазарджик притежава интересна и все още недостатъчно изследвана градска култура. Книгата представя на читателите реконструкция на празниците и забавленията в града, а чрез разглеждането на интересни музейни експонати от фонда на Регионален исторически музей – Пазарджик са описани интересни народни рецепти и похвати за лекуване на голям брой болести, уредбата на пазарджишката градска къща, черти от еснафския живот, търговията с манифактура и прежди в града, която има важно място в бита на пазарджишкото население. Вниманието на читателите ще бъде привлечено и от сведенията за промишлеността и селското стопанство в Пазарджик и Татар Пазарджишки окръг в края на ХІХ век според представените пазарджишки експонати в Първото земеделско-промишлено изложение в Пловдив през 1892 г.

Пазарджишкият край се отличава с разнообразни природо-географски дадености и с пъстрота на населението си – българи, турци, цигани, българи с мюсюлманско вероизповедание, малка група армъни, които определят богатото му етнографско и фолклорно наследство. Изданието запознава читателя с интересните и съхранени до късно традиционни народни празници, обичаи и вярвания на това население, разгледана е обредността на най-важните събития от човешкия жизнен цикъл – сватбата, раждането и смъртта, и свързаната с тях обредна храна. В обширно изследване са проследени най-разпространените магични практики за лекуване на голям брой болести, някои от които се практикуват и в наши дни. Книгата предлага на читателската публика и сведения за миналото на селата Дорково и Костандово, изследване за уникалното съкровище от село Лесичово и три теми от народната култура на бежанците „мърваци”, станала част от културно-историческото наследство на Пазарджик и Пазарджишкия край.

Със своето богато историческо минало и култура, Пазарджик и селищата в Пазарджишкия край заслужават да разполагат с такова издание, от което да получат интересна информация за традициите на своя роден край. Надяваме се, че книгата ще бъде полезна на настоящи и бъдещи изследователи на регионалната и национална етнография, фолклор и история, на младите и по-възрастни читатели, и на всички родолюбци.

   

1014total visits,1visits today