Отчет за 2011

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАЗАРДЖИК
през 2011 година

1 0 0 години Исторически музей в град Пазарджик

1.В областта на материално-техническата база и техническото обезпечаване:
– изградена тоалетна за хора с увреждания в музея.
– направен основен ремонт на тоалетните в централната сграда.
– извършен ремонт на помещение в музея, предназначено за Научен архив.
– циклене и лакиране на паркета в кино залата.
– консервация дървените части в стаите на на къща–музей „К.Величков”.
– закупена или дарена нова техника /озвучителна уредба, лаптоп, металотърсач, микроскоп, грънчарско колело, телефонни апарати, модеми, мултифункционално устройство/.
– закупена градинска мебел за двора на къща музей „К.Величков”.
– закупен софтуер за целите на музейната библиотека.

2. В областта на събирателската и фондовата дейност:
– завършена инвентаризацията на основния фонд на РИМ Пазарджик.
– работа по заснемане на фондовете.
– работа по прехвърляне на инвентарните книги върху електронен носител.
– извършена научно-техническа обработка на предмети, снимки, документи.
– идентификация на предмети на физически лица.
– идентификация на дарени на музея предмети и на предложени за откупуване.
– инвентиране на предмети, снимки, документи .
– постъпили дарения на снимки, документи и предмети от граждани, организации и фирми в отделите „Етнография“, „България XV-XІX век“, „Нова история“ и „Най-нова история“.
– обработка и дешифриране на събран теренен материал от етнографски експедиции.

3. В областта на експозиционната дейност:
– изложби:
* в централната сграда:
а/ „Проф.Иван Батаклиев – живот и дело“-съвместна изложба на РИМ Пазарджик и ОУ „Проф.Иван Батаклиев”-Пазарджик /м.февруари-април/.
б/ „Светини от Април 1876“-от фондовете на ИМ Панагюрище, ИМ Брацигово, ИМ Батак /м.февруари-април/.
в/ „Патриарх Кирил – живот и дело“- РИМ- Пазарджик, Пловдивска митрополия и РИМ-Пловдив / м.март-април/.
г/ „Съхранено през вековете“- най-ценните предмети от фонда на РИМ Пазарджик /м.април-декември/;
д/ „Глаголица и прабългарски руни”- гостува Павлин Петров и А.Р.Е.З.-7 /декември/.
* в Етнографската експозиция:
а/ „Мартеницата”- изложба на Наталия Точева /февруари-март /.
б/ „Мартенска работилница” – благотворителна изложба на мартеници, изработени от деца / февруари-март/
в/ „Селото-девица:Градът-блудница” – гостува РИМ Русе / м.март-април /
г/ „Великденски яйца”- изложба на Д.Цопанова и Фани Данева /април /.
д/ „Девет товара коприна и още девет -везани” – гостува РИМ Хасково /м.ноември-декември/.
* в къща музей „К.Величков”:
а/ „Цяло небе светлина…”-гостува Национален литературен музей /м.март-април/.
б/ „Герои и символи от Април 1876” – изложба на детски рисунки /април/
в/ „Случаят Тютюн-1951-2011”-гостува Национален литературен музей /м.април-май/.
г/ „Хипократ и Пегас – писатели-медици от Възраждането до днес”-гостува Национален литературен музей /м.октомври-ноември/.
* Гостуване на музея извън Пазарджик:
а/ „Праисторическа Тракия” ,съвместна изложба с други музеи, експонирана в Кюстендил и Димитровград.
б/ Фотодокументална изложба за К.Величков, представена от РИМ-Пазарджик в Брацигово, с.Дебращица, с.Равногор.
в/ „Мерки и теглилки през вековете”-съвместна изложба с други музеи, експонирана във В.Търново, Русе, Пловдив.
– Други прояви на музея:
а/ Представяне на книгата „Музейното дело в Пазарджик”-автор Валентина Псалтова- 24 февруари
б/ Театрална постановка „Мамут”-съвместна проява на ДТ Ямбол, Младежки дом – Пазарджик и РИМ- Пазарджик – 11 март
в/ Величкови дни – 3-5 май
г/ Представяне на сборника „Стефан Захариев.Живот, дело, род” и Годишник том първи – 4 май
д/ Концерт по случай 100 години от основаването на музея -11 май.
е/ Нощ на музеите – 14 май.
ж/ Ритуал на Ордена на тамплиерите в музея – 19 май
з/ Панаир на народните занаятите- 1-4 юни.
и/ Сватбени ритуали в Етнографската експозиция.
й/ Църковно–славянски песнопения, изпълнени от хор на слепите „Ак.Петко Стайнов”-София в храма „Св.Димитър –с.Паталеница. Проявата е организирана от музея в чест на 100 години юбилей и проведена пред над 80 гости от цяла България-14 октомври.
к/ Изложба във Военния клуб, свързана с деня на сухопътните войски – 19 ноември.
л/ Рожден ден на музея – 13 декември.

4. В областта на научно-изследователската дейност:
– отпечатан сборника „Стефан Захариев. Живот , дело, род”.
– отпечатана книгата „Музейното дело в Пазарджик”-автор Валентина Псалтова.
– отпечатана монографията „Димитър Тончев. Общественик, политик, партиен лидер – автор д-р Румяна Кацарова.
– отпечатан библиографски указател „ 100 години Исторически музей Пазарджик”
– отпечатан „Годишник на РИМ-Пазарджик”, том втори;
– Организирана и проведена Национална научна конференция „Град и памет” с научен ръководител акад. Георги Марков, посветена на 100 години от основаването на Историческия музей в града, организирана и проведена в Пазарджик съвместно с Министерство на културата, Община Пазарджик и ИИИ при БАН – 13 и 14 октомври
– проведени теренни проучвания на специалистите от отдел „Етнография“ в Пазарджик /Ромски занаяти – въжарство, коларство и др./ и селата Лесичово/Дервишовден/, Главиница/Джумаловден/, Паталеница /Бабин ден/, Тополи дол/Гергьовден/.
-проведени археологически проучвания с участието на археолози от музея на обектите „Койчово кале“, с.Мокрище, Плиска, емпорион Пистирос.
– участие в Национални научни конференции и кръгли маси – Брацигово, Панагюрище, Стрелча, Асеновград, Пловдив, В.Търново, София, Перник, Пазарджик.
-участие във фотоконкурс „Кукерландия“-Ямбол.
-предадени за публикуване или публикувани през 2011 г. статии на колеги от музея в различни специализирани издания – сборник „Стефан Захариев.Живот , дело, род”, Годишник на РИМ-Пазарджик- том Втори, Енциклопедия „Пазарджик и Пазарджишка област“ на ИК „Труд“, Енциклопедия Пазарджик, сборник Ейрене-Прага, италианска археологическа страница „The Fasti on Line”, в предстоящи за печат сборници от Национални конференции в Габрово, Пловдив, Пазарджик.

5. В областта на рекламната дейност:
– Поддържане и актуализиране на фейсбук и двата сайта на музея.
– Постоянна /ежедневна/ реклама на музея на електронното табло в центъра на града /пред сградата на Община Пазарджик/.
– Информация за институцията може да се види и в други специализирани сайтове и рекламни печатни издания- Информатор, Каталог БГ, карта на Пазарджик, Туризъм и бизнес/12 сайта/ списания „Черга”, „Туризъм и отдих”, „Тамплиер”и др.
-Участие на кметски пресконференции и представяне инициативите на музея през годината.
– Дадени интервюта на местни и централни медии, участие в телевизионни предавания- Телекабел, СКАТ, ТВ Тянков и др.
– Представена работата и постиженията на музея при провеждане на срещи с представители на Министерство на културата, Министерство на отбраната, Областна и Общинска администрации-Пазарджик, при посещение на различни форуми в цялата страна, при гостуване в училища, музеи, галерии, асоциации, клубове и други институции.
– Изработени рекламни торбички, папки, визитки.

6. В областта на финансирането:
Музеят привлече допълнителни финансови средства от спечелени проекти,получени дарения, дофинансиране от Община Пазарджик, продажби на сувенири, рекламни материали, книги.

7. В областта на проектната дейност:

– ПРОЕКТ №13-ДА/26.05.2011 г. с наименование: „Доизграждане на достъпна среда за хора с увреждания в сградата на Регионален исторически музей-Пазарджик и Художествена галерия „Ст.Доспевски”.
Проектът е спечелен от музея и финансиран от Агенция за хората с увреждания.
Обща стойност на проекта – 8 600 лв.
Бенефициент – РИМ- Пазарджик.
Реализиран в рамките на годината: изградена тоалетна за хора с увреждания.

– ПРОЕКТ за реставрация,консервация и реконструкция на колесници от тракийската епоха, съхранявани във фондовете на музея, с който РИМ-Пазарджик участва пред Американския научен център.
Проектът е представен на 01.12.2011 г. за одобрение в София и Чикаго.
Обща стойност на проекта – 35 979 $.
Бенефициент – РИМ Пазарджик.

– ПРОЕКТ по приоритетна ос 1 на ОПРР „Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.1. „Социална инфраструктура”; схема 1.1.3. „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития.
Наименование на проекта: Регионален фестивал на изкуствата – Пазарджик
Проектът е спечелен и предстои реализацията му.
Стойност на проекта: 416 337 лв.
Бенефициент: Община Пазарджик.
Партньори: Регионален исторически музей-Пазарджик, ХГ„Ст.Доспевски“, Регионална библиотека „Н.Фурнаджиев“, Младежки дом, АНПТ „ Пазарджик“.

– ПРОЕКТ пред Министерство на културата за оборудване на лаборатория за реставрация и консервация.
Проектът е спечелен и реализиран – закупени микроскоп и грънчарско колело
Стойност на проекта: 1 160 лв.

8.В областта на научно-популяризаторската и културно-информационната дейност:
а/ Централна сграда на музея:
– работа по изготвяне на концепция и изработване на табла за постоянна фотоизложба в ОУ „Христо Бонев”-с.Калугерово.
– участие в провеждането на викторина в чест на 6 май-Ден на Българската армия, организирана от Областния съвет на съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва с отбори от средните училища в града.
– тематични и обзорни беседи в зала „Археология“ пред ученици от средните училища.
– по проект „ 40 години математическа гимназия „К.Величков“-Пазарджик“- съвместна работа с ученици и учители от гимназията.
– по проект „120 години от рождението на проф.Иван Батаклиев“-съвместна работа с ученици и учители от училището по експониране на изложба,посветена на годишнината.
– презентации пред Ротари клуб- Пазарджик и Ордена на тамплиерите.
– вечер на поезията (съвм. с дружеството на пазарджишките писатели по повод 1 октомври – Световен ден на поезията)
– Изнесени беседи пред ръководството и администрацията на Ощинските съвети на Пазарджик и Стара Загора.
– устни и писмени справки на ученици, граждани и институции.
б/ Етнографска експозиция:
– занимание с ученици, включващо мултимедийна презентация под надслов „Мартеницата”.
– работа с ученици от ПГ по икономика, ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ и ОУ „К. Величков” – Паталеница за реализиране на мартенски и великденски изяви в етнографската експозиция:
– методическа помощ и участие в организиране на Бъдни вечер и Коледа в ПГИМ – Пазарджик и Гимназия „Ив.С.Аксаков” /по проект „Think, Talk, Touch”
– занимания с ученици от училищата: „Проф.Ив. Батаклиев”; „Св. Кл. Охридски”и „Хр. Ботев”, с демонстрации и изработване на мартеници.
– методическа помощ за възстановка на обичая „Лазаруване и традиционни детски игри в ПГИМ – Пазарджик.
– методическа помощ по проект „Стая на етносите” на ОУ „Димитър Гачев”
– методическа помощ за изграждане на етнографска сбирка към читалището на с.Главиница.
– организирана и проведена двуседмична работилница за писане на великденски яйца с восъчна техника с ученици от 12 училища в града. В работилницата участваха и възрастни от Център за хора с психични увреждания „Човеколюбие”, Дом за стари хора „Гаврил Кръстевич” , ПУ „П. Хилендарски”, Женско дружество „Мариола Доспевска”.
– връчване на дипломите на ученици от ПГ по облекло – Пазарджик
в/ къща музей “ К.Величков“:
-организиран и проведен пленер за детска рисунка „Герои и символи от Април 1876 година”, журиране на конкурсните творби и експониране на изложба от пленера в къщата-музей.
-изнесени 10 лекции в градските клубове по повод национални празници и кръгли годишнини.
-проведен празник на буквите с ученици от първи клас.
-проведени 6 прожекции на документалния филм за Величков „Борих се за правда народна“.
-организиране на детски празници и 5 ученически тържества за връчване на удостоверения.
-представяне на книги, честване на рождени дни, часове по родолюбие.

КАКВО СЕ СЛУЧИ ЗА ПЪРВИ ПЪТ В 100 ГОДИШНАТА ИСТОРИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАЗАРДЖИК

1.Отбелязан 100 годишния юбилей на музея.
2.Съвместна изложба с Пловдивска митрополия, открита в залата на музея от пловдивския митрополит Николай.
3.Музеят е основен инициатор по създаване на концепция и написване на проект за провеждане на Културен фестивал в града. Проектът е спечелен от Община Пазарджик и предстои реализацията му.
4.Директорът на музея е ръководител на проект, спечелен от Община Пазарджик пред МРРБ .
5.Колеги от музея издадоха собствени книги – Валентина Псалтова и д-р Румяна Кацарова.
6.Закупен софтуер „Автоматизирана библиотека” за музейната библиотека.
7.Проведен събор на Ордена на тамплиерите в сградата на музея.
8.Получено дарение от Министерство на отбраната.
9.Съставяне и изпращане на писмо-апел до ръководителите на Българската държава, подкрепено от 102 музея и галерии от цялата страна- вносители са директорите на РИМ-Пазарджик и РИМ-Пловдив.

ДАРИТЕЛИ НА МУЗЕЯ ПРЕЗ ЮБИЛЕЙНАТА 2011 ГОДИНА

Община Пазарджик
Общински съвет- Пазарджик
Министерство на културата
Министерство на отбраната
Храм „Св.Богородица”- Пазарджик
ОУ „Проф.Иван Батаклиев” -Пазарджик
РБ „Н.Фурнаджиев” -Пазарджик
Младежки дом – Пазарджик
Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД
„Еко Хидро” ЕООД – Пазарджик
Огнян Боев – Пазарджик
Петър Желязков – Батак
Борис Резов – Пазарджик
Елеонора Хаджиниколова – Пазарджик
Петър Змийчаров – Пазарджик
полк. от резерва Илия Шотев – Пазарджик
майор от резерва Николай Серкеджиев – Пазарджик
проф. Вера Бонева – УниБИТ София
Анна Германова – Пазарджик
Стефан Каролеев – Пазарджик
Фани Попова – Пазарджик
Тодор Батаклиев – София
Марин Маринов – Пазарджик
Стоянка Вукева – Пазарджик
Георги Пашов – Пазарджик
Александър Спасов – Пазарджик
Иван Симеонов – Пазарджик
Димитър Попов – Пазарджик
Димитрийка Бангеева – Пазарджик
Йорданка Соколова – Пазарджик
Александър Арнаудов – Пазарджик
Иван Караджов – Пазарджик
Дочо Тодоров – Троян
Пламен Главчев – Пазарджик
Гинка Табакова – Пазарджик
Пламен Хаджийски – Пазарджик
Стоянка и Ефросиния Христович – Пазарджик
Георги Зайков – Пазарджик
Емил Хаджийски – Пазарджик
Бистра Риндова – Пазарджик
Стефан Костов и Светла Караджова –София
Весела Томалевска и Кирил Киряков – София
полк. от резерва Рангел Кофов – Пазарджик
Герган Гергов – Видин

С благодарност и уважение към всички дарители!
С благодарност и уважение към всички колеги от музея, които допринесоха Регионален исторически музей-Пазарджик да планира, организира и реализира посочените прояви в юбилейната година:
Николета Тренина, д-р Румяна Кацарова, Даниела Катинчарова, Валентина Танева, Любка Тодорова, Пенка Николова, Светлана Петрова, Георги Геров, Валентина Псалтова, Бойко Сираков, Лиляна Шулева, Вася Гергинова, Мария Йорданова, Марияна Диманова, Петко Кайкиев, Петьо Дачев, Иванка Кибритова,Елисавета Иванова,Виолета Тодорова, Марияна Лютакова, Иван Гърков, Серьожа Костадинов, Гена Митева, Цветана Карабаджакова, Иван Йотов, Николай Коцев, Венцислав Ангелов, Благовеста Тодорова.
С благодарност и уважение към всички хора, които не работят в музея, но допринесоха за част от проявите на институцията!
С благодарност и уважение към всички медии, които отразиха проявите на Регионален исторически музей-Пазарджик през юбилейната година.
С благодарност и уважение към всички институции, организации, клубове, които имаха положително отношение към културата!
С благодарност и уважение към всички колеги от национални,регионални и общински музеи, с които работихме успешно през 2011 година!
С благодарност и уважение към Община Пазарджик и кмета Тодор Попов за оказаното съдействие в организационен и финансов план!

 

31.12.2011 г.                                                                             Борис Хаджийски
                                                                             Директор на Регионален исторически Музей – Пазарджик

1541total visits,2visits today

Вашият коментар