Отчет за 2010

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАЗАРДЖИК
през 2010 година

1. В областта на материално-техническата база и техническото обезпечаване:
– благоустрояване дворовете на къща музей „К. Величков” и етнографската експозиция.
– консервация дървените части на двете къщи.
– закупена нова техника /монитори, компютри, конвектори, столове,диктофони/.
– оборудвана зала за заседания, отдих и посрещане на гости.
– закупени и монтирани 8 прожектора в лапидариума, създаващи уютна вечерна обстановка за провеждане на различен род събития в тъмната част на денонощието.
– закупени 10 хоризонтални витрини.
– изградени в централната сграда на музея вертикална повдигаща платформа /асансьор/ и нова витринна врата с алуминиева дограма за хора с увреждания според изискванията за достъпна среда.

2. В областта на събирателската и фондовата дейност:
– извършена пълна инвентаризация на музейните фондове на отделите „Археология“, „История на България XV-XІX век“, къща  музей „К. Величков“, нумизматичен фонд.
– поставено началото на заснемане на фондовете.
– поставено начало на прехвърляне на инвентарните книги върху електронен носител.
– извършена научно-техническа обработка на предмети,снимки,документи.
– инвентиране на предмети,снимки,документи .
– постъпили дарения на снимки, документи и предмети от граждани, организации, фирми в отделите „Етнография“, „История на България XV-XІX век“, „Нова история“ и „Най-нова история“.
– инвентаризация на археологическия фонд на Археологически музей – гр. Септември.
– обработка и дешифриране на събран теренен материал от етнографски експедиции.

3. В областта на експозиционната дейност:

– изложби:

* в централната сграда:
а/ „Музиката в Пазарджик от 30-те години на ХХв“. – от фонда на музея /м. февруари 2010/;
б/ „Фестивалът през годините“ – фотодокументи /м. февруари 2010/.
Двете изложби съпътстваха ХХХV Международен фестивал „Зимни музикални вечери проф. Иван Спасов”;
в/ „Наградната система на България“ – гостува РИМ-Смолян /м. февруари-март 2010/;
г/ „Мерки и теглилки през вековете“ – гостуват РИМ-Търговище, РИМ-Варна, РИМ Шумен, ИМ Полски Тръмбеш /м.март 2010/;
д/ „Таборът отива към небето“ – гостува РИМ-Варна /м.април 2010/;
е/ „Мостове“ – изложба на студенти от ПУ „Паисий Хилендарски” /м. май 2010/;
ж/ „Минаха години – щрихи от празничния портрет на стария Пазарджик“ – изложба от фонда на музея /м. май-август 2010/;
з/ „Стефан Захариев – съвременници и наследници“ – изложба на РИМ-Пазарджик, съорганизатор ХГ „Ст. Доспевски“ и с участието на НМБИИ, ГХГ- Пловдив, Териториален архив-Пазарджик, лични архиви на рода Захариев /м.октомври 2010 – януари 2011/;
и/ „Културата на Палестина” – гостува посолството на Палестина;
й/ „Еврейска утвар”- колекция от фонда на РИМ-Пазарджик;
к/„За буквите”- съвместна изложба на РИМ-Пазарджик и ХГ ”Ст.Доспевски“, съпроводена с калиграфска демонстрация.

* в Етнографската експозиция:
а/ „Пътят на писаните яйца” – гостува ИМ Велинград /м. март-април /;
б/ „Златоградска чаршия” – гостува АЕК Златоград /м. октомври/, съпроводена с демонстрации на народни занаяти;
в/ „Бъдни вечер, Коледа и Нова година в Пазарджик” – от фонда на музея /м. декември 2010-м. януари 2011/;
г/ „Мартеници” – изложба на ученици от НУ „Отец Паисий” и ОУ „Проф. Ив.Батаклиев”.
д/ „Занаятите-минало и настояще” – изложба на ученици от ОУ „Проф. Ив.Батаклиев”.

* в къща музей „К. Величков:”
а/ Фотодокументална изложба за К. Величков – от фонда на музея;
б/ „Български възрожденски буквари” – гостува Национален музей на образованието-Габрово /м. ноември-декември/.
* Гостуване на музея извън Пазарджик:
а/ „Родопска сватба”, представена от РИМ-Пазарджик във Велинград, Хасково, Правец;
б/ „Праисторическият град на птиците”, представена от РИМ-Пазарджик във Велинград и Стара Загора;
в/ Фотодокументална изложба за К.Величков, представена от РИМ-Пазарджик в Пловдив, Габрово, с. Величково;
г/ „Мерки и теглилки през вековете” – съвместна изложба с други музеи, експонирана във Велинград, Казанлък, Шумен;
д/ „Аксесоари на градската мода” – представена от РИМ-Пазарджик в читалището на с. Братаница.

 *Други прояви на музея:
а/ Величкови дни – /м. май/;
б/ Нощ на музеите – /15 май/;
в/ Ревю в курорта „Цигов чарк” с носии от фонда;
г/ Участие в жури и организиране на празника „Конски Великден”в с. Фотиново;
д/ Панаир на народните занаятите /м. октомври/;
е/ Сватбени ритуали в Етнографската експозиция;
ж/ „Един милион рисунки“ – съвместна проява с РБ „Н. Фурнаджиев“ и Младежки дом;
з/ Дни на дърворезбата- съвместна проява с ХГ „Ст. Доспевски“-/м. септември/.
Музеят вече работи в събота и неделя, както и без обедна почивка в делничните дни.По този начин се предоставя възможност на гражданите на Пазарджик и на гостите на града да използват базата на културната институция за рационално осмисляне на свободното си време.

4. В областта на научно-изследователската дейност:
– отпечатан „Годишник на РИМ-Пазарджик”, том първи;
– защитена докторска дисертация и присъдена образователна и научна степен „доктор“ на Румяна Кацарова – завеждащ отдел „Връзки с обществеността“ при РИМ-Пазарджик.
– Национална научна сесия „Стефан Захариев-живот, дело, род”, посветена на 200 години от рождението на Стефан Захариев и 140 години от издаването на „Географико-историко-статистическо описание на Тазар-Пазарджишката кааза“, организирана и проведена в Пазарджик съвместно с ИИИ при БАН с научен ръководител акад. Георги Марков.
– отпечатани картички с лика на Ст. Захариев, дипляна и вестник, отразяващи посочените по-горе годишнини.
– проведени теренни проучвания на специалистите от отдел „Етнография“ в селата Варвара /Дервишовден/, Огняново, Звъничево, Капитан Димитриево, Главиница /Ромски занаяти/, Тополи дол /Гергьовден /.
– проведени археологически проучвания с участието на археолози от музея на обектите „Койчово кале“, „Кози грамади“, „Върхари“, с. Черногорово.
– участие на специалисти от музея в Национални научни конференции – Несебър, Пловдив, Стара Загора, АЕК „Етър“ – Габрово, Хасково, Перник, Пазарджик.
– участие във фотоконкурс „Кукерландия“ – Ямбол.
– предадени за публикуване или публикувани през 2010 г. статии на служители от музея в различни специализирани издания – Годишник на РИМ-Пазарджик, Археологически открития и разкопки през 2009г., Сборник в чест на проф. Велизар Велков, Сборник с доклади от международна научна конференция: „ВТУ Св. Св.Кирил и Методий и българската археология“, Сборник в чест на Валя Павлова-Археологически музей-Варна, Юбилеен сборник в чест на Силвия Маринеску-Бълку, предстоящи за печат сборници от Национални конференции в Габрово, Пловдив, Ст. Загора, Пазарджик.
– предадени статии и снимков материал за разделите „История“ и „Традиции“ в предстоящата за отпечатване енциклопедия „Пазарджик и Пазарджишка област“ на ИК „Труд“.

5. В областта на рекламната дейност:
Създадена нова уеб страница и музеят вече разполага с два сайта и регистрация във фейсбук.
Постоянна /ежедневна/ реклама на музея на електронното табло в центъра на града /пред сградата на Община Пазарджик/.
Информация за институцията може да се види и в други специализирани сайтове и рекламни печатни издания-Информатор, карта на Пазарджик, Туризъм и бизнес /12 сайта/ и др.
Участие на кметски пресконференции и представяне инициативите на музея през годината.
Отпечатани картички с реклама на музея – експонати и сгради.
Отпечатани настолни календари за 2011 г.
Дадени интервюта на местни и централни медии, участие в телевизионни предавания.

6. В областта на финансирането:
Сключени договори за продажби на рекламни материали, сувенири и печатни произведения с фирми и частни лица срещу предоставени отстъпки за музея и с възможност за отсрочено плащане; закупен и регистриран е касов апарат, с Община Пазарджик е постигната принципна договореност всички приходи от стопанската дейност, която ЗЗРК позволява, да остават в музея.
Осъществени връзки с хотели и туроператори, които да включват РИМ-Пазарджик в програмите си – предоставили сме на вниманието им подробна оферта, съдържаща забележителности, предлагани от музея на неговите посетители.
Създадена работна група в музея, която мина курс на обучение по изработване на проектна документация.
Създадена цялостна стратегия за работа с бизнеса и вече са проведени опознавателни срещи и разговори.
Музеят привлече допълнителни финансови средства от спечелени проекти, получени дарения, дофинансиране от Община Пазарджик, продажби на сувенири, рекламни материали, книги, сключени договори за реставрация и консервация.

7. В областта на проектната дейност:
– Проект №18-ДА/12. 04. 2010 г. с наименование: „Осигуряване на достъп на хора с увреждания в сградата на Регионален исторически музей-Пазарджик и Художествена галерия „Ст. Доспевски”. Проектът е спечелен от музея и финансиран от Агенция за хората с увреждания.
Обща стойност на проекта – 49 711 лв.
Бенефициент – РИМ Пазарджик.
Изградени са вертикална повдигаща платформа /асансьор/ и нова витринна врата с алуминиева дограма според изискванията на наредба №4 за достъпна среда.
Реализиран в рамките на годината.

– Проект за реставрация, консервация и реконструкция на археологически предмети от тракийската епоха, съхранявани във фондовете на музея, с който РИМ-Пазарджик участва в конкурентната световна програма за съхранение на културното наследство.
Проектът е представен на 10. 12. 2010 г. за одобрение в посолството на САЩ.
Обща стойност на проекта – 97 560 $.
Бенефициент – РИМ Пазарджик.

– Проект по приоритетна ос 3 на ОПРР: „Устойчиво развитие на туризма, Операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” – схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”.
Наименование на проектното предложение: Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в община Ракитово чрез адаптация на “Палеонтологично находище – с. Дорково” като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост „Цепина”
Обща стойност на проекта: 2 191 232 лв.
Бенефициент- Община Ракитово.
Проектът е спечелен и предстои реализацията му.
Регионален исторически музей – Пазарджик е партньор по проекта и ще оказва методическо съдействие на екипа от общината, който подготвя предложението, изпълнява и реализира проекта, а така също за популяризирането на новия туристически продукт,както и съдействие при разпространяването на рекламно – информационни материали за туристическите атракции – Палеонтологичното находище и крепостта „Цепина”, ще осигурява връзка между интернет страницата на община Ракитово, касаеща туристическите атракции и собствените интернет страници.

– Проект по приоритетна ос 1 на ОПРР „Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.1. „Социална инфраструктура”; схема 1.1.3. „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития.
Наименование на проектното предложението: Културен фестивал.
Етап: в процес на изготвяне на проектното предложение, което ще се внесе за разглеждане в МРРБ до 28. 02. 2011 г.
Стойност на проекта: 400 000 лв.
Бенефициент: Община Пазарджик.
Партньори: Регионален исторически музей-Пазарджик, ХГ„Ст.Доспевски“, Регионална библиотека „Н. Фурнаджиев“, Младежки дом, АНПТ „Пазарджик“.

– Проект за изследване на тракийската култура в Пазарджишки регион, който ще се реализира в продължение на 5 години.
Изпълнители: РИМ – Пазарджик и НАИМ-БАН. Финансиране от частни фирми, бюджетите на двете институции, Община Пазарджик. През 2010 г. /начална за проекта година/ бяха изследвани изцяло две могили в землището на с. Черногорово. Намерените там находки се съхраняват във фонда на РИМ-Пазарджик.

8. В областта на научно-популяризаторската и културно-информационната дейност:
а/ Централна сграда на музея:
– работа по изготвяне на групов проект „Познаваме, изследваме и пазим историята на Съединението!“ на СОУ „Г. Бенковски“;
– изнесени лекции по проект „Клубове на бъдещето“ на ОУ „Проф. Ив. Батаклиев“;
– презентации на тема „Българското средновековие VІІ-XІV в. пред ученици от ОУ „Проф. Ив. Батаклиев“;
– тематични и обзорни беседи в зала „Археология“ пред ученици от СОУ „Г. Брегов“, ОУ „Св. Кл. Охридски“ и ОУ „Елин Пелин“;
– по проект „40 години математическа гимназия „К.Величков“-Пазарджик“- съвместна работа с ученици и учители от гимназията;
– представяне на книгата „Изтръгнати от корена“ на Константин Демирджиев;
– изготвяне на музеен кът в с.Ковачево;
– презентации във връзка с патронния празник на ОУ „Проф. Ив. Батаклиев“;
– изготвена и предоставена на ученици от ПГСА – Пазарджик подробна справка, дигитално заснемане и запис на CD относно историята на града: общинско самоуправление, граждански организации, училища и болници;
– по проект „120 години от рождението на проф. Иван Батаклиев“ – съвместна работа с ученици и учители от училището по подготовка и експониране на изложба, посветена на годишнината;
– проведени 3 кинолектории;
– представяне книгата на Марин Маринов „Куклен театър в Пазарджик“, посветена на 60 годишния юбилей на кукления театър и 70 годишния юбилей на автора;
– изнесени лекции по реставрация и консервация пред ученици от СОУ „Г. Брегов“ и ОУ „Проф. Ив. Батаклиев“;
– изнесени 2 презентации пред Ротари клуб „Бесапара“;
– устни и писмени справки на ученици, граждани и институции.
б/ Етнографска експозиция:
– занимание с ученици, включващо мултимедийна презентация под надслов „От Коледа до Джумаловден” и изработване на сурвачки.
– работа с ученици от ПГ по икономика, ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ и ОУ „К. Величков” – Паталеница за реализиране на коледни и новогодишни изяви в етнографската експозиция:
– Подготвена мултимедийна презентация на тема „Пластични изображения върху коледните хлябове”; изработване на обредни хлябове и сурвачки; възстановка на обичаите „Бъдни вечер” и „Коледуване”.
– 5 занимания с ученици от училищата: „Ив. Батаклиев”; „Кл. Охридски”и „ Хр. Ботев”, представяне на презентация за Първи март и изработване на мартеници от децата.
– първомартенската обредност извън експозицията в 4 урока пред ученици от училищата „Св. Св. Кирил и Методий” и „Ив. Батаклиев”.
– подготовка и реализация на първомартенско тържество в двора на етнографската експозиция. Представен бе обичая „Мартуване” от гостуващи деца от село Капитан Димитриево.
– организирана и проведена двуседмична работилница за писане на великденски яйца с восъчна техника с ученици от 12 училища в града. В работилницата участваха и възрастни от Център за хора с психични увреждания „Човеколюбие”, Дом за стари хора „Гаврил Кръстевич”, ПУ „П. Хилендарски”, Женско дружество „Мариола Доспевска”.
– 2 демонстрации на писане на яйца в ОУ „Хр. Ботев” и в читалище „Будител” – Тополи дол, по покана на читалището.
– подготовка и реализация на урок с възстановка на пролетни обичаи от ученици от МГ „К. Величков” в двора на етнографската експозиция. Журирането на конкурс за великденски яйца.
– презентации на празниците Гергьовден и Еньовден с 2 интегрирани урока по история и етнография с ученици от СОУ „Г. Брегов” в етнографската експозиция.
– изготвена на мултимедийна презентация „Нестинари в Малко Белово”, представена пред ученици от СОУ „Г. Брегов”.
– изготвена презентация „Кукери от Пазарджишко” и участие в 2 урока в училищата „Проф. Ив. Батаклиев” и „Св. Св. Кирил и Методий”.
– организиране и провеждане на тържество в чест на 60 години от създаването на училище „Иван Вазов“-Пазарджик.
– Връчване на свидетелствата за завършен 4-ти клас на ученици от ОУ „Л. Каравелов”
– връчване на дипломите на ученици от ПГ по облекло – Пазарджик
– представянето и популяризирането на възстановката на празника „Василица” с участници от ФМС „Напредък” в етнографската експозиция. Подготвена мултимедийна презентация „На ромски Василовден в Пазарджик”, документиране на тържеството.
– подготовка и участие в кулинарен фестивал, организиран от АЕК „Етъра”с групите: ФМС „Напредък” – Пазарджик с традиционна ромска кухня; село Фотиново с мюсюлманска кухня.
– организация по представянето на форклорен ансамбъл „Фотиново” във фолклорната програма, съпътстваща традиционния панаир на занаятите в АЕК „Етъра” – Габрово.
в/ къща музей „К.Величков“:
– организиран и проведен пленер за детска рисунка, журиране на конкурсните творби и експониране на изложба от пленера в къщата-музей.
– подготвена презентация за делото на К. Величков в чест на патронния празник на Математическата гимназия и представена в рамките на седмица на ученическото творчество.
– проведени 11 тематични урока за Й. Йовков, Вазов и Величков, Д. Бояджиев с ученици от Общината.
– изнесени 13 лекции в градските клубове за Чудомир, Й. Йовков, Д. Бояджиев, Ст. Захариев.
– проведен празник на буквите с ученици от първи клас.
– проведени 12 прожекции на документалния филм за Величков „Борих се за правда народна“.
– организиране на детски празници и 4 ученически тържества за връчване на удостоверения.
– представяне на книги, честване на рождени дни.

КАКВО СЕ СЛУЧИ В РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ПАЗАРДЖИК
ЗА ПЪРВИ ПЪТ В ИСТОРИЯТА МУ ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА 2010 ГОДИНА?

1. Спечелен и реализиран проект за достъпна среда на стойност 49 711 лв. – монтирани асансьор и нова външна врата с алуминиева дограма.
2. Издаден Годишник на Регионален исторически музей – Пазарджик.
3. Проведен Панаир на народните занаяти.
4. Проведени сватби в етнографската експозиция на музея.
5. Създадена група в музея за изготвяне на проектна документация.
6. Създаден и поддържан профил на музея във фейсбук.
7. Публикуван отчет за дейността на музея.
8. Присъдена образователна и научна степен „доктор“ на колега от музея.
9. Водене на летописна книга на музея.
10. Участие на музея в благотворителен базар на Международния женски клуб в Интер Експо център-София, заедно с представители на още 52 държави.
11. Участие в предаването „Час по България“ на телевизия СКАТ.
12. Изработка от ателието на музея на предмети с търговско предназначение.
13. Нов формат на „Нощ на музеите“ – участие на танцови и театрални състави, джаз състав, рок формация, състав за канцонети, артпърформънс, мултимедийна презентация.
14. Аранжирани и открити 30 изложби в музейните сгради и извън Пазарджик.
15. Привлечени допълнителни средства, равняващи се на 32% от бюджета на институцията за 2010 г.

С благодарност и уважение към всички служители на музея, които допринесоха Регионален исторически музей-Пазарджик да планира, организира и реализира посочените прояви:
Николета Тренина, д-р Румяна Кацарова, Даниела Катинчарова, Стоилка Игнатова, Любка Тодорова, Пенка Николова, Светлана Петрова, Георги Геров, Валентина Псалтова, Бойко Сираков, Лиляна Шулева, Вася Гергинова, Мария Йорданова, Марияна Диманова, Петко Кайкиев, Петьо Дачев, Иванка Кибритова, Елисавета Иванова, Виолета Тодорова, Марияна Лютакова, Иван Гърков, Серьожа Костадинов, Гена Митева, Цветана Карабаджакова, Стоянка Тодорова, Иван Йотов, Николай Коцев, Валентин Маджаров, Цветана Бакърджиева, Елена Вълчева, както и Димитър Митрев, който даваше ценни съвети в организационен план.
С благодарност и уважение към всички хора, които не работят в музея, но допринесоха за част от проявите на институцията.
С благодарност и уважение към всички медии, които отразиха проявите на Регионален исторически музей-Пазарджик.
С благодарност и уважение към всички институции, организации, клубове, които имаха положително отношение към културата.
С благодарност и уважение към всички колеги от национални, регионални и общински музеи, с които работихме успешно през годината.
С благодарност и уважение към Община Пазарджик и кмета Тодор Попов за оказаното съдействие в организационен и финансов план.

Честити Коледни и Новогодишни празници!

Борис Хаджийски
/Директор на Регионален исторически музей – Пазарджик/

1561total visits,2visits today

Вашият коментар