Изложба „Илинденско-Преображенското въстание в българската историческа книжнина“

През 2013 г. България отбелязва няколко значими годишнини от своята история – 135 години от Освобождението, 110 години от Илинденско-Преображенското въстание, 105 години от обявяване на Независимостта. Основната идея на Регионален исторически музей – Пазарджик за популяризирането на тези исторически събития от периода 1878 – 1908 г. е реализиране на поредица от дейности под надслов „За свободата на Отечеството”.
На 22 юли 2013 г., от 17.00 ч., в сградата на Регионален исторически музей – Пазарджик ще бъде открита изложба „Илинденско-Преображенското въстание в българската историческа книжнина“. Реализирана е от Регионален исторически музей и Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“, които участват с най-добрите си материали по темата, съхранявани във фонда и специализираната историческа библиотека на музея и библиотечните фондове на най-голямата библиотека в Пазарджик.
Илинденско-Преображенското въстание в Македония и Одринска Тракия от 1903 г. е продължение на националноосвободителните борби на българския народ от епохата на Възраждането, отбелязали своя връх с Априлското въстание от 1876 г. Същевременно то е част от десетилетните усилия на българския народ за постигане на национално обединение след Освобождението, започнали със Съединението през 1885 г. на Княжество България и Източна Румелия.
Неразривно свързано с българската национална история, Илинденско-Преображенското въстание същевременно е дълбоко проникнато от общоевропейски ценности – зачитане на живота, имота и честта на всеки човек, свободен политически живот, справедливо държавно управление. Тези принципи са заложени в програмните документи на дръзналите да се опълчат срещу тиранията на Османската империя българи от Македония и Одринска Тракия.
Неуспехът на въстанието и жестокото му потушаване остават едни от най-трагичните моменти в нашата история. Героизмът и жертвоготовността на илинденци и преображенци са основание за национална гордост и самочувствие.
Печатните издания, посветени на Илинденско-Преображенското въстание, показват нестихващия интерес към борбите на българите за национално освобождение и обединение. Най-ценното притежание на музея по посочената проблематика е издаденият през 1904 г. „Мемоар на Вътрешната организация 1893 – 1903 г.”, включващ документални свидетелства за отминалите исторически събития. Във фонда на Регионален исторически музей – Пазарджик се съхранява уникалното издание от 1931 г. „Алманах Македония”, богато илюстровано и съдържащо географски, етнографски и исторически сведения за българите в Македония.
В изложбата могат да се видят и едни от най-добрите изследвания в българската историография относно въстанието от 1903 г., както и някои редки издания и периодичен печат от специализираната библиотека на музея и Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев”.

Емоционална препратка към автентичния дух на времето са представените в изложбата: едно от най-ранните издания на „Хайдушки копнения” от П. К. Яворов и първото издание на книгата на Свобода Бъчварова „Литургия за Илинден” от 1977 г., по която е създаден великолепния български филм „Мера според мера”, а песните във филма са по стихове на Яворов.

603total visits,1visits today

Вашият коментар