Изложба „130 години от рождението на професор Иван Батаклиев“

В периода 21 януари – 31 декември 2021 г. в централната сграда на Регионален исторически музей – Пазарджик е експонирана изложба, посветена на 130 години от рождението на професор Иван Батаклиев (24 януари 1891 г.).
В изложбата са подредени новопостъпили във фонда на РИМ – Пазарджик материали, свързани с живота и научната дейност на проф. Батаклиев – снимки, вещи и документи, дарени на музея от наследниците му.
Представени са оригинални документи – ръкописи на статии, отпечатъци и рецензии, кореспонденция с български и чуждестранни учени, покани и акредитации за участие в международни научни конференции – в Лондон, Амстердам, Виена, Берлин, Варшава, както и за участие на проф. Батаклиев в организирания през 1937 г. Международен конгрес на славянските дружества в София.
Изложбата е експонирана във фоайето на музея, в пряка логическа връзка с поместения в две витрини кът, посветен на големия учен и представящ по-важните негови трудове.

406total visits,1visits today