Излезе от печат Алманах „150 години Народно читалище „Виделина-1862“

almanahПрез 2012 г. се навършиха 150 години от създаването на читалище “Виделина-1862” в град Пазарджик. На този 150-годишен юбилей е посветен излезлият преди дни алманах „150 години Народно читалище „Виделина-1862” – Пазарджик.

Проектът е иницииран от Регионалния исторически музей – Пазарджик и осъществен съвместно с Държавния архив, Регионалната библиотека “Никола Фурнаджиев”, Художествената галерия “Станислав Доспевски” и читалище “Виделина-1862” – Пазарджик. Неговата основна идея е да се разкрие цялостната история и дейността на читалището – от създаването му до наши дни.
За тази цел авторите и съставителите са извършили огромна издирвателска и проучвателска работа. Цялостно са прегледани и аналитично разкрити запазените архивни фондове на читалището; автентични архивни свидетелства, съхранявани в централните архивохранилища, в Държавен архив – Пазарджик, както и във фондовете на Регионалния исторически музей – Пазарджик. Към тези основни източници са добавени документи и информация, пазени в национални научни и културни институти. Използван е и съвременният архив на читалището.
Изданието има предимно справочен характер. Материалът е подреден хронологично по години от 1862 г. до 1 ноември 2012 г., а всяка година е разгърната по месеци и дати, отразяващи действително случили се събития и инициативи на и в читалището. Съпътстващият илюстративен материал е подбран от архивните и музейни фондове и съобщения в периодичния печат, от лични архиви на читалищни дейци или на техни наследници, от текущия архив на школите, оркестрите и клубовете, съществуващи днес в самото читалище.
Добавени са и две приложения – списък на читалищните настоятелства и Управителните съвети от създаването на институцията до днес и биографични данни със снимки на председателите на читалището.
Изданието е предназначено за широк кръг читатели. То може да обслужва не само историци, краеведи, музейни и други специалисти, тъй като разкрива нови и неизследвани полета по темата, но и всеки, който ще прояви интерес към историята и развитието не само на читалище “Виделина”, а и на град Пазарджик.
Изданието е финансирано изцяло от Община Пазарджик.

416total visits,1visits today

Вашият коментар