Трета национална научна конференция „Град и памет“ 2016

 

ТРЕТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ГРАД И ПАМЕТ
АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ПАМЕТТА
Пазарджик, 6 – 7 октомври 2016 г.

6 октомври
Пленарна зала на Община Пазарджик

11,00-11,30 ч. – Официално откриване. Приветствия

Пленарно заседание.
Водещ: проф. дин Милко Палангурски

11,30-11,45 ч. – Николай Поппетров, Институт за исторически изследвания при БАН. Април 1876 от дистанцията на времето: значението, дебатът, паметта

11,45-12,00ч. – доц. д-р Николай Вуков, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН. Историческите възстановки, свързани с Априлското въстание: между историята, паметта и репрезентацията

12,00-12,15 ч. – доц. д-р Евгения Русинова, УниБИТ. Книгата и революцията: интелектуалният контекст на Априлското въстание

12,15-12,30 ч. – проф. д-р Красимира Табакова, СУ „Св. Кл. Охридски”. Априлското въстание в представите на студентите-историци

12,30-12,45 ч. – проф. Величко Минеков, доц.д-р арх. Мария Давчева, доц.д-р арх. Стела Ташева, Институт за изследване на изкуствата при БАН. Символи и послания от гранит. Мемориален комплекс „Априлци”, гр. Панагюрище

12,45-13,00 ч. – д-р Петър Кърджилов, Институт за изследване на изкуствата – БАН. Априлското въстание (1876) и българското хроникално-документално кино през 20-те и 30-те години на ХХ век

13,00-14,00 ч. – обедна почивка

14,00-18,00 ч. – заседания по секции

Първа секция
Зала на Архитектурен съвет на Община Пазарджик

Водещ: доц. д-р Евгения Русинова

14,00-14,15 ч. – Ваня Донева, Регионален исторически музей – Ст. Загора. Сътворяването на свободата: Априлското въстание в българското изкуство

14,15-14,30 ч. – Ани Стойкова, Дружество на пазарджишките художници. Априлското въстание през колекциите на ХГ „Ст. Доспевски” гр. Пазарджик

14,30-14,45 ч. – Наталия Точева, ХГ „Ст. Доспевски” – Пазарджик. Домът на Станислав Доспевски – музей, спомен и памет

14,45-15,00 ч. – проф. дин Вера Бонева, УниБИТ. Брацигово: музеи и памет за Априлското въстание

15,00-15,15 ч. – гл.ас. Бета Хараланова, Регионален исторически музей – Шумен. „Който не е виждал Паметника на Волов, нищо не знае…”

15,15-15,30 ч. – Мирослав Тошев, Исторически музей – Омуртаг. Априлското въстание в гр. Осман пазар и прилежащите му покрайнини Герлово и Тузлука

15,30-15,45 ч. – доц.д-р Румен Липчев, Силистра. Отзвукът на Априлското въстание в обществено-политическия живот на Добруджа

15,45-16,00 ч.- кафе пауза

16,00-16,15 ч. – Екатерина Пейчинова, Исторически музей – Батак. Приносът на поборниците-опълченци за съхранение на историческата памет в Батак (По документи от фонда на Исторически музей-Батак)

16,15-16,30 ч. – д-р Иван Иванов, Музей „Луканова къща“ – Пирдоп. Съдбата на членовете на революционния комитет в с. Петрич в светлината на нови документи и теренни проучвания

16,30-16,45 ч. – Станка Димитрова, Варна. Дейци на Априлското въстание, свързани с Варна

16,45-17,00 ч. – Светлана Аврамова, Регионален исторически музей – Търговище. Още за паметта за Знаменосеца на Ботевата чета Никола Симов в град Търговище

17,00-17,15 ч. – Ани Златева, Институт за исторически изследвания при БАН. „1876 г. Ужасите на погрома в България” – по непубликуваните у нас спомени на чешката учителка Богдана Ираскова-Хитева от 1930 г.

17,15-17,30 ч. – Стоян Иванов, Исторически музей – Клисура. Въоръжението на априлци в Четвърти революционен окръг

17,30-17,45 ч. – Наталия Симеонова, Регионален исторически музей – Силистра. Веруюто на дейците на националната революция в идеологията на БКП

17,45-18,00 ч.- Дискусия

Втора секция
Пленарна зала на Община Пазарджик

Водещ: доц. д-р Василка Танкова

14,00-14,15 ч. – проф. д-р Румен Генов, Нов български университет. Кризата от 1875-78 г., британската общественост и българският аспект на Източната криза

14,15-14,30 ч. – доц. д-р Венцислав Мучинов, Институт за изследване на населението и човека при БАН. Априлското въстание от 1876 г. и демографското развитие на селищата от Четвърти революционен окръг

14,30-14,45 ч. – проф. д-р Пламен Павлов, ВТУ „Св.Св. „Кирил и Методий”. Революционните „кръжоци” в някои български градове, комитетите на Левски и организирането на Априлското въстание

14,45-15,00 ч. – доц. д-р Пламен Божинов, Институт за исторически изследвания при БАН. Образът на Априлското въстание, видян през погледа на Марко Д. Балабанов

15,00-15,15 ч. – Георги Куманов, Исторически музей – Велинград. Устната история за Априлското въстание в Татар-Пазарджишка кааза

15,15-15,30 ч. – доц. д-р Атанас Шопов, Исторически музей – Панагюрище. Оборище – поклон и признателност

15,30-15,45 ч. – Райна Каблешкова, Пловдив. Паметни места в Копривщица, свързани с Априлското въстание

15,45-16,00 ч.- кафе пауза

16,00-16,15 ч. – проф.дин Милко Палангурски, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”. Априлци в политиката след Освобождението

16,15-16,30 ч. – Кети Мирчева, София. Първото национално честване на Априлското въстание, 1901 г. – между политическите употреби и локалните пристрастия

16,30-16,45 ч. – гл.ас. д-р Биляна Попова, Лора Христозова, Регионален етнографски музей – Пловдив. Образът на миналото – изграждане на историческа памет

16,45-17,00 ч. – Красимир Петров (Регионален исторически музей – Плевен), Елена Мачковска (СУБ – клон Плевен), Мариана Томитова (Национален музей на образованието – Габрово). Чествания на Априлското въстание в Плевен след Освобождението

17,00-17,15 ч. – д-р Мария Левкова-Мучинова, Институт за исторически изследвания при БАН. Априлското въстание в кореспонденцията на Георги Чалъков

17,15-17,30 ч. – д-р Веселина Антонова, Държавен архив – Русе. Илия Цанов, адвокат d`office на българските въстаници

17,30-17,45 ч. – доц.д-р Василка Танкова, ПУ „П. Хилендарски“. Записки за Априлското въстание извън „Записките“

Иван Алексиев, Варна. Проблеми на морскоисторическия прочит на историята на Ботйовата чета.

17,45-18 ч.- Дискусия
⃰Авторът е представил доклада си, но няма да участва в заседанието.
19,30 ч. – Ресторант „Тракия“. Коктейл за гостите и участниците в конференцията.
7 октомври
Къща музей „Станислав Доспевски”

Трета секция

Водещ – проф. дин Вера Бонева

9,00-9,15 ч. – Габриела Вапцарова, Научен архив на БАН. Документи за Априлското въстание, съхранени в Научния архив на БАН

9,15-9,30 ч. – Ели Попова, Държавен архив – Пловдив. Паметта за Априлското въстание, съхранена в архивохранилищата на Държавен архив – Пловдив

9,30-9,45 ч. – Ненка Иванова, Държавен архив – Пазарджик. Документи на Комитета по реставрирането на историческата църква „Св. Неделя” в Батак, съхранявани в Държавен архив – Пазарджик

9,45-10,00 ч. – Анастасия Георгиева, Исторически музей – Бяла черква. Свидетелства за Априлското въстание в Първи революционен окръг във фонда на Исторически музей – Бяла черква

10,00-10,15 ч. – Георги Радославов, Регионален исторически музей – Перник. Памет и новоиздирени писмени свидетелства за бунтовната 1876-а в Пернишкия край

10,15-10,30 ч. – Христина Женкова, Регионален исторически музей – Ямбол. Село Бояджик, паметник на бунтовния дух

10,30-10,45 ч. – кафе-пауза

10,45-11,00 ч. – д-р Николай Иванов, Национален военноисторически музей. Възпитаници на султанския лицей в Галата сарай, участвали в Априлското въстание (1876 г.)

11,00-11,15 ч. – Анна Илиева, Пловдив. Отец х. Георги Хаджитилев – герой и мъченик на народното въстание през 1876 г.

11,15-11,30 ч. – д-р Виолета Радева, Русе. Село Мусина – изходен пункт за четата на поп Харитон

11,30-11,45 ч. – докт. Таня Гьонова-Кацарова, УниБИТ. Михаил Радулов – виден възрожденец и дарител от с. Голямо Белово, област Пазарджик

11,45-12,00 ч. – д-р Румяна Кацарова, Регионален исторически музей – Пазарджик, Петя Стойнова, Художествена галерия „Ст. Доспевски” – Пазарджик. Април`1876. Сто години по-късно (честването в Пазарджик)

12,00-12,30 ч.- Дискусия

12,30 ч. – Закриване на конференцията от проф. дин М. Палангурски

13,00-14,30 ч. – Посещение на Парк Остров „Свобода”

3494total visits,1visits today