Едногодишна целева субсидия

С подписан договор № CF160-23/26.11.2021 г. с Национален фонд „Култура“, Регионален исторически музей – Пазарджик получи финансиране на стойност 8 749,40 (осем хиляди седемстотин четиридесет и девет лева и четиридесет стотинки) лева за целево финансово подпомагане по програма „Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата, както и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство“. Програмата осигурява компенсиране на част от вече заплатени разходите за електрическа енергия на организацията за месеците юли, август, септември, октомври и ноември 2021 г., както и за авансово заплащане на електрическа енергия, потребявана от организацията за бъдещ период.
Проектът ще бъде реализиран в периода 27.11.2021-31.07.2022 г.

1549total visits,3visits today