Албум „Васил Левски и пазарджишките комитетски дейци“ – част 1

УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ,
През настоящата година се навършват 180 години от рождението на Апостола на българската свобода Васил Иванов Кунчев – Левски. В огромната си организаторска дейност из Българско Левски отрежда достойно място на Пазарджик. Неопровержими исторически източници свидетелстват за честите му контакти с местни родолюбци, превърнали се в негови идейни съмишленици и предани комитетски дейци.
Регионален исторически музей – Пазарджик стартира проявите си в памет на Апостола с електронен албум „Васил Левски и пазарджишките комитетски дейци“. В три поредни издания на албума, публикувани на сайта и фейсбук страницата на музея, ще ви представим документи и фотографии, съхранявани в богатите музейни фондове, ще разкажем за дейността на Апостола в нашия край, за членовете на пазарджишкия революционен комитет. Сред пазарджишките дейци, чиито фотографии ще видите в албума, може да се окажат ваши родственици, чиято биография и лична история все още не е разказана. Ще ви бъдем благодарни ако споделите с нас запазените в семейните ви албуми стари снимки, пощенски картички, документи, покани и афиши от паметни чествания, плакати, щампи, книги, посветени на Апостола или свързани с пазарджишките дейци. В края на годината най-значимите и интересни постъпления ще публикуваме на сайта на музея.
Нека заедно да възкресим спомена за съзаклятниците от Пазарджик и региона, за героичното ни минало, за достойните ни предци!
Можете да се свържете с нас на телефони:
0885 552 556 или 034/ 44 31 13 – Борис Хаджийски, директор
034/ 44 31 08 вътрешен 105 – Пенка Николова, главен уредник
034/44 31 08 вътрешен 106 – Гергана Михайлова, уредник
ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

ВАСИЛ ЛЕВСКИ
И ПАЗАРДЖИШКИТЕ КОМИТЕТСКИ ДЕЙЦИ
(част първа)

В огромната си организаторска дейност по подготовката на Вътрешната революционна организация, Васил Левски многократно минава през Пазарджик, тъй като градът се намира на важен кръстопът, но и по причина на компактното българско население, с будно национално съзнание и готовност за участие в революционната борба. Първите контакти на младия Васил Иванов Кунчев, йеродякон Игнатий, с пазарджиклии можем да търсим много преди основаването на революционния комитет в града през 1869 г. Съпоставяйки документални източници доц. д-р Огняна Маждаркова – Чавдарова изказва хипотеза, че заедно с дякон Генадий той е имал кратък престой в града ни още в края на 1861 г. на път за Сърбия.
По време на своето пребиваване в Цариград, в края на 1868 г., Левски се среща със Стефан Илич – уважаван търговец, роден в Пазарджик. Той е син на батачанина Илия Парпулов, преселил се в Пазарджик в началото на ХІХ в. за да учи абаджийство. Тук се раждат тримата му синове Михаил, Стефан и Христо. През 1852 г. семейството се преселва в Пловдив, където и тримата получават добро образование. Стефан се установява трайно в Цариград, но поддържа постоянен контакт със своите земляци в Пазарджик, запознат е с идейните възгледи на пазарджишката интелигенция от срещите си с Георги Консулов, на когото е кръстник.
Документално е установено, че в края на м. май 1869 г. Васил Левски се намира в Пловдив, откъдето заминава за Перущица и там се среща със своя съратник от Първа българска легия Петър Бонев. Учителствал в Пазарджик през 1864-1867 г., Петър Бонев информира Апостола за революционните настроения сред пазарджишките младежи. Намерил верни съмишленици в Пазарджик, през първото десетдневие на м. юни 1869 г., Васил Левски полага основите на местния комитет. Като гост на пазарджишките съзаклятници, най-често той нощува в хановете на Михо Стефанов и Стоян Ангелов, на братята Никола и Иван Ръжанкови. Родният дом на Михо Стефанов се превръща в „постоянно прибежище” за Апостола, където се устройват комитетските събрания.
Сред най-авторитетните комитетски дейци в града са търговците Георги и Стефан Консулови. С широките си познания и богатата си култура, двамата братя се превръщат в стожерите, около които се групира пазарджишката интелигенция. За членове на революционния комитет са привлечени образовани и състоятелни пазарджишки граждани: търговците хаджи Рашко Хаджиилиев (1830-1900) и Кузма Поптомов (1837-1919), земеделците Пене Хадживеличков (1823-1905) и Иван Стоилчев (1829 -1909), бакалинът Стоян Акрабов (1840-1910), учителят Петър Бонев (1837-1876), Петър Димов (1832-1912), Илия Узунов (1852-1897), Ноно Атанасов и др. Съставът на комитета постепенно се разширява, като в святото дело са обхванати съмишленици на Апостола от всички квартали на града. Те развиват активна дейност за събиране на средства за закупуване на оръжие и подготвят съставянето на комитети в околните селища.

6897total visits,5visits today

One thought on “Албум „Васил Левски и пазарджишките комитетски дейци“ – част 1

Коментарите са затворени.