Изложба „Когато момчето става мъж… Казармата през „онези“ 45 години“

На 12.04.2024 г. от 17,00 ч. в залата за временни изложби на Регионален исторически музей – Пазарджик ще бъде експонирана авторската изложба на д-р Илия Вълев, етнолог, главен асистент в Националния етнографски музей към Института за етнология и фолклористка при БАН, „КОГАТО МОМЧЕТО СТАВА МЪЖ…” КАЗАРМАТА ПРЕЗ „ОНЕЗИ” 45 ГОДИНИ“.
Изложбата е под егидата и с финансовата подкрепа на Министерството на отбраната на Република България и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“. Тя разглежда наборната военна служба в контекста на социалистическото развитие на България. Време, което е още спорно, но вече достатъчно отдалечено от нас, за да може да се направи по-ясна и безпристрастна оценка за него. Още повече че българската армия в годините след 1944 г. има своето развитие. Макар то да е оцветено в краските на „марксистко-ленинската“ комунистическа идеология, но и тогава всеки военнослужещ е изпълнявал своя отечествен дълг с не по-малко достойнство от своите предшественици.
Чрез преки спомени и разкази, чрез документи и научен анализ, чрез много фотографии и напълно автентични предмети от времето на социализма, изложбата излага някои любопитни исторически факти, свързани с българската армия през конкретния период, проследява обичаите и ритуалите, свързани с казармения преход и възмъжаването на момчетата, представя вътрешноказармения всекидневен живот на войниците. Изложбата включва още сбирка от оригинални предмети от времето на социализма, между които: мъжка униформа от Начално военно обучение; абитуриентски мъжки костюм; униформено войнишко (зимно и лятно) и матроско (парадно и всекидневно) облекло, парадна униформа на срочнослужещ от Гранични войски от 80-те години на XX век; гвардейски калпак; военни емблеми и знаци на видовете и родовете войски; медали, предназначени за войнишкия състав; предмети от войнишкото снаряжение и предмети за различни служебни дейности; лични вещи и документи, проследяващи както отделни моменти от предказармените и следказармени традиции и ритуали, така и от вътрешноказармения всекидневен живот.
Изложбата може да бъде посетена до 15.05.2024 г. в работни дни – от 9,00 до 17,00 ч., събота и неделя – от 10,00 до 17,00 ч. Телефон за връзка и заявки: 034/443 108 (вътрешен 103).

699total visits,2visits today