Проект „Голям празник Великден, по-голям – Гергьовден…“

С подписан договор № KN-127-SP-14 от 23.05.2019 г. с Национален фонд „Култура“, Регионален исторически музей – Пазарджик получи финансиране на стойност 6 327 (шест хиляди триста двадесет и седем) лева за осъществяване на проекта „Голям празник Великден, по-голям – Гергьовден…“.

Проектът ще бъде реализиран в периода 01.07. 2019 – 29.05.2020 г. и обхваща теренни проучвания на гергьовденската обредност в селищата Варвара и Бъта. За да бъде регистриран механизмът на предаване на традициите между поколенията е необходимо пълно изследване, проследяване, документиране, анализиране и популяризиране на обичаите, свързани с почитта към Св. Георги, в посочените селища, в които посрещането на празника е свързан с богата и сложна обредност, запазена в годините до днес.

Проектът обхваща теренни проучвания на две селища – Варвара и Бъта, защото в тях, на 6 май, се провежда ежегодно общоселски събор, за разлика от други селища от Област Пазарджик, където не се наблюдава тази устойчивост. Освен събиране на емпиричен материал,  водещ е и стремежът да бъде регистриран механизмът на предаване на традициите между поколенията.

Проектът включва теренни проучвания, фото и видео заснемане и възстановка на гергьовденска обредност и обичаи. Възстановката на Гергьовден в изследваните селища, изпълнена от ансамбъла за автентичен фолклор „Иглика“ при Народно читалище Никола Йонков Вапцаров – 1927”, с. Бъта, и ансамбъла към Народно читалище „Селска пробуда-1927“, с. Варвара, ще бъде по спомен и по сведения на съпреживели я. Ще се търси до каква степен и как традицията е предадена, но и как е осмислена и възприета от младото поколение. Съпоставката на теренен материал, събран от различни възрастови групи, ще даде по-пълна и богата информация и възможност за съпоставка на различни гледни точки при различните възрастови групи.

От събрания фотоархив ще бъде открита фотоизложба на тема: Гергьовден в селищата Варвара и Бъта.  От заснетите видео кадри ще бъде изработен 30-минутен филм, включващ обичаите, свързани с почитта към Св. Георги в посочените селища и съпоставката между тях.

За документиране и популяризиране на резултатите от проекта ще се издадат две дипляни – една на български и една на английски език, в които ще бъде публикувана информация с най-характерните за двете изследвани селища обреди, съпътствани с интересни фотографии.

С реализиране на проекта ще се популяризира гергьовденската обредност както в селищата Варвара и Бъта, така и извън тях. Публиката ще има достъп до по-пълна и богата информация за традициите на този празник, изпълнявани в двете изследвани селища. По този начин ще бъде съхранена етнокултурната памет и традициите ще бъдат предадени на поколенията. Натрупаният в процеса на изследване дигитален архив ще обогати фонда на музея.

 

2638total visits,1visits today