Проект „Изложба „Селищна могила Юнаците – 80 години от началото на археологическите проучвания“

С подписан договор № РД11-06-76 от 03.07.2019 г. с Министерство на културата, Регионален исторически музей – Пазарджик  получи финансиране на стойност 10 719 (десет хиляди седемстотин и деветнадесет) лева за осъществяване на проекта „Изложба „Селищна могила Юнаците – 80 години от началото на археологическите проучвания“

Проектът е свързан с честването на 80-та годишнина от началото на археологическите проучвания на този значим за науката обект, което беше отбелязано през м. ноември 2019 г. с провеждане на Международна научна конференция и откриване на временна изложба.

Изложбата представи пред музейната публика историята на проучванията и резултатите от работата на изследователските екипи от България, Русия и Гърция. В нея са маркирани няколко  акцента: история на проучванията; стратиграфия на културните напластявания; тематично представяне на някои аспекти от живота на обитателите през двата основни праисторически периода – късна бронзова епоха и халколит. 22 двуезични информационни табла в хронологична последователност представят проучванията на различните научни екипи, работни моменти на терена,  графична и фотодокументация на разкритите структури и стратиграфски пластове.

Разнообразни предмети,  открити по време на археологическите разкопки на обекта, експонирани в 16 витрини, и графични възстановки  илюстрират различни теми, свързани с живота на обитателите на селището през раннобронзовата и халколитната епоха – селищна организация, домостроителство, духовен живот и погребални практики, стопанство и икономика. Централен акцент в изложбата са златните находки, открити по време на проучванията, експонирани в самостоятелна, изработена за целта витрина. 

Така замислена, изложбата създава възможност да гостува и в други музеи.

Изложбата /проектът/, като съпътстваща проява за отбелязване 80-та годишнина от началото на археологическите проучвания на „Селищна могила Юнаците“, представя на посетителите по атрактивен начин историята на проучванията, резултатите от работата на изследователските екипи и най-интересните находки, открити по време на археологическите разкопки. По този начин целим повишаване интереса към археологическия обект, популяризиране на откритите и съхранявани в Регионален исторически музей – Пазарджик находки, както и увеличаване броя на посетителите. Гостуването на изложбата и в други музеи ще представи пред техните публики уникалните резултати от проучванията на този значим за европейската праисторическа наука обект.

1629total visits,2visits today