Втора национална научна конференция „Град и памет“ 2014

konferencia Grad i pamet 2014

На 5 и 6 юни 2014 г. в Пазарджик ще се проведе Втората национална научна конференция „Град и памет”. Тя се реализира под патронажа на кмета на Община Пазарджик г-н Тодор Попов, организирана от Регионален исторически музей – Пазарджик със съдействието на Института за исторически изследвания при БАН. В нея ще вземат участие 45 учени и изследователи с различен професионален профил от музеи, университети, академични институти, архиви от цялата страна.
През тази година се навършват 70 години от 9 септември 1944 г. и 25 години от 10 ноември 1989 г. – две дати, ключови за българското историческо развитие; дати-маркери за настъпилите коренни промени в българските градове и цялото общество. Годините 1944 и 1989, превърнали се във времето в източници на различни разкази (истории) за събитията и героите, дават възможност те да бъдат анализирани и обсъждани като места на противоречива обществена памет. Тематично докладите са групирани в 3 панела:
– Различните памети и места за памет;
– Конструкции и реконструкции на миналото;
– Проблематичната памет
Откриване на конференцията: 5 юни 2014 г., 11,00 часа

Пленарна зала на Община Пазарджик

П Р О Г Р А М А

5 юни 2014 г.
11, 00-11,30 – Пленарна зала на Община Пазарджик
Официално откриване. Приветствия

Първи панел
Различните памети и места за памет
Модератор: проф. д.и.н. Вера Бонева

11,30-11,45 – проф. д.и.н. Вера Бонева (УниБИТ) – Музей и Памет. Домът на Добри Войников в Шумен
11,45-12,00 – Весела Пелова (Държавен архив – Враца) – „Откъснати страници от историята на Враца” – знакови врачански личности и събития от различни исторически епохи върху Прокрустовото ложе на режима от 1944 до 1989 г. и след това
12,00-12,15 – д-р Румяна Кацарова (РИМ – Пазарджик). Зачертани от историята
12,15-12,30 – гл. ас. Бета Хараланова (РИМ – Шумен) – Злощастната съдба на депутата Марин Тютюнджиев – убит и забравен в годините на социализма1
12,30-13,30 – Обедна почивка
13,30-13,45 – д-р Тоня Любенова (РИМ – Търговище) – Управниците от Търговище (1939-1944) и паметта за тях
13,45-14,00 – Пламен Стефанов (ИМ „Искра” – Казанлък) – Христо Несторов (1903-1954) – анархист, партизанин, горянин – един идеалист, борец за правда, свобода и справедливост
14,00-14,15 – Райна Каблешкова (Пловдив) – Спасяването на пловдивските евреи и паметта за приноса на един общественик
14,15-14,30 Стела Славчева (РИМ – Шумен) – „Позабравеното минало” в Шумен
14,30-14,45 – Надя Ангелова (ИМ – Свищов) – Наследството на семейство Патлови
14,45-15,00 – доц. д-р Василка Танкова (Институт за исторически изследвания при БАН) – Българите в чужбина и 9 септември 1944 г. – различните разкази
15,00-15,30 – кафе пауза
15,30-15,45 – д-р Виолета Костова (РИМ – Хасково) – Паметниците – декорация, памет и легитимация2
15,45-16,00 – Павлина Дамянова (АЕК „Етър” – Габрово) – Съвременната употреба на един социалистически паметник (паметника-костница в град Габрово)
16,00-16,15 – Светлана Аврамова (РИМ – Търговище) – От една скулптура – два паметни знака
16,15-16,30 – Красимир Петров, Елена Мачковска (РИМ – Плевен) – За българските паметници в Плевен – някога и днес
16,30-16,45 – гл. ас. д-р Ивайло Начев (Институт за балканистика с Център по тракология при БАН) – Имената на софийските улици от Освобождението до началото на ХХІ век
16,45-17,00 – Иван Христов (РИМ – Габрово) – Първи май – Денят на труда в Габрово през призмата на две епохи
Дискусия
5 юни 2014 – Зала на Архитектурен съвет – Община Пазарджик

Втори панел 3
Конструкции и реконструкции на миналото.
Модератор: доц. д-р Румен Липчев

11,30-11,45 – Николай Поппетров (Институт за исторически изследвания при БАН) – Реставриране на невъзвратимото (някои принципни въпроси при общуването с паметта за миналото)
11,45-12,00 – доц. д-р Евгения Русинова (УниБИТ) – Промяна или катастрофа: културното развитие в периода на преход като обект на памет и на научно изследване
12,00-12,15 – гл. ас. д-р Радка Братанова (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН) – Градското читалище и селското читалище – средище за опазване на нематериалното културно наследство на България
12,15-12,30 – Златка Антова (РИМ – Варна) – Устната история за комунистическия период. Забранените вяра и църква в България в разказите на хората (1944-1989 г.)
12,30-13,30 – Обедна почивка
13,30-13,45 – доц. д-р Румен Липчев (РИМ – Силистра) – Противобългарската политика на комунистите в добруджанското националноосвободително движение
13,45-14,00 – Наталия Симеонова (РИМ – Силистра) – Отечественият фронт и опозицията в Силистренска околия (1944-1948) 4
14,00-14,15 – Румяна Симеонова (ИМ – Тутракан) – 14 съдбовни дни от историята на Тутракан (Нов поглед към спомените на участниците в септемврийските събития от 1944 г. в Тутракан)
14,15-14,30 – Вяра Владова (РИМ – Сливен) – Събитията около Народния съд в Сливен 1944-1945 г. през погледа на двама мъже „силни на деня” – Петър Семерджиев и Петър Филипов
14,30-14,45 – гл. ас. д-р Слави Славов (Институт за исторически изследвания при БАН) – Македонският дом във Варна и неговите съветски „наематели” (1944-1947 г.)
14,45-15,00 – Ани Златева (Институт за исторически изследвания при БАН) – Царицата „омъжена за България” и забравена от нея, защото е … забранена 5
15,00-15,30 – кафе пауза
15,30-15,45 – докторант Веселина Антонова (ДА-Русе) – Създаване на „Движение за самозащита на Русе” през 1987 г.
15,45-16,00 – гл. ас. д-р Милена Любенова (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН) – Индустриализацията на град Перник и изселването на селата Крапец и Попово – преживяване, памет, наративи
16,00-16,15 – Йорданка Кривошиева (РИМ – Пловдив) – Някои аспекти от управлението на първия демократично избран кмет на Пловдив (1991-1995 г.)
16,15-16,30 – Станислава Ботева (РИМ – В. Търново) – Историческата памет като ресурс в конструирането на гербовете на град Велико Търново от 1921 и 1975 г.
16,30-16,45 – Тинка Бозова (РИМ-Варна) – Съвременният град – етнически аспекти
16,45-17,00 – Валентина Псалтова (РИМ – Пазарджик) – Паметта за събитията в Пазарджик в музейния фонд на най-новата история
Дискусия 6
18,00 – Откриване на документална изложба „Благодетели и дарителство в България – между идеала и реалността”
20,00 – ресторант на хотел „Тракия”
Коктейл за участниците и гостите на конференцията
6 юни 2014 г. – Пленарна зала на Община Пазарджик

Трети панел
Проблематичната памет
Модератор: доц. д-р Наталия Христова

9,00-9,15 – доц. д-р Наталия Христова (НБУ) – Проблематичната памет за социализма в постсоциализма („Музей на социалистическото изкуство”)
9,15-9,30 – д-р Видин Сукарев (РИМ – Пловдив) – Голямата пловдивска община 1978-1987: Аналитично и носталгично
9,30-9,45 – – гл. ас. д-р Тодор Панайотов (НБУ) – Белите петна в историята на българската печатна журналистика
9,45-10,00 – гл. ас. д-р Биляна Попова (РЕМ – Пловдив) – Паметта за занаятите или как занаятчията стана член на Задругата на майсторите
10,00-10,15 – Лора Христозова (РЕМ – Пловдив) – Къща музей „Ангел Букорещлиев или началото на фонд „Музикални инструменти и обреден реквизит” в РЕМ – Пловдив
10,15-10,30 – Недялка Тодорова (ИМ – Димитровград) – Димитровград – символ на големите промени след 9 септември 1944 г.
10,30-10,45 – Николина Умурска (ИМ – Димитровград) – 1989 г. – начало на промените в един малък град
10,45-11,00 – Мария Иванова (РИМ – Ямбол) – Ямболският театър в годините на тоталитарното мислене (1949-1989 г.)
*Иванка Ангелова (ДА – Кърджали) – Търговското съсловие в Кърджали (1912-1959)
*Д-р Иво Жейнов (Русе) – За културната революция и Държавна сигурност. Пренареждането на печатниците и издателското дело 1944-1948 г.
*Доц. д-р Росица Стоянова (Институт за исторически изследвания при БАН) – Дарителството и благотворителността като „буржоазни отживелици”
*Христина Манова (ИМ – Разлог) – Иларион Астинов в паметта на хората от Разлог
*Иван Алексиев (Варна) – Първите следдеветоноемврийски митинги във Варна
Отбелязаните със * автори са предали своите доклади, но по уважителни причини няма да присъстват на конференцията.
Дискусия. Закриване на конференцията
12,00 – Паркинга пред хотел „Тракия”.
Отпътуване за с. Славовица
– поднасяне на цветя на Паметника-костница на Александър Стамболийски
– посещение на вила музей „Ал. Стамболийски”

– 15,30 – Отпътуване за гр. Пазарджик

 

Вашият коментар