Проект „Заснемане на движими културни ценности от фонда на Регионален исторически музей – Пазарджик“

С подписан договор № РД11-06-37 от 23.06.2020 г. с Министерство на културата, Регионален исторически музей – Пазарджик  получи финансиране на стойност 12 198 (дванадесет хиляди сто деветдесет и осем) лева за осъществяване на проекта „Заснемане на движими културни ценности от фонда на Регионален исторически музей – Пазарджик“. Съфинансирането от страна на музея е в размер на 4 066 лв.

Целта на проекта е да се заснемат 4 066 движими културни ценности от основния фонд на Регионален исторически музей – Пазарджик. Подбраните културни ценности са част от списъка с най-ценните свидетелства за историята, съхранявани в основния фонд на музея, подлежащи на евакуация в случаи на война, пожар, земетресение, други бедствия или при опасност от нарушения на сигурността. Основна причина да изберем точно тези културни ценности е гарантиране на тяхната сигурност. Необходимостта да се заснемат с приоритет най-ценните предмети, с техните характерни особености и детайли, е и по препоръка на ДАНС, свързана с опазването на културното наследство от незаконен трафик. Професионалното детайлно заснемане ще гарантира доказване на произхода и собствеността на културните ценности, ако станат обект на посегателство и трафик в и извън границите на нашата държава.
Друга цел на това заснемане е свързана с публикацията на 1441 бр. антични и средновековни монети от бронз и мед във втори том на Нумизматичен каталог на Регионален исторически музей – Пазарджик, който предвиждаме да оформим и отпечатим до края на 2021 година. Това от своя страна ще допринесе за представянето пред публика и на тези ценни артефакти от фонда на музея.

1121total visits,1visits today