Проект „Създаване на видеофилми за експозициите на Регионален исторически музей – Пазарджик, разположени в недостъпна среда за хора с увреждания“

В края на месец ноември 2020 г. Регионален исторически музей – Пазарджик кандидатства в обявена от Министерството на културата конкурсна сесия на тема „Дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии“ с проект „Създаване на видеофилми за експозициите на Регионален исторически музей – Пазарджик, разположени в недостъпна среда за хора с увреждания“.

Проектът беше одобрен и за неговото реализиране Регионален исторически музей – Пазарджик получи от Министерство на културата финансиране на стойност 14 904 лв. По проекта бяха създадени видеофилми на български и английски език за експозициите на Регионален исторически музей – Пазарджик за хора със зрителни и слухови увреждания.

Чрез реализиране на дейностите по този проект Регионален исторически музей – Пазарджик предлага на своите посетители равни възможности за достъп и участие в културния и социален живот.

782total visits,2visits today