Проект „Консервация, реставрация и реконструкция на компрометирани  дървени носещи елементи на къща музей „Константин Величков“, ограда и обслужваща сграда”

С подписан договор № РД11-05-15 от 30.07.2019 г. с Министерство на културата, Регионален исторически музей – Пазарджик получи финансиране на стойност 55 585 (петдесет и пет хиляди петстотин осемдесет и пет) лева за осъществяване на проект Консервация, реставрация и реконструкция на компрометирани  дървени носещи елементи на къща музей „Константин Величков“, ограда и обслужваща сграда”.

След извършване на консервационно-реставрационни дейности на къща музей „Константин Величков“, гр. Пазарджик, ул. „Теодор Траянов“ № 6, в съответствие със съгласуван със становище на Министерство на културата № 33-НН-856/17.01.2019 г. проект и съгласно договор с Министерство на културата № РД 11-05-15/30.07.2019 г. и количествено-стойностна сметка, неразделна част от договора, беше изпълнена целта на проекта, а именно: отстраняване на деформираните конструктивни елементи, които застрашават конструктивната цялост на сградата, както и предприемане на мерки срещу намаляване на високата влажност в помещенията.

Чрез реализирането на дейностите по проекта се предотврати по-нататъшното увреждане и разрушаване на недвижимата културна ценност, която придоби завършен естетически вид.

По този начин къщата музей „Константин Величков“ ще продължи да изпълнява своята културна функция като център на тържества, изложби и концерти, предпочитано място за обучение на младите хора и ще запази за поколенията паметта за най-видния син на Пазарджик и един от най-бележитите българи – Константин Величков.

 

1526total visits,1visits today