Проект „Изготвяне на проект за консервация и експониране на „Селищна могила Юнаците“

С подписан договор № РД 11-05-16 от 08.09.2020 г. с Министерство на културата, Регионален исторически музей – Пазарджик получи финансиране на стойност 35 820 (тридесет и пет хиляди осемстотин и двадесет) лева за изготвяне на проект за консервация и експониране на „Селищна могила Юнаците“.

Основна цел на предложението е за първи път да бъде изготвен проект за консервация и експониране на „Селищна могила Юнаците“.

Този проект ще бъде основа за търсене на финансиране за изпълнение на предвидените дейности.
С изготвянето на такъв проект, настоящото предложение си поставя и следните подцели:
● адекватни превантивни и активни консервационни мерки за защита на праисторически структури;
● подходящо съвместяване на текущи археологически проучвания и туристически посещения;
● експониране и информационно осигуряване на съвременно и интуитивно представяне на специфични елементи/характеристики на „Селищна могила Юнаците“.

1231total visits,1visits today