НЕКА ВИ РАЗКАЖА… за изложбата „Аудиовизуална техника от близкото минало“