НЕКА ВИ РАЗКАЖА… за изложбата „Аудиовизуална техника от близкото минало“

Нека ви разкажа...
Нека ви разкажа...
НЕКА ВИ РАЗКАЖА… за изложбата „Аудиовизуална техника от близкото минало“
/