П Р О Т Е С Т

Ние, специалистите в Регионален исторически музей – Пазарджик, остро протестираме срещу изключително ниския размер на увеличението от 5%, заложен в държавния бюджет за 2022 година, предвиден за издръжка на музеите и галериите.
Увеличението от 5% е обидно и пренебрежително към институциите на паметта, каквито са българските музеи и художествени галерии.
Тези средства са не един или два пъти, а десетки пъти по-малко от средствата, които се дават в много държави от Европейския съюз. А нали именно с тях трябва да се сравняваме?
С предложеното увеличение от 5% музеите и галериите няма да могат да изпълняват мисията си по опазване, съхранение, изучаване и популяризиране на богатото културно-историческо наследство на България.

Настояваме:

1. Да бъде увеличен с 50% единният разходен стандарт за субсидирана бройка на българските музеи и художествени галерии.

2. Да бъде въведен единен разходен стандарт за издръжка (преминаване към делегиран бюджет) на останалите 50 музея, които все още са финансирани като местни дейности.

3. Да бъдат определени средства за въвеждане на допълващ стандарт за управляваните открити площи от музеи и галерии.

4. Да бъдат изготвени нормативни актове, с които да бъдат осигурени (извън единния разходен стандарт за издръжка на музеите) допълнително средства за обезщетение при пенсиониране и за работно облекло, както е в системата на образованието.„

5. Да бъде въведен допълнителен стандарт за дейност, свързана с попълване на музейните фондове, обновяване на постоянни и временни експозиции, модернизиране на фондохранилища, откриване на нови и модерни изложби, дигитализация на движими културни ценности, издаване на каталози, публикации, рекламни материали.

1575total visits,1visits today