Изложба, посветена на проф. Иван Батаклиев

ИЗЛОЖБА

Проф. Иван Батаклиев,
нови исторически свидетелства, дарени от сина му Тодор Батаклиев

         На 24 януари 2017 г. в централната сграда на Регионален исторически музей – Пазарджик, пл. „Константин Величков“ №15, беше открита изложба, посветена на видния български учен проф. Иван Батаклиев. Изложбата представя новопостъпило богато дарение, предоставено от сина на проф. Иван Батаклиев – Тодор Батаклиев, което включва исторически свидетелства, свързани с живота и творчеството на проф. Батаклиев – ръкописи, кореспонденция с български и чуждестранни учени; богат снимков материал, свързан с теренните проучвания в България в продължителен период от време, фотографии от преподавателската му дейност, както и снимки от биографичен характер. Интерес предизвикват дарените лични вещи, особено тези, свързани с изследователската и преподавателската му дейност. Отличията – ордени и медали, показват интересите и заслугите му към различни дейности на обществения живот.
         Многостранната научна дейност на проф. Иван Батаклиев включва широк спектър на географската наука – физическа и стопанска география, антропогеография, геополитическа география и др. Дейността му на учен обхваща не само изследователската и преподавателска дейност, но и ръководството на българската академична географска общност в продължителен период от време, както и активно участие в работата на различни международни географски институции /организации/. Забележителен е приносът му за проучване на географията и историческото минало на гр. Пазарджик и множество селища в региона.
         Изложбата ще бъде експонирана до 28 февруари 2017 г. в новата изложбена зала на Регионален исторически музей – Пазарджик, площад „Константин Величков“ №15.
         Входът за ученици през цялото времетраене на изложбата е безплатен!

1807total visits,1visits today