Изложба, посветена на арх. Койчев

На 11 май 2016 г. в Регионален исторически музей – Пазарджик (пл. К. Величков” 15) се откри Юбилейна изложба и беше представена книга, посветени на 140 г. от рождението на арх. Пенчо Койчев – автор на Старата поща в Пазарджик. Това събитие е част от юбилейното честване, организирано от Институтът за изследване на изкуствата към БАН, Висшето строително училище „Любен Каравелов”, Съюзът на архитектите в България и Камарата на архитектите в България – Регионална колегия – София-град. Ръководители и координатори на юбилейното честване са доц. д-р арх. Мария Давчева и доц. д-р арх. Стела Ташева от сектор „Архитектура” на ИИИзк – БАН.
Арх. Пенчо Койчев (1876, Дряново – 1957, София) завършва през 1901 г. архитектура в Гент, Белгия. До излизането си в пенсия през 1933 г. последователно работи като окръжен архитект в Плевен, в Министерството на обществените сгради, пътищата и съобщенията; началник бюро за зданията при Дирекцията по постройките на железниците и пристанищата; началник на архитектурното отделение при Министерството на благоустройството. През 1928 г. му се поверява от Министерството на правосъдието да изработи плановете и да ръководи строежа на съдебната палата в София. Преподавател по архитектурни стилове в Рисувалното училище, практикува частно архитектурната си професия. Знакови сгради като съдебните палати в София, Русе, Трявна, Ботевград, Етрополе, Нови пазар, Пещера, Първомай, северното крило на Народното събрание, параклис-мавзолей „Св. Георги” в Плевен, дворецът в Царска Бистрица, Старата поща в Пазарджик и др. са част от творбите на арх. Койчев.

Арх. Пенчо Койчев е автор на проекта на Старата поща в Пазарджик. Сградата е построена в периода от 1907 до 1910 г. по предложение на Дирекцията на пощите и телеграфите в парцел, собственост на черквата „Св. Богородица”, превърнала се днес в символ на гр. Пазарджик.