Изложба „Едно място за всяко нещо и всяко нещо на мястото си“

Плакат за изложбата „Едно място за всяко нещо и всяко нещо на мястото си“ на Национален музей на образованието – Габрово, на който се съдържа информация за периода и мястото на експониране на изложбата, и илюстрация на две възрожденски къщи. На 27.04.2023 г. от 17.00 часа в къща музей „Константин Величков“, ул. „Теодор Траянов“ № 6, ще бъде открита мобилната изложба на Национален музей на образованието – Габрово „Едно място за всяко нещо и всяко нещо на мястото си“.
На 18 табла е представена историята на образованието през Възраждането – от килийните училища до формирането на първите гимназии по българските земи. Преходът от килийното към светското образование осъществяват елино-българските училища. Откриването им се дължи на нуждата на българските търговци и занаятчии от светски знания и владеене на гръцки език.
Акцент в изложбата е създаденото през 1835 г. в Габрово новобългарско светско училище по идея и със спомоществованието на Васил Априлов и Николай Палаузов. Проследена е заслугата на Неофит Рилски и неговите ученици за откриването на нови взаимни, новобългарски училища в Копривщица, Сопот, Карлово, Калофер по примера на Габровското.
Специално място е отделено и на девическото образование, свързано с имената на Анастасия Димитрова и Анастасия Тошева.
По повелята на времето взаимните училища се издигат до класни. Появяват се и първите гимназии – Болград (1859 г.), Пловдив (1868 г.) и първата пълна (седмокласна) гимназия в Габрово (1872 г.).
Богатството на фотодокументалния разказ е обединено от идеята на Константин Иречек, че „Цялата история на Българското възраждане е и история на българското училище“.
Представени са оригинални издания на граматики и буквари, първите български учебници – взаимоучителните таблици, съгласителни на учители, писма между училищните настоятелства, отчети за успеха, поведението и отсъствията на учениците. Илюстрирано е материалното изграждане на възрожденското училище с помощта на различни документи: волни помощи и разписки за дарени суми.
Изложбата е допълнена с оригинални културни ценности от фонда на Регионален исторически музей – Пазарджик и може да бъде посетена до 27 юни 2023 г. всеки делничен ден от 9.00 до 17.00 ч.

961total visits,1visits today